Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 12 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
CWRDD DOSBARTH CYLCH MAESTEG

5. Cawd mynegiad Mr. E. D. Joshua ar waith y Genadaeth Gartrefol. Yna pender- fynwyd fod pob eglwys i anfon ei chasgl- iad i drysorydd y Cwrdd Dosbarth. Anogir yr eglwysi i wneyd hyny cyn diwedd mis Ebrill. 6. Hysbysodd Mr. E. D. Joshua dros y Pwyllgor Dirwestol mai Mr. Edwin Davies fydd arweinydd y Rehearsals yn yr adran uchaf am y flwyddyn ddyfodol. 7. Penderfynwyd fod cyfeillach neu gwrcld gweddi i ddilyn cynadledd y C. Dos. amy flwyddyn ddyfodