Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

CYNNYG DIGYNNYG. ] GyfieithiadrNewydd o'r Testament Newydd gyda Nodiadau, Gan Dr. Edwards, Caerdydd. Gwerthir Cyfrolau III. a IV. (Rhufeiniaid dros Dadguddiad) am 2/6 am y ddwy, neu 1/6 yr un. Telir cludiad 6 ac uchod, a rhoddir y 7fed yn rhad i'r Dosparthwr. Nid oes ond ychydig iawn o'r Gyfrol I (4/-) a'r II, (2s/-) ar law. Hefyd, "Swper yr Arglwydd Cymraeg neu Saesneg), 4c. yr -un (cy- hoeddedig 1/- a 1/6). Telir cludiad 6 ac uchod. Yr oil oddiwrth yr Awdwr. Llawlyfr Moliant. ARGRAFFIAD YR "UNDEB." Cloriau. Solffa. Hen Nodiant. s. o. s. e. Tilmn 2 0 2 6 Tiledr 3 0 3 6 Eto Gwell ac Ystwjyth 4 0 4 6 Morocco 5 6 6 0 Cludiad un copi drwy'r Lly-thyrdy, 5c. Y 13eg i Ddosbarthwyr a Llyfr-werthwyr. Telir cludiad: gwerth Punt ac uchod gyda'r Rheilflordd. Gofaler enwi yr Orsaf agosaf wrth archebu. Anfoner at Y Parch. E. EDMUNDS, 26, Cradoc Street, i i i I ■■ SWANSEA. UNDEB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU. Yn awr yn Barod' Gwers Lyfp Cyntaf i Ddysgu Sillafu a DaHlen Cymraeg At Wasanaeth yr Ysgol Sabbothol, wedi ei drefnu iar Gynllun Newydd gan J. Lewis, Y.H., a Gwili, Ammanford. Pris lg. yr itn; trwy, y post li-o. Telir cludiad am Ddwsin ac juchod. Yr ail ran yn cael ei baratoi. Arweinydd y Plentyn. Holwyjddoreg Newydd ar i'aterion Ysgrjrfihyrol pwypig ar gyfor Safon Lafiar. Bwnedir i hwn fod yn arosol I ar gyfer y dosbarth hwn yn flynyiddol. Wedi cael ei ddarparu gan y Parch. E. Cefni Jones, Hirwain, ac y, mae jypo. dda iawn. Bydd hwn yn barod yn mhen ycbijfldig wythnosau. Pris lc. yr un; trwy y, post ile. Telir Cludiad Dwsin ac tuohod. Buiddiol iawn fyddai i'r Cymanfaoedd fabwyisiadu hwn ar gyfer yr Arholiad Llafar yp. flydol. I'w cael pddiwrth y Parch. THOS. HUMPHREYS, glaeallechau, Ferptdjale, Glam. Cyhoedcledig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa (f Serell Cymru," Caerfyrddin. pi"- 15 o Lyfrau Adroddiadol. 1.—Yr Adreddwr Ieuanc. Yn cynwys dros Haner Cant o Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DA VIES. Pris 6ch.; trwy'r post, 7c. 2.-Adroddlyfr Dirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6oh.; trwy'r post 7c. 3.—Y Gwenith Gwyn. Amcenir i'r llyfr hwn fod at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 4.-Yr Ardd Flodau. Un o'r Llyfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 5.—Y Pren Afalau. Llyfr yn cynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfodydd Blynyddol. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. 1. 6.—Y Dadleuwr. Yn cynnwys Casgliad « Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan y Parch. D. Oliver Edwards. Pris Is., trwy y Post Is. lfo. 7.-Llyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is.; trwy'r post Is. lg. 8.-Yr Adroddwr Difyrus. (The Welsh Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- euon, Caneuon ac Actau Difyrus. (English and Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. LLYFRAU CVFRIFON. At Wasanaeth Eglwysi Bedyddiedig Cyim- I. reig, Ysgol Sul, &c., [Mae y, Llyfrau hyn wedi eu parotoi, a'u cymerad wyo gan yr Eglwysi ac wedi eu bwriadlu, mewn modd syml rao eglur, igarlfw cyfrifon ein Heglwysi a'n Hysgolion Sab- bothol yn gyflawn a chywir.] Cynnwysa Y1 gyfres y llyfrau canlynol:— At yr Eglwysi. i.-COPRES-LYFR o Aelodau Eglwyp- ig at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig. Mewn 3 rhy gwahanol. 1. Pris 58. 2. Pris 6s. 3. Pris 7is., trwy'r Post 6ch. yn rhagor. 2.—COFRES-LYFR er, (%Ldlw cyfrif Casgl- iad y Weinidogaeth, wedi ei rwyino yn gryf, leather back, &c., 2s., trwy'r Post 2s. 3c.; Dwbl Miaint, 4s. 3.-ETTO Y CYMMUNDEB, 28., trwy'r Post 2s. 3q. 4.—ETTO Y SEDDAU, 2s., trwy'r Post 2s. 3c. S.