Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

==n_ Llawlyfr Moliant. ARGRAFFIAD YR "UNDEB." Cloriau. Solffa. Hen Nodiant. s. c. s. c. Llian ,2 0 2 6 Lledr 3 0 3 6 Eto Gwell ac Ystwyth 4 0 4 6 Morocco 5 6 6 0 Cludiad un copi drwy'r Llythyrdy, 5c. Y 13eg i Ddosbarthwyr a. Llyfr-werthwyr, Telir cludiad gwerth Pu nt ac uchod gyda'r Eheilffordd. Gofaler enwi yr Orsaf agosaf wrth archebu. Derbynir Archebion yn awr, a. gofynir tal pan fydd y Llyfrau yn barod i'w dan- fon. Y cyntaf i archebu, fydd y cyntaf i dderbyn. Anfoner at I Y Parch. E. EDMUNDS, 26, Cradoc Street, I; 1 I ( SWANSEA Pence Envelopes At Gasgliadau Eglwysig 1916. Prisoedd1:—1,000 2s. 6ch., poet free 2s. 9c. fC5* Gellir oael envelopes wedi eu rhif- nodi fel bydd eisien. Ymofyner am y prisiau at W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," Carmarthen. INDIVIDUAL Communion Cups. Wrl:" for List of Patent "Ideal" Outfits and Samples on appro., to the Makers,— TOWNSHENDS LTD., BIRMINGHAM. DAN JONES, F.T.S.C., (Late of Cross Hands), Salem Newydd, Ferndale, Arweinydd Oymanfaoedd Canu, Beirniad, a Datganwr (Baritone), Dan^y^ Deri, Ferndale. D. VERNON DAVIES Organydd a ChOrfeistr Soar, LLwynhendy. Arweinydd. Beirniad. Organydd. LLWYNHENDY, LLANELLY. RHYBUDD. Pwy bynnag sydd a meddiant beddrod yn mynwent Eglwyis y Bedyddwyr y Ffordd- las, 'Glan Conway, bydd rhaid iddynt ei feddiannu erbyn Rhagfyr 24, 1915, neu byddant yn coUi eu hawl o honno. Dros yr Eglwys, DAVID JONES, Ysg. Bwrdd y Golygydd. Dymunir ar i'n gohebwyr anfon eu holl gynyrchion i'r Golygydd-Parch. J. Jenkins, M.A. (Gwili), Ammanford, Carm. T. E. G.-Anfojnvy(l i'r Swyddfa yn ei gyloh. H. R. R.-Diolch. Byddyinddagennypi, os gwnewch. ] Dyrmma'r Pardh. :Q. Phillips (Penrhiw- fer gynt) hysbysu mai ei gvfeiriad pree- eLI1101 yw 4, "Dyffryn Street, Dyffrvn. Nr. Cyme), Port Talbot, a'i fod yn agored i dderbyn cyhoeddiadau. .r.o;=-

