Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECIIYD I Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sier ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r oyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus, Gwilym Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wadi rhoddi iddi brawf teg fel y feddygmiaeih benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Burh^ ereill, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r h-.it anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ao ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad cyflredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystypiweh ef yn awr. Janfonwcli am gupi ui pamphledyn o gymeradwyaethau. Darllenweh ef yn., ofalup, ac ystyriwch ofyn dda, yna pryn- weh botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynweh weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 60. yr un, Unig Bercheacgioa Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, LbANfiLU, nEHBURIR CYflftftJUL Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS. BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached, and guaranteed thoroughly waterproof)— £ 2. BAPTISMAL GOWNS-YL 6s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDRESS- Mrs. R. Winter Jones, Kingston Villa, Wrexham. W GRIFFITHS, Pioneet of cheap machine for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting, & Washing Machines. t ft- Knitters. 7 Hire Terms or Cash down. Lessons free. 2 Latest improvements. Lists free. v- Sewing Machines. Best and Cheapest. Over 12,000 sold. 1 4 Give Sia trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines keot in Stock. CalJ or write- W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to LeE, For Sale, &o., are inserted in Seren Cjymrtu," at following rates:—20 words, 1 inaeirtion, Is.; 3 insertions 2e.; 6 insertions 3s. Prepayment. Should be read Dy Evary Baptist f(The Baptist Times & Freeman" (The. Official Organ of the Denominator) Edited ft REV. J. H. SHAKESPEARE, M A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN O'R GOLEGATJ TM MHRIFYSGOL OTMBU). Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA R Tymhor nesaf ar Ddydd jj Mawrth, Hydref 5ed, 1915. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfysgoiig i Gymry) y flwyddya hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 21ain o Fis Medi, 1915. Am fanylion pellach, ymofyner a— J. B. DA VIES, M.A,, Telerau am y." Sellen." Un yn wythnosol In. 7io. y oh waiter; biaecdai. 2 & S,, yn ol lo. yr an. i -o uohod, oaniateir g. yn mhob n wllt. Unol Dalaethau, India, &o., Is. 7io. y oh wart jr Tt mete, y ohwaxter ar ben bob 13 wythnos. Db. ylir taliad llawn ar 4diwodd bob ohwartei. Anfo jiyn oniongyrohol i'r Swyddfa i Ghaerfyrddla pan fyddo overcharges neu gyfnewidiad yn y rhif. Rhoddir orybwyllion am farwolaethau heb tod uwchlaw 15 Ilinall yn lie 8 fel o'r blaen yn rhydd. Gofynir t41 o geiniog am bob wyth gair meva MSTWIOAOB Dd¡¡'z ysgrifau yn daladwy i'r Qolygydd Am deleraa, &c., ymofyner i-Mr. W. M. Evan, I Seren Cyrurull office, AT EIN DOSBARTHWYR A'N DARLLENWYR. W Amoonir gwneyd y Soren yn gyf- rwnlcr effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a j thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr geisio cyn- orthwyo i ddwyn hy-n oddiamgylch, trwy i gael darllenwyr newyddion. j — | 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghylch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwmni—MR. W. M. EVANS, Seren Cymru" Office, Cannartben, B. phob Taliad-I au yn uniongyrehol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. f'rl ? 'X' '? ? iHHHH MAE Beecham's $ .1' .t..r i I T ?'?? | i* j :t4.- yn gwneud rhai pethau yn well nag ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. ? Y Mae yn bwysig cadw mewn cof pa bethau yw y rhai hyny er mwyn deaH yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry BEECHAM 5 PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent = Yn Wirioneddol = £ berlau o iechyd, ac y mae meddiant :t :t ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- 't'' foethog fel eu gilydd. Os ydych yn teimlo eich hun yn dyoddef cur yn y pen,ynfliii,gwaiillyd aphruddglwyfiis, ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S ? PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? gyffuriau nas dichon iddynt eich niweidio end yn sicr a wnant ddaiom i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws crach-gyffuriau newyddion a liysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe' u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y llaw arall, ceir $- BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn = Gyfeillion y Bobl. I >^> :t Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, ,J. St. Helens, Lanes. *f Gwerthir yn mhob mal mewn blychau, Y ip Xi HA M Xt f* -VXI ■>' -W, X* X* Mt XA HA Xt \t j1 ?HHHH? ???HHHH? ?H???H??__ j GENBRAL Lrra ASSURANCE COMPANY. Estab U Hahed 1837. Funds exceed Two MAHons. Chairman, A; JAMES SHSPHKARD ESQ., Secre- tary and Manager J. R FRKKMAN ESQ, The above Company was started by Nonconformists in the year 1887, and has a very large connection among ministers A permaaeBt radaotion of 10 per cent. off the usual rates is made to minsters of all Denominnetina, and these rates are axoeedingly low and advantagoous. The cost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits, is as under Age 25 next birthday, for 15 years £6 < Do do 20 4 11 6 Do do 25 312 0 Age 30 next birthday, for 15 years 6 7 11 Do do 20 < Do do 2$ ,t 313 < Age 40 next birthday, for 15 years 6 M < Do do 20 4 18 7 Do do 25 „ 0 RiilmwWoiis:-Ro,ws. J. Ossian Davies; H, Blvet Lewis, London; Dr, Chapman, Principal of Western Col kg*; Principal Lewis, Br«con; G. Pennar Grifaths; John Mathews, Swansea*; J. W. Maurice, Dinas Cross Bvan Thomas, Pembroke, and many others. For pwt tiowars write A. A. BIRCH, S3, QXARB St., BRISTOL. Printed and Published for the SEKEN CYMRU COMPANY Limited by :w4. Morgan Evans & Son, at their General Printing Offioe, 6t Hall Street, Carmarthen. Friday, Qep^mbfi? 3, 1915.