Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 9 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Vr Wythnos

rhy,w ad-daliad. Credwn, or hynny, Imai pwysig yw peidio a phwyso ar ein ni\fyr- wyr i gvmryd y cam Invn, a chanialan iddynt bob rhyddid i weithredu fel y barn- ont yn briodol. Dywedai un hen weinidog yug Nghym de ith as FA: J Metlxodiistiaid, fod awdurdod Coleg y Balla feI pe baent yn cynnyg gwobrwyon i efrydwyr am ym- restru," ac "y dyJent ystyried fod rhai efrydwyr, o gydwybod, yn gwrthod a cliym- ryd i fyny arfau. Un o arweddau triistaf banes y, rhyfel yw fod cynnifer o'n gwyr ieuainc Yrng nghyfnod j>wv-deaf en banes, cyfnod paratoi at frwydr bywyd, yn cael ett baflu odd'iar y llinell. Os pel'y'r rhyfel atm flwyddyn neu idlcfwy, byddant o dan anfan- tais fawr i ddilyn ymlaen gyda'u hefryd- iau. Ein hyder yw y cyfrynga Rhaglun- iaeth, ac y oeir terfyn buan i'r alanas ddifrifol. i

EIN CYHOEDDIADAU

EIN CYHOEDDIADAU. Anfonodd y rhai sy'n gyfrifol am ddwyn allan rai ü'n cyhoeddiadau, fel enwad, apel daer am fwy: ogefnogaeth o dn'r eg-hvysi, gan fod y rhyfel eisoes wedi dweyd yn dtdifrifol ar gydclu ediad rhai o honyiii. Fel y nesawn at didliwiecld, y Rwyddyn ceir cyfle gwyicli i dd'wyn y imater hwn i isylAN,"t, eg- lwysi. Deallwn y; oeir rhai eglwysi lluosog yn Ne Cymru heb dderbyn odid i tin o'r cyhoeddiadau. Nid yw'r "Hauwr" yncaal derbyniad gan banner ein Hysgolion Sul, ao amhosibl meddwl am gyhoeddiad cym- hwysach i'r gwiaith arbennig sydd iddo. Gwyddom am Ysgol Sul 0 gant a. hanner yn iderby,n deg ar hugain o gopiau o'r Hauwr yn fis-ol, ao Ysgol Sul lied war cant yn ei hymyl heb dderbyn yr un nopi. Dywed hyn gyfrolau am ch waetli achy flwr deallol ac ysbrydlol y ddwy egiwys y mae'r ysgolion uehod ynglyn a hwy. Cyhoeddiad a wnaeth waith. campus ar hyd y blyinyddau yw'r "Greal," a bendith fawr i'n heglwysi fyddai t-refnu ar ddiwedd y; flwyddyn fel hyn, i apelio'n bersonol at aelodau i'w dderbyn, a'i ddarlloll. Y chydig yw rhif derbynwyr Sereii Gomer, ond llwenhawJl. ei bod yn penderfynu byw a darparu'n wych ar gyfer y flwyddyn nesaf. Deallwn fod llawer mwy y:n derbyn "iSieren Oymru" nag a fu, a diau anai cynhyddu a wrna rhif ei derbynwyr fel y do air i eyhveddoli ei itheilyngdod. Y mae ainryw gyhoedd- iadau eraill gennytm fel enwa)(f: Seren yr Ysgol Sul, Yr Athraw, &c. Ni cheir Bedydd- wyr oryf heb iddynt ddeall safle iac teg- wyddprion eu henwad, a gwyhod rhywbeth o hanes aberth a idioddefiadau'r gorffeniiol. Pe sylweddolai diaooniaid ein beglwysigym- aint a les a wnaent trwy hynny i fywyd ieuano yr ieglwyisi, fe gymhellent lawer rhiag- or ar ein lleiiyddiaeth. enwadol i sylw.