Ystyr Buddugoliaeth Mr Stanton

Ystyr Buddugol- iaeth Mr. Stanton. Y mae'n hysbys ddigon i lawer iawn o'n darllenwyr, erbyn hyn, i Mr. C. Stanton eunill yn yr etholiad am sedd Bwivleisdrefi Merthyr Tydfil, gyda rmvyafrif o fwy na phedair mil o bleidleisiau. Nid oedd y fuddugoliaeth yn un i synnu ati gan liaws a wyddiai'r amgylchiadau lleol yn (Ida: end yahydig oedd nifer y rhai a, broffwydai y byddai Mr. Jamas Winstone gymaint ar ol. Oddiar nos Wenrer diwoddaf, rboddir llawer cyfrif am y ffigyjriau, a gwelir yn yr orneist arwyddooad pwysicach nag a dybid fod iddi, yn ystod d'vl(l,(Iiaii't, a'r gnveithio ff yrnig. Barn y clywsom ei thraethu drosodd a thrachefn yw"r nIl a fynn miai ergyd farwol vw'r etholiad i Sodalaeth rone Plaid: An- iiibynnol Llafur ..y.n y Bwrdoi -<11*.4! Dy- Avedir \\¥thym fod Ehyddfrydwyr a Cheid- w a.d wyr Merthyr ac Aberdârwedi hen alaru ar fost a thmhauster A, diiv,k,,clcl:a.r Mr. Keir Hardie, a'u gwrthwynebiad iddel- frydaii crefydd a chenedlaetholdeb, ao wedi clal ar yj cyfle i ddysgu gwers i'r giwlaid tafotrydd, a dangos iddynt eu gwir north yn yr etholaeth a ystyrir yn ganolfan gan- ddynt. Diau fod llaAver o wiÏr yn y myn- egiad annhrugarog hwn; ae ieto, fe ddyiid coflo mai iSosialydd yw Mr. Stanton, ac na byddai un eg I wyn Gristnogol yn chwannog i'w rifo ymysg ei ihaelodau. Deallwn. hefyd nad oedld Mr. Winstone yn wr wrth fodd oalon Plaid Annibynnol Llafur y Bivr'd.teis- drefi, a chlywsoin fod: iswn distaw ymhlith rhai o'r aelodau am ypiwrthod: ag ef, wisdi ei fynegiad diweddar yn ffafr Prydain a chyfiawnder ei brwydr. Yr oedd yn dda iawn gennvm weld ei weinidlog yn dwyn tyetiolaeth. yiig Nghwan-ainan, i Mr. Win- stone fel dyn o fywyd dichlyn a g-Ni-eithiwr selog yn yr eglwyis gartnef, a phetai'n fater o ddewis rhwng dau ddyn, a hynny'n unig, credwn na plretrusem am funud; roi'n pleid- lais yn ei ffafr. Diiatt fod llawer o'r ethol- wyr yn teimlo yn yr un moddi, a cliredir i tua mil o Rydd:fry|dwy;r bleidleisio dros ym- geisydd dewisedig Plaid Annibynnol Llafur. Y gwir am y peth y,w na lellir rhoddi un cyfrif cwbl ddigonol am fuddugoliaeth yr ymgeisydd afreolaidd. Y mae gan oluslmld 8enleddol y TIMES gyfrif eydnaws a syniada.n a phoJisi'r pap- ur hwnnwi i'w roddi i'r wlad. Safai Mr. Winstone, meddai, yn erbyin Gorfodaleth Fil- wrol, dan unrhyw amodaii, a dinoethid Mr. Stanton, i fyny; ac i wiaered, fel pleidiwr Gorfodaeth. Baich araith Mr. Jowett, yr aelod Scueddol Sosialaidd, Avrth siarad o blaid Mr. Winstone, oedd byn: mai'r peth oedd i'w benderfynu, yn anad dim, yn yr etholiad Oiedd "Gorfodaeth ynteu ddim Gor- fodaeth." 0 ganlyniad, medlcJ y goliebydd, yn fuddiugoliaethus: "Y mae Gorfodaeth, gyda inwyafrif 10 agos ddau yn erbyn un, wedi ennill- y, dydd yn yr etholaeth fwyaf annhebyg ym Mhrydain Fawr." Nid: oes fawr o neb ying Nghyru, gan nad both am Loegr, a, gred imai dyma ystyr buddugol- iaeth Mr. Stanton. Credwn na roddai Ceid- wadwyr y; Bwrdieisdrefi ystyr fel hyn i'r ffigyrau, a gwyddoim fod RhyidHfrydwyr Cymru, y mwyafrif mawr ohonynt, mor wrtliwynebol ag yw'r Prifweinidog ei hun, i feisuraru Prwsiaidd! pleidwyr Gorfodaeth. Clywsom ein prif athronydd, Syr Henry Jones, yr wyithnos ddiwoddaf, yn rhoddi mynegiad i dieimlad goreu Cyimru, a.c i deimlad goreu Rhydldf-eydiaeth ax hyn, a dhredwn, yn 61 pob arwlydfd, fod' llwyddiant cenhadaeth A r'gl wydd Derby y tuhwnt i bob gobaith hyderus. Y cyfrif a rydd papurau :mawr y Rhydd- frydwyr ar fuddugoliaeth Mr. Stanton yw hwnnwa rydd ef ei hun. Pan ofynnwyd idd!o dros ba bliaid y safai, ryw ychydig ddylddiau cyn dydd y pleidleisio, ei ateb yd oedd mai dros Brydain. Safai dros gyfiaAvnder brwydr Prydain Fawr a'r Cyng- hreiriaid yn erbyn trahauster a bAvystfil- eiddiwch yr Almaien. Ynfydrwydd yn ei olwg e'f fuasai inni olchi'n dwylo, yn Awst, 1914, ac ynfydrAvydd hefyd' oedd llefain Heddweh" cynamserol, heb sathru'r or- meis am byith da;n draed. Yr oedd yn rhaid i Brydain, yn ystod y mis oedd nesaf, ddangots nad yn ofer y colhvyd cymaint o'i g\Araed goreu yn Ffrainc a'r Dardanelles, acnad oedlcl diogehvch i'n cysur a'n rhyddid heb isyimud y gelyn ddyn ;á'i ddwrn haearn am byth. Diiau. ttmai idyma'r esboniad goreu ar y; ffigyrrau, a chxedwn mai oblegid ei ar- eithiau gAAdadgar, a'i frAvdfrydedd tanllyd o blaid cyfiawnder brwydr Prydain, yn anad dim, y eariwyd Mr. Stanton i ben y1 ])6]. Beth bynnag oedd barn y genedl ar ddech- reu'1' Ehyfel, y mae'n weddol eglar erbyn hyn fod unfrydedd go lawn o blaid ei gario drwodd, a dwyn ba.rn Prydain Fawr i fuddugoliaeth. Lief un yn llefain yn yr aiiialwch, ar hyn o bryd, yw Ilef y nob eydd am roi pen disyfyld ar y brwydro, a t href mi ar irnAvaith amodau heddweh. Teim- lir na'n rhyddiheir o "berygl mawr cyffelyb, oyn gynted ag y barno'r Almaen ei bod yn alluog i daro drachefn, ac nid ydys am adruel rhyw gledd Damocles i grogi rhoB Ewrop, yn yistod yr oes nesaf eto. Y mae anfadAvaith a chrenlondeb erchyll fel hyn yn ddigon am un ganrif, os nad am hyth; a'r modd i'w hosgoi am dymor hir, beth bynnag, medd el hoi wyr Bwrdeisdtefi Mer- thyr, a, miloedd o elholAvvr pob etholaeth ym Mhrydain, yw dinistrio'r gallu a fu'n paratoi dinistr i ryidiclid Ewrop ain ddengain mlynedd. Sibrydir esboniad arall ar fuddugoliaeth Mr. Stanton. Clywsom ddywedyd yn y glust mai barn Ehyddfrydwyr Merthyr ao Aberdar yldoedd mai Mr. Stanton, ac nid Mr. Winstone, fyddai'r rhwyddaf i'w daflu allan o'i sedd, pan ddoi'r etholiad cyffredin- ol. Hwyrach fod peth gwir yn hyn, er na ddylid bod, yn rhy sicr. Diau fod gan deimlad lleol rywbeth i'w wneutliur adyeh- welyd Mr. Stanton yn aAvr, a sicr yw na bydd hynny yn gwbl yn ei erbyn etc gan ddiosbarth o'i hen gydweithAvyr. Carem ni weld cynrychioli'r bwrHeisdrefi hyn gan EyddfrydAvr, a chan Gymro lleol eang ei gydymdeimlad a delfrydau goreu Cymru, a thanbaid ei sel o blaid btiddiannau. gwerin. Nid da giennym Aveld cyrchu cyf- reithiwr arall :ac o bell i'r cylch. Dywedwn eto illmi gnesyn oedd na aJlesid dewis rhyw an fel Mr. Brace neu Mr. Bichards, ar y, cyoh WYll.. cyclnvyn.