-LLYTHYRAU GOLLYNGD:OD: i Ael- odau Eglwysi Bedyddiedig. Pris 2s., trwy y Post 2s. 30. At yr Ysgol Sabbothol. 1.—RHESTR-LYFR YR: YSGRI7F;} TYDD ar gyfer pob ysgol, wedi ei rwiyrno mewn stiff boards, leather back, &c.; Pris 2s.; trwy'r post 2s. 3o. r< 2—LLYFR YR ATHRAW ar gyfer pob Dosbarth. Mae y llyfr hwn wedi ei barotoi i gadw pnwau a phreswylfod athraw àc aeloda-a y dosbarth, gylda cholofnau i nodi eu presenoldeb neu absenoldeb. Pris 2g.; dwsin Is. 8c. 5.-LLYFRAU GWOBRWYOL IB.LANT, Dimai yr inn, neu sypyn o 20 am 7c.; 50 am Is. 2g.; Post Free. Dros ugain o wahanol lyfrau. PENCE ENVELOPES. 6.-PENCE ENVELOPES—hynod gryf— at danysgrifiadau cymmundeb, &c. Prisoedd -500, Is. 6oh.; 1,000, 2s. 6ch. Gellir cael envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Ymofyner am y prisiau- 9.—Y Dadieuwr Difyrus. (Welsh Comic Dialogues). Sef Casgliad o Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. 10.- Ysgol yr Adroddwr, ei hanes cyntaf, 82 tud., yn cynwys Gwersi Yr Adrodd, gyda Darluniau Eglurhaol, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis; Yr Hanes Olaf, 62 tul., yn cynwys Darnau Adroddiadol gan tua 60 o Bigion Beirdd y Genedl, detholedig gan Cynalaw, Pris Is., trwy y Post Ill!. 11.—Yr Adroddwr Ysmala, sef Adroddiad- au, Dadleuon, Ganeuon, Difyrus a Ffraeth, cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Cllys- tadleuol. Gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. lie. 12.—Y Dadleuwr Ysmala. Welsh land English Humorotus Sketches. Gan amryw Awdwyr. Pris Is., trwy'r post Is. lie. 13.-Dadleuon Buddugol. (Buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Oaerfyrddin.) Yn cynwys Deg o Ddadleuon at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyiddol, &c. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 14.—Yr Adroddwr Doniol. Casgliad o Adroddiadau a Chaneuon Digrif, allan o Farddoniaeth Telynog. Pris 6ch., trwy'r post 7o. 15.—Y Rhosytn Diwedddf, sof Darnau Barddonol a Rhyddiaethol, yn gynthwys feI Adroddiadau. Gan Alltfud Glyn Maelor (Awdwr "Y Fodxwyj Aur"). Pris 6oh., trwy'r post 7c. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," Oaerfyrddin. TLYFRAU CHWE' CHEINIOG YR UN. LLYFRAU DJFYRUS. Isaac Lewis, a Humorous Character (Eng- lish Edition). First Part. Price 6d., post free 7d. Isaac Lewis (Second Part). Price 6d., post free 7di. Y Ferch o'r Seer, gan Craigfryn Hughes. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Maid of Sker. Welsh Historical Romance. By, Isaac Craigfryn Hughes. Price 6d., through post 7d. Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif. Y Uyfr Poblogaidd gan Pelidros. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Y Ffraethebwr, yn Cynnwys Casgliaid o Ffraeth-Ddywediadau, Byr-Ch'wedleuon, &o. Pris 6oh., trwy'r post 7c. Llythyrau Caru Budldugol: Yn cynnwys amryw Lythyrau Caru Buddugol yn Gym- raeg a Saesneg, &c., gan Ap Noah. Pris 6o. Caru, Priodi a Byw. Y Llyfr Poblog- aidd. Argraffiad Newydd. Gan y Parch. R. Gwesyn Jones, D.D. Pris 6ch. Hanes Die Aberdaron a Twm o'r Nant, Dau Gyrneriad Hynod. Mewn Un Llyfr. Pris 6ch-, trwy'r post 7c. John Jones: an Original Welsh, Character. His History, Adventures, and Witty, Sayings. A Book full of Mirth and Humour." By Taf. (English Edition.) Price 6d. John Jones. Yr Hen Gyrneriad Yfmala. Ei Hanes a'i Ystraeon Digrif. Llawn Dig- rifwch a Wit Gymreig. Y Llyfr mwyaf Difyrus a Doniol yn yr iaith. Gan TAF. Pris 6ch., trwy'r post 7c. > Dywediadau Dafydd Evans, Ffynonhenry (Wedi eu dethol allan o'i Gofiant). Llyfr Dyddorol a Darllenadwy. Pris 6ch.; mewn llian Is. Yr EsboiniadS ar y Maes Llafur. Argraffiad Newydd yn awr yn barod. ESBONIAD Y TEULU ar y TESTAMENT NEWYDD. GAN YR HYBARCH. THOMAS LEWIS. (Yn Gyflawn mewn un Gy,frol),. Prisiau mewn Llian 7s. 6ch.; Haner Lledr l 91.. tfHu