OFNI BRAD GROEG

OFNI BRAD GROEG. Unwaith etoYi mae'r Cynghreiriaid wedi gofyn am ymrwymiad pendant o du Groeg na fydd iddi mewn un modd beri gofi(I a rhwystr iddyint yn eu hymgais i gynortJnvyo Serbia. Hysbyswyd yr wythnos ddi weddaf fod pob sicrwy)dd o'r fath wed'i ei dderbyn, ond heddyw, ddydd LInn, ymddengys y ceisir llawer rhagor o fanylion. Gofynnir iddi siorhaa yj oaniateir pob hwylusdod i gludo'n xnilwyr ar hyd ei rhleilffyrdd o Salonika, ao amryw bethau e fa ill a ystyrrir o bwyjs miaw. Y rlxeswm am arafwch ein milwjytr, p, c eiddio Ffmino, yn myned allan i arnddiflyn Serbia y,w ofn oael eu bradychu o'r tu cefn gan Groeg. Y tro hwn hawlir ateb clir heb oedi dim. Cyhoedda Germani heddyw fod ei gwoitlijediafljaa yn Serbia wedi eu din i derfyn boddhaoLFüd can mil o filwyr yn ga-rcharorioii, a, hanner gyn- nau iSlerbia wedi e,u xxxeddia-nnu, a'r gw,eddil1 o'r fyddin ar fio ym mynyBdioedd Albania. Ymfl'rostia hefyd fod llwybr trafnidiaeth rhyngddi ag Yxnerodraeth y Twre yn glir. Y ffaith yw, nid yw'r rlxyfel yn y Balkans namyxx dechneu. Hysbypir fod b yd din lu- osog gan Ewisia yn barod i groesi trwy, Roumuaixia er yxxiosod ar Bwlgaria, ac y. bydd Eouniania yn uno yn yr yxxxosodiad yn ol pob arwyddion. Y mao Gemiani heddyw ar uchaf ei llwyddiant, ac nid oeis oiid mi-aeh- ludo'n araf i fad i'w haul. Nid rhyfedd ei. bod trwy: amrywiol IVyrdd yii. awa.'rymu'r priodoldeb o. ddod i beddwch. Pe byddai ei thelerau'n ihersymol, da fuasai wyiiebu!r cwieetiwin, and nid oes nernor o berigl y, gellir rhoi unrhyw ystyriaeth i'w thelerau yn yr yisbryd ymffrostgar y mae ynddo ar hyn o bryd.