Vr Wythnos

Vr Wythnos. (Gan E. C. J.) EIN MYFYRWYR A'R FYDDIN. Bu perthYinas lll,yfYl'wyr diwinyddol a'r Fyddin, a'r priodoldeb iddynt ymrastru, yn bwnc eynadleddau pwylsi yn ystod vr'Avyth- nosau diweddaf. Hysbysir fod myfyriwr hynaf Coleg y, BedyddAvyr ym Mangor, eef Mr. Albert E. Jones wedi ymuno, ac fod Avyth o'r efryidwyr wedi dilyn ei esiampl. Y r oeddJ Mr. Jones i sefyll ei arhoJiad tor- fynol am raddau ym mis Mehefin nesaf," medd yr adroddiad. HysbysAvyd hefyd fod Coleg y Methodistiaid yn Aberystwyth wedi ei gau i fyny ar adeilad wedi ei gynnyg i Gymdeithas y Groes Goch fel ysbyty, end ymddengys nad hollol gywir yr adroddiwl hwn. Y mae amryw, o efrydwyr Coleg y Bala hefyd' Avedi ymuno. Nid ein lie ni yw beirniadu gwiaith gAvyr ileUJano yn gweith- redu'n ol eu hargoeddiadjau yn y mater hwn. Abertliant lawer heb olwg am un-