Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Y RHYFEL

Etc, o bosibl, y igellir myned mor bell a hyn. Mae wedi bod bel 1 ach ers rhai wyth- noisau yn g-ymharol dawel yn 'Ffraiiie, yny Dardanels, ac yn RWiSa-er fod 1 lawer o frwYidro caled wedi cymeryd lie yn Rwsia na chlywsom lawier am dano yn y wlad hon. Y Germaniaid a'i oaf o dd waethaf o lawer yn y, brwydro hynny. Gellir diisg wyl bellach yr adnewydldir y brwydro- ar raddfa eang iawn, a 'hynny yn fuan, niaill ai yn sFfrainc neu yn Rwsia, o boisibl yn y ddau. Dywedir fod y Caisar yn casglu byddin- "Oodd enfawr, a llu o fagnelau mawr, a ■chyfarpar diderfyn, er mwyn ymosod ar tein Byddin ni yn Ffraine, a gyda'r amcan o geisio cyrraedd glan y mor yn Calais. Os gwir, mae y brwydro poetliaf, ffyrnicaaf, mwyaf beiddgia,r a phenderfynol a welwyd er dechreu y Rhyfel ar gymeryd lie. Rhoddir prawf tanllyd; felly ar aTlu mil- wrol Syr Douglas Haig, yr hwn sydd wedi cymeryd He Syr John French fel Prif Faes- lywydd Byddinoedd Prydain yn Ffraine. Ymneillduodd French yr wy t h n as ddi wed daf. Ceir gweled yn fuan pa beth a d die hon ei olynydd wneud.