o dan Big Ben

o dan 'Big Ben. (Gan y Gwyliwr.) DENU I DDARBOD. Ddydd LInn, Tachwedd 22, gosodold Mr. McKenna g,erbron Ty'r Cyffredin ei gynllun newydd er symbylu darbodiaeth ymysg y dosbarth gweithiol. Y'lnddengys na fu cyn- llun y Vouchens yngly;xx a'r bexithyciad rhyfel. diweddaf yn rlivw 1 wvddiani niawr: r h y ni chynxerwj'sd i (fyny toiid rhyw £ .5,000,000 di-wy'r cynllun Ixwn; swim (ynxlxaro] faclx pan jBtyrrir y oyflogau a ennillir. Yn awr ceiisia'r dosha,rth.gweith- iol i gyxxhilo ao, ar yr un pryd, gyixorth- wyo'r wlad yn ei Ixangen, dx'wy'r cynllun canlynol:Bernir fod gan weithwyr farn yn erbyn rhwymebau (bonds), isy'n ago red i godi a gostwng g¡:wla'r farchnad. Cyferlydd y cynllun. newydd a hy n drwy >iaidd, "Ruskoe Siloro," am Hydref 30, Yin priodoli imethiaiit yi Cyng- hy,eiriaid i leiinill Taleithiau'r Balkans o'u tu i ddyl an wad niweidiol y "Daily Mail" a'r "Times." Llexiwir colofnau newyddiad- uron Bulgaria, Rumania, a Groeg a difyn- iadau d Wasg Northcliffe, a thy,stir mai i liyn y dylid priodoli ein inethiant yn y Salkaits. Y mae Gwasg Northcliffe ynarf hylaw ao cffeithiol yn 'hwylo'r Wolff Ag- ency. Ceir arwyddion yma a thi-aw fod v wlad yn oael digon far y cymorth agyfren- nir i'r gelyn o'r "ffynnonellau hyn. Daeth gwrthdystiad cryf oddiwrth y British Charm her of Coiiim,ercio" yn Buenos Ay res yn dangos fod (jynhyrchion y wasg a nod- wyd yn oael dylanwiad aixffafriol ar w ledydd niwtral yn y Gorllewin. A ganiateir hyd y diwedd i'r gelyn y fath gynxoith n fewn ein pyrtlx? Y mae llawer yn ba''od i ofyn, A yw'r Llywodraeth yn aiiih"ei(liol tuag at newyddiiaduron? Gw'naed gwaitli byrr ar y "Globe." A oes arnynt iofn delio a Haw gref a Gwasg yr Arglwydd NoithclifTe? -1ri j ): PWY FU'N BWNGLERA? 1;1 Achwynai Arglwydd Sefborno yn Nhy'r Arglwyddi no's Fercher ynghylch y modd eisgeulus ao aneffeithiol' y buwyd yn dethol o fysg y gweith wyr amaethyddol 0 dan gynllun Arglwydd Derby. Clywir owa- lxanol gyfeiriadau fod cryxx anghyisoixdeb yn y. modd y dethol wyd, ac y mae hvn yn wir am yr ardaloedd gwoithfaol yxi ogy tal a'r ardaloedd amaethyddol. Ceil" rhai fceitjuoedd yn cyninvys dau neu dri o fechgyn ymysg y ffodusion, lueb fod (unrhyw i"e>swm. yn nhyb eu, cymdogion 0 leiaf, dros eu rhyddhauo'r un cyfrifoldeb ag eraill. A wnaed yn deg a gvveinidogion Ymneilltuol? Gwy Idora am un engraifft led awgrymiadol. Yn Sir Bonfro oaf odd gweiniidog ieuanc gy la'r Bedyddwyr, a chaiicldo eglwys yn ihifo camwedd o aelodau, a buddiannau ysbxydol rhaix hel- aetli o blwyf o dan ei ofal, cafodd ef lythyr yr Arglwydd Derby. Nid ydym yn achwyn o gwbl oherwydd hyn. Ond bydd- ai'n ddidd'orol gwyhod am ba, reswim y gad- awyd allan Fioer y Plwyf, gwr dibriod ac o fewn yr oedran milwrol, a gwr y mae ganddo of,al dros frucldiannau ysbrvdol rhyw ddau ddwisin o blwyfolion. Hanxiod l gwei- nidogion YmneilltuioL Cyxxxru o fysg y Wer- in, ni clueisiant unrhyw fath ar ffafr, eithr ystyriant eu bod yn perthyn i'r un closbarth a'r gweithwyr cyiffredin, a'r un uxor rhwym- edig a hwyithau i aniddiilyn eu gwlad yn yr argyfwng presennd'4!. Ond ar ha dir y gwahaniaethir rhw'ng gweinidog a chlerig- Avr? 0 hebgor un o'r ddau yn yr engraifft a nod wyd, rhwyddach hebgor Ficer y Plwyf na'r Gweinidog Bedyddio!. Pwy i'un 171 MILWYR ANGHYDFFURFIOL. Cyfarfu Aelodau'r Bwrdd Unelig- o'rped- war en wad— Anni bynnwyr, Bedyddwyr, Trefnyddion Unedig, a'r Trefnyddion Cynt- efi,ag Aelodau Aiio-liydf-lurfiol Ty'r Cyff- redin er oeisio mwy, a ryddid i'r milwyr perthynol i'r ionwadau a no(hvy

No title

Sal em,, Cwmpa c.Gwledd flynyddol. Mae ein hanwyl chAvaer Mrs. Middleton, Ocean VilLx, eleni eto wedi bod yn hulio byrddau Saleal a gwl-edd ddanteithiol yn rhydd ac yn rhad o'i gwir gariad at yr achos da. Ei gwalioddedigion oeddynt: Yr holl blant fu yn sefyll yr arlxoliad blynyddol a'u hatli- rawon a'w hathrawesau; holl gasglwyr yr Offrwm Wythnosol ynghyd a'r TVysorydd a'r Yis >rifenydd; aelodau Dosbarth ei phriod, a gwieinidog a diaooniaid yr eolNylys. Yr oedd y wladid Yln jdra rhagorol ei hansidwdd, yn fawr ei chyflawnder, a chroesa"\yus ei chyflwyxiiad; y gweinyddesau a'u hollegni wrth y byrddau a'r bwytawyr yn mwynhau y triigareddau. OyAwynwyd diolchgarwch yr eglwys i'n hanwyl ohwaer am ei. hael- frydedd gan y brodyr Thomas Williams a John Lewis. Mae Mrs. Middle ton yn ennill iddi ei hun enw da gan edmygwyr lawer, a cltan y gwirionedd ei hun.