Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

GWYNFRYM SCHOOL, Ammanford. (Est:,Mishedl880) Headmaster—J. GWILI JENKINS, M.A For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. A HOME FROM HOME. OARTREF ODDICARTREF. D. J. fruseott, (Pant-y-Celyn House), RD, PADDINGTON LONDON, W7 MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes',Walk from Paddington Station Fan's by Bus Id., by Cab Is. Telephone -—No. 7037, P.O. I-,Iampstea,fl,. TYSTtONBYW. Llanallgo, Men. Yr wyf wedi gwisgf Gwregys am Bynyddsu, ond ni chefaif.yj' an cySyrddua nes cael eich CwregysPatentchwi. Penmachno.—Mae y Gw;tegys yn foddhaol iawn. Cym eradwyaf i fy nghyfeUiion. Foarcrossos. ChwHog.—Mne eich Gwregys yn rbagori yn fawr ar bob un a weiais. 'Rwyf wedi bod yn def- nyddio amryw. Dolgellau.—Y goreu gefais ortoed, Ma,e yn fy modd. hauynfawjr GWREGYSAU PATENT' Griffith Owen, YR UNrG WREGYS PEITVFAITH, Gwerthwyd 5,u00 mewn byr a.mser. Yngrifena dyn o Ddowlais, Ce Cymru Gallaf wneyd y ngwaith gyda phleser yD awr, yr hyn nas gaHwi); ei wueyd am 15 mh Mae ch Gwregys yo fendith i ddynolryw Prynwcb eich Gwregys gan yr un sydd wedi ei wneyd yn astudiaeth. Os yn byw yn rnhel) anfonv.ch eich mesur round y corph, gyda dernyn o linya, ac SBfona Mr Owea y Gwregys i chwi. Cvfnewidid ef os hydd eisieu. G R IFF ø T Ii 0 W t;- N FFERYLLYDD I'RTEULUBRENHINOL. .,27.HIGHRTR.E'ET.CAERMARFON. EtCH CYSUK A'CH" IECHYD YDYNT, WRTH GWRS Y DDAU, YN GAEL EU HADFEDDIANU CAN Pt]LES Nid yw o un gwahaniaeth o ba aRechyd yr ydych yn dioddef, pa un ai oddiwrth y Piles, Fistula, neu Fissure, gall parotoad iD!R. HARTLAND roddi gwaredigaeth uniongyrchol i ehwi. Rhodda derfyn ar unwaith ar fethu cysgu nosweitbiau a'r poenau dirdynoi parbaus ydycb yn ddioddef. MAE DARGANFYDDIAD HYNOD HART LAND YN EFFEITHIO Gvvellhad Parhaol. Mae yn anmhosibl i chwi gael gwell triniaeth na'r hon sydd yn cael ei chynyg i chwi, hyd yn nod pe byddech yn talu ginis ar ginis i Specialiat. Mae y parotoad hwn wedi costio biyn- yddau o lafur yn nghylch triniaeth y PILES, ao y mae yn ddios yn rhoddi IIwyr wellhad. Gellir oael art jar o faintioli o'r par- otoad arbenig hwn TRWY Y LLYTH- YR&Y YN DDIDRAUL AM, 1/9 Pris 1/9, yn rhad trwy y Post, oddi ;wrth,— Coxon & CO., M, BasSnghaBB St., LONDON. E.C. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Ta r Drama Gymrc!g. GAN Y PARCH. J. TYW! JONES. iM Gwyn Owen, Meu yr Eneth Goll. Pris 1s., trwy'r post t/1 6copi.5s. i2eto.t0s. Ynawrynb&rod, Argraffiad Mewydd o OtC SMM OAFYDD (Richard Jones-Davies, Esquire). PrisSwllt, trwy9e post 1 /1 Yn Awr yn Sarod, JAC MAKTI N Mae Ddrama-uchod yn llawn o limniotty, ac wedi threfnu fel ag' i wneyd un o'r chwareuon mwyaf der- PRIS SWLLT. DRAMArJ BYRION at wasanaeth ein H ysgolion Sul. ADFYVVIAD CREFYDDOL. Drama i Naw o BersonaH, gan David Evans (Myn- yddfab). Pris cyboeddedig 3c. Pris gost- yngoJ:l ie. Gwerthir dwsm am Ic yr un. Y TRI LLANC. Drama i 8 o Bersonau. Can D. Michael (Dewi Afan). Pris cyboedd- edig 4c. Pris gostyngol 2c. Y PENTECOST. Drama i 9 o Bersonau Pris cyboeddedig 4c. Pris gostyngol 2c. HANES JONAH. Drama i o Berson- au. Gan y Parcb. W. P. Williams, D.D. (Golygydd Seren Cymru). Pris Ic. HANES GENEDIGAETH A CHAD- WRAETH MOSES. Drama i 14 o Berson- au. Gan y Parch. W. P. Williams, D.D. (Golygydd Seren Cymru). Pris Ic. FRENINIAETH CRIST. Pwnc Ysgol Prislc. Cyhc-eddedig gam W. M. Evans a'i Fttb, "Seren Cymru" Office, Carmarthen. RHESTR 0 LYFRAU ADRODDIADOL oJ- f i 1.