0 dan Big1 Ben

0 dan Big1 Ben.' (Gan y Gwyliwr.) CYNLLUN MR. MCKENNA I UNIONI'R GYFNEWIDFA. Yn ystod y rhyfel y mae' r rantol fa.snach ol rhyngoin ni a'r America welcli dod" 'i hWYlsdn drwm yn ffafr America, a dyfeisiodd Mr. McKenna gynllun er unioni ia chywjro'r gyfnewidfa. Dyma isylwedd y cynllun meiwn ychydig eiriau. Cymhwyisir ef ar yr holl rwymebau perthynol i'r Taleithiau a Canada a ddelir yn y wlad hon. Gofynna'r Llywodr- aeth i ddeiliaid y cyfryw rwymebau (1) Werthu y rhwymebau allan ao allan i'r Wladwriaeth, neu, (2) Eu IQlsod yn nwylo'r Llywodraeth am dd wy flynedd. Os gwerthii i'r Llywodraeth, telir, nid mewii rian, eithr mewn rhwymebau o eiddo'r Llywodraeth yn dWYill 5o/o o log, ac i'w had-du o fewn pum mlynedd. Os mai'r (ail jdd!ull a fabwys- iedir bydd y perchen yn parhau i dderbyn ei fuddiannau mewn Hog- gydag yehwancgiad o -210/o. Y mae llwyddiant yir arbriawf o isiaf- bwynt oario 'ml,aen y rhyfel yn dibynrni ar ddau beth--swm y cyfryw riN, ymebiaii, a pha mor esmwyth y gebir efioithio'r t.o-glwydd- iad. Tybia rhai y cyrhaeddia y ewm o X800,000,000, deil eraill ei fed lawer yn llai. Os g-weithia'r eynllull yn esmwyth gall fod o gryn fantais i achos y Cynghreiriaid, a phrofi'n foddion i asio cyfeillgarwoh Prydain a. Gweriniaeth y Gorllewin. YR ARGLWYDD DERBY A'I GYNLLUN. Ddydd Mercher gwmaeth yr "Arglwydd Derby fynegiad yn Nhy'r Arg-lwyddi yng nghylch llwyddiant ei gynllun. Methwyd tynnu oddi wrtho yistade-gau o fath yn y byd, ond yr argriaff a geir o didarllen yr araith yw ei fod yn foddhauis ar y canlyn- ioo. Dywedodd. ddu beth o byws: (1) Y bydd yn amhosibl o diaii unrhyw delerau i alw i fyny y; gwýr priod liyd oni foddlonir y wlad, fod y dynion sengi wedi gwneuthur eu dyledswyidd. Rhaid inni, yn anad dim gadw at yr aTlduned a wnaeth y Prif Wein- idog i'r gwyr priod. (2) Yr oedld1 un peth iddo ef a'i gydweithwyr yn dra boddhaol—- owed profiad digonol a diypiwad fod y wlad yn penderfynu, doetdJ a ddel, gario'r rhyfel i derfy,niad llwyddiannus." Disgwylir i Mr. Asquith roddi mynegiad ynghylch llwydd- iant neu aflwyddiant y cynllun ddydd Mawrth yr 2 lain cyf. Ddydd Iau derbyniodd y Prif Weinidog ddirprwyaeth gref yn cyuryohioli y Rhydid- frydwyr a Phlaid LlafLtr, ar gwesti WIt Gor- fodaetli Milwrol. Tybir iddynt dirafod goh,og y y gwyr ieuaino, sydd hyjd yn hyn, wedi pallu ymuno a'r Fyddin. Anoeth fyddai ceisio dyfalu cyfrinach. Gadewch inni prcvs a gweld," Y CYTUNDEB A DENMARK. "'T'I. Y jjyma achiysur yr ymosodiad newydd a di,c,d,darat gian Blaid yr Anfoddogion ar y Llywodraeth drwy wneuthur cytundeb a Denmark ynghylch allforion o'r wlad hon yn agor drws i borthi'r Almaen. Wrth am- ddiffyn y: cytunidieb dywedodd yr Arglwydd Lansdowne mai dyjua boli-si'r Llywodraeth. Gwnaethant ymdreich, drwy ymgynghori a g-wledydd niwtral i wybod y: swm o wa- hanol nwyddau sydid angenrheidiol iddynt at eu gwasanaeth on hunain, fel y gallent ddod i'r erusgIiad pan eid heibio i r iswm hwnnw, fod y gelyn yn oruel cyf ran. Er cario allan y polisi hwn oeisiwyd sefydlav yn y gwledydd hyamy gorff cymwys i gymryd y cyfrifoldeb o gadw cyfrif o swm y nwyddau dderbynid, ac o'r cyfeiriadlau y danfonid hWYi iddynt. Credlai mai anfantais i fudd- iannau r wlad fyddiai cyhosddi'r cytundeb yn lawr.

Gvvers yr Ysgol Sul

Gvvers yr Ysgol Sul. GAN Y PARCH. J. CONWAY DA VIES, DOLYWERN. Y g'wirionedd a bwysleisir arno yn yr adnodau Jiyn ydyw: ymddaro tyngiad i Dduw yn nisgyblaeth bywyd. I. Yrnddaio-tyngiad i Dduw fel cyfranydd posiblrwydcl ein dynoliaeth. Onid mwy o lawer y byddwn ddar- ostyngedig i Dad yr Ysbrydoedd." Mae'r ffaith ein hod Y11. parchuein tadau naturiol yn ngweinyddiad eu disgybJaeth yn dysgu y dylem dra ragori yn ein hymostyng- iad i Dduw; gan. mai Efe ydyw ein Tad yssprydol. MMJO ei berthynas Ef a ni yn ag- osach lac yn uwoh nag eiddo tadau ein cnawd. Efe ydyw ein Tad fel bodau ys- prydol. Ei anadl Ef ydyw idirgelweh yspryd dyn. Efe ydyw Duw ysprydoødd pob cnaAvd. Efe yw Tad ysprydoedid dynolryw. Y ma,e yn haeddu ein parch a'n :hymostyng'iad o herwydd hyn. Teilyngir ein hyinostyngiad gan Dduwyn ei ddisgyblaeth gan mai Efe ydyw ein Tad ysprydol. Mae Efe yn haeddu ein parch am iddo ein gwneuthur yn fodau mor aruchel. Cyfranodd i ni fel ein Tad o'i natur yspryd- 01 ei hun. Rhoddadld i ni yr yspryd hwnw sydd yn cynnwys ynddo ea hun "bosiblrwydd ein dynoliaeth. Ceir posiblrwydd ein dynol- iaeth yn yr elfenau crefyddol, cymdeithaisol, a phensonol isydd yn ein hysprydoedd. Cyn- ysgaeddwyd: ni a galluoedd i ddal cymun- deb a Duw, i gymdeithaisu a'n cyd-ddynion, ac i fod yn ymwybodol ohononi ein hunain. Y pethau hyn ylClyLta,rdderchawgrwydd dYll; ac fe ddylem barchu Duw am ein bejidithio a gall11 i fod yn ddynion. Haedda, ein hym- ostyng'iad pblegid ei fod fel Tad ein hys- prydoedd: wedi cyfrannu i ni bosiblrwydd dynoliaeth. II. Yinofstyngiad i Dduw fel dadblygydd perffeithrwydd ein dynoliaeth. Edjychir arnom a gweitliredir tuag atom gan Dduw fel bodau ysprydol: bodau a defnydd dynoliaeth. Mae ein tadau naturiol yn edrych arnom i ryw raddau o safbwynt y cnawd, ae 0< fewn cylehdrem ainser 'Cainys hwynthwy yn wir drois ychydig ddyddiau a'n ceryddent, fel y gwelent hwy yn dda"; ond ond y mae ein Tad nefol yn ymddwyn tuag latom yn ei holl lOruchwyliaethau o saf bwynt yr ysprydol ao o fewn gorwelion y tragwyddol" Er hwn er lleshad i ni fel y, byiddem gyfranogioti o'i sancteiddrwydd Ef. Mae yimostyngiad i ddisgyblaeth ein ,Too ysprydol yn angenrheidrwydd' as ydym am ddadblygu ein gwir fywyd. Ymostyngiad i dderbyn disgyblaeth ydyw dirgelwch per- ffeithrwydd ymhob cylch. Ymddarostyngiad i Dduwydyw amod perifeithrwydd yn y bywyd ysprydol. (1) Ymostyngiad! i Dduw er ei fed yn defnyddio icyfryngau ell werw i'n disgyblu i berffeithrwydd dynoliaeth. "Ni welir un oerydd djpoe yr ainser presenol yn hyfryd, eithr yn anhyfryd. Nid ydym yn gallu gweled y profedigaethau yn clu gwii ystyr au, diben; oblegid hynny y maent yn faich ar lein bywyJdI, ac yn peru tristweh yn ein henaid. Male byrder ein golygon a 0 lyfyngder ein gorwelion yn eu gwneuthur yn anhyfryd i ni. Pan ,edrychir jar dreialon bywyd yng ugoloiaii y pethau ni wielir, gwelir niai (< byr ysgafn gystudd" ydynt J'n gweithredu tragwyddol bwys gogoniant i ni. d ,(i b NN, y, -oD,-oniant (2) Ymoistyngiald1 i Dduw lam y defnyjddia y cyfryngau hyn