Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

84a5&585«84&SS5&SSS&S&5&$&&&&»$&$&&$&»!«&& GEORGES i PILE AND GRAVEL PILLS. ä Mwy gwerthtawn yint i mi na r aur coeth—arbedasant fy mywyd." I 5$15 Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. S POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A R Sj PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS. j£* 2r TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD, BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, ftlUOUg- JJ NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &,a. I ..r I a 1 17, FIFTH ATHNUB, V 3 QUEBN'S PAWC, X S LONDON, C LoNDw,ItT"a;fyr 17eg, 1913. E AFT ANwYL S>YIL *IM' 1. 1 Food' th J:1_L £ 8 C Yn y dyddiaji hyn, pan y oeir diluw o dystiolaothau i wahanol Feddyginiaethftu, fceimlaf oddiar yr 1.vn a wn trwy broftwi S pereonol, am dros ddeng mlynedd or hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon loh Pelenau gwir werthfawr at y, PEDES a'r Sit < GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond oedais hyd yn hyn. wn am eich Pelenau er's dros ddeg mlro- J* X edd ar hugain, a chymeradwyais hwy i ddwsiuau o bobl, gan roi amryw nycnau I eraili er mwyn eu symud i roi nrawf t a dywedaf yn ddifloesgni na welais hwy n methu a rhoi iaohad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn yolnr T aaegol, credaf yn gyd-wybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ao nid wyf byth S heb Flwch No. 1 yn y ty- Gellwch ddefnyddio'r llythyr hw- n fel y mynoch, paxod wyf i wynebu unrhy-w un 1 dystio i worth mawr eich pelenatf hun, heb fynghymell mewn unr hyw ffordd cm ne b MTi mSi Tag yw i mi ddweyd yr ysgxifemir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy, nghymell mown unrhyw ffordd 9= nob. H i "'1' wyX neb fy, mod yn ysgrifennu atooh. Cynhyrfwyd fi i ysjrifon-uu gan y 11 u aiawr o gymerudwyiaefchau i fu K (liwerth at y, Piles a'r Gravel a ddaeth o dan fy BYW\ personol droion. Hyderaf na ystyriwoh fy, llythyr Yu orfaith, gan mri gS j B gwaiel wiJ yf am ddweyjd fy meddwl yn gryno. YdMijf, yr eiddooh 1. yn f» fydJJd, loii, .Y'lIJf"' y;r el 00 yn on., B: WILLIAM TYLEB. R Y mae y Fedyglni.eth werthfawr bon '? i*w chael mewn Tri Ffurf. No. l.-Goorge'ø Pile and Gravel Pills t (label wen). g No. 2.-Doorge;s Gravel Pills (label las). K No. 3.—George's Pills for e Piles (label R g<1Gh). B Gwerthir y PELENI Bydglodus hyn yn p mhob man mewn, Bychu 18. 3c. a &. yr Kfc un. Gyda'r Post am Is. 4o. a 3s. 2?  ■— S| GOCHELWCH EFELYCMWYH p  5 PERCHENOfij g Ceor es /%A,K.P.S. Hirwam Aberdare, p s st rsst^yt si rtsi :arssstssssarsts? tsm