—Yr Adroddwr ieuanc. Yn cynwys droa i Haner Cant o Ddarluniau Sym! a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. ? TAFIONYDD DAVIES. Pris 6ch.; trwy'r post, 7c. 2.-Adroddlyfr Dirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch.; trwy'r post 7c. ? g—y Gwenith Gwyn. Amcenir i'r llyfr hwn. fod at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 4.—Yr Ardd Flodau. Un o'r Llyfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awdwr. ? Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 5.—Y Pren Afa!eu. Llyfr yn cynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr YsgolSabbothol a'r CyfarfodyddBlynyddol. Gan yr un Awd wr. Pris Is.; trwy'r post, J Is. Ig. 6.—Y Dadleuwr. Yh cynwys cas-liad o ? Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan yr un Awdwr. Pris, Is.; trwy'r post, Is. Ig. 7.-Uyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is.; trwy'r post Is. Ig. 8 -Yr Adroddwr Difyrus (The Welsh Comic Reciter). Set Adroddiadau, Dadl- euon, Caneuon ac Acta-u Difyrus. (English and Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 9—Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh Comic Dialogues). Sef Casgliad o Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. 10.—Daid!euon Buddugel. Yn cynnwys Deg o Ddadleuon at Waaanajeth Cyfarfod- ydd! Llenyddol, &c. Buddugol yn Eistedd- fod Genedlaethol Caerfyrddin, 1911. Y Goreu &llan o Naw o Gystadleuwyr. Gan "Llygad y Dydd." Pris 6ch.; trwy'r poet, 7c. 11.—Yr Adroddwr Ysmala, yn cynnwys Darnau cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Chystadleuol, gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. Ic. Y FODRWY AUR, gan y diweddar Alltud Glyn Maelor. Yn cynwys Darnau Barddon- ol a Rhyddieithol at wasanaetb yr Ysgol Sabbotbol a'r Cyfarfodydd Llenyddol. Pris cyhoeddedig mewn Ilian 2s. 6cb. Pris gostyngol etto, Is. 6ch. Y RHOSYN DIWEDDAF, yn cynwys Darnau Barddonol a Rbyddieithol at was- anaeth yr Ysgol Sabbotbol a Cbyfarfodydd Llenyddol. Gan AlltudGlyn Maelor (awdwr "YFodrwyAur"). Pris 6cb. Seren Cymru Office, Carmarthen. DWY FIL 0 DYSTION': <' Pamffledyn yn Cynwys Prif Resymau y Ddwy Fi! drosWrthod Cydymffurfio a Deddt Unffurfiaeth 1662. BYWGRAFFIADAU BYR O'R PRIF WRONIAID, &c gan y Parch. T. MARDY REES, CASTELLNEDD. 54 tud&len. Pris, Llian, 4c.; arnlen bapyr, 3c., dudia-d, lo. yn ychwanegoi. CYMANFA BREGETHU Annibynwyr Merthyr a'rCykh. Anerehiadau A draddodwyd yn Nghyfei!!achau y Gymanfa uchod yn 1910, 1911 a 1912, Gan y gweinidogion ca-nlynoh—ProS. J. M. Davies, M.A., Ba,ngor; Parchn. R. J. Huws, Bethesda; J. Lewis Williams, M.A., B.Sc.; E. Evans, Llanbedr; W. D. Thomas, Brynaman; T. G. Evans, Aberayron; D. Rhagfyr Jones, Trecrci; W. James, Aber- tawe; E. Keri Evans, M.A.; G. Penar Griffiths; Gwilym S. Reea, B.A., Llandysul; ProR. Joseph Jones, M.A., B.D.; Parchn. D. L. WilUams, Cendl; T. Mardy Rees. Castellnfⅆ D. Lloyd Morgan, Pontardulais. Mewn L!ian, 6c Gyda'r Post, 7c Qddiwrth y Llvirworthwyr, neu yn uniongyr chol oddiwrth y Cyhooddwyr, JOSEPH W-ILLIAAI$ & SON S. Swytldfl'r "Ty