gydia phob u:n o'i blaiit i w disgyblu i berffeithrwydd; dynoliaeth. Eithr IOIS lieb gierydd yr ydych, o'r hwn y mae pawb yn gyfrannog; ynte bastardiaid ydych, ac nid meibion." Mae haiies pobl yr Arglwydd drwy y camifoodd yn dang-os yn egdur mai dyma ydyw trefn Duw i ber- ffe,ithio ei feibMn yn barhaus; ac y mae osgoi dioddef y d'riniaeth chwerw hon yn bm wf nwd. ydym o fewn cylch y teulu ytspryidol. (3). Ymostyngiad i Dduw amydefnYlddia y cyfryng-au 'hyn 'a.'i amoan i'n disgyblu i berffeithrwydd dynoliaeth. "Eithr hwn er llesad i ni, fel y byddenx gy-fraaio,ioii ;o, 'i sancteiddrwydid Ef." "Gwedi hynny y roae yn rhoi heddychol ffrwyth cynawnder i'r rhai sydd wedi eu cynefino ag lef. Diben y ddisgyblaeth ydyw vsancteiddrwydd, cyf- iawruder a heddweh.Mruø'r bywyd sydd yn eancteiddrwyldld' i Dduw yn gyffawnder ,i'w l yri,awi-i- d er i'-w gyd-ddynion. ac yn heddwch i'r dyn ei hun. Dyma ddyjioliaeth yn oi pherffeith- rii,ydld. (ia.) Amcan Duw yn ein disgyblu ydyw ein cael igyfranogi o'i sanoteiddrwydd Ef. Oyfranogi o Dduw ydyw gogoniant dyn. Cyfranu i ddyn ydyw urddas Duw, tra mai cyfranogi o Dduw ydywi urddas dyn. Braint fawr i ddy,u ydyw cyfranogi o ddoethineb a gallu Duw; ond ei brif ragorfraint ydyw cyfranogi o'i sancteiddrwydid. Diben Duw yn ei ddisgyblaeth ydyw sin cael i wneuthur hyn. Ymddieithrio' oddi wrth y byd yn ein bywyd; ac ymgysegru i Dduw; ymgysegr- iad fydd yn gweithredu ymdebygiad iddo mewn natur a chymeriad. Meddiannu dyn- oliaeth fydd yn sanotaidid mewn laniaii ac ewyllys; dynoliaeth fydd yn sanctaidd ei natur, ac yn yinhyfrydii mewn sancteidd- rwydd: dynoliaeth berffaith mewn iachus- rwydd ac adidfedrwyidd. Dyma amcan Duw yn ein holl brofedigaetbau. (b) Mae y, ddynoliaeth sydd yn sanctaidd i Dduw yn gy/iawn i'n cyd-ddynion. Y mae y cynawnder hwn yn ffrwyth ein disgybl- aeth, "ouid gwedi liynny y mae yn rhoi heddychol ffrwyth ynawnder i'r rhai isydd wedi eu cynefino ag ef." Mae cyflawnder ,yn golygu cydymffurfio a gofynion Duw yn hoJl gysylltiadau bywyd. Gwirionedd mewn gair, gouestrwydd mewn gweithred, ac Inn- londeb mewn ymddyg-iad; a'r pethau hyn eu gweithredu genym ym mhob perthynas o r eiddom a'n cyd-ddynion. (c) Mae y. ddynoliaeth sydd yn sanctaidd i Dduw; yn gyfiawnder i'w gyd-ddynion; yn heddychol i'r dyn ei hun. Mae ganddo brof- lad g-wirioneddol o hoddwch. Alae, mewn cYTIod a Duw mewn pert hyn as a ohymer- iad; ac mewn cy^gord! a dyn yn ei holl j ac obleg-id hynny, y iintiiC yn sylweddoli ei hun yn holl ag-weddiau ei ddyn- oliaeth, ao y mae y sylweddoliad hwnw yn dangnef tragwyddol yn ei fywyd. Dyma berffeithrwydd ei ddynoJmeth ddadblygir drwy ymostyug-iad i ddisgyblaeth yr hwn sydd yn gweithio pobpeth or daioni y rhai sydd yn ei garu ef.

0 DYMUNIADAUR TYMHOR I OLYGYDD A DARLLENWYR Y SEREN NADOLIG 1915

0 DYMUNIADAU'R TYMHOR I OLYGYDD A DARLLENWYR Y SEREN NADOLIG 1915. Y ng nghanol ein trallodau, A'r chwyldroadau fyrdd, Erfyniaf i chwi 'leni Nadolig' bythol wyrdd; Y moethau fyddo'n flasus, A'r cwnmi felys iawn; Rhagluniaeth doul fo'n gnvieaiu Drwy lmlio'r hWldd yn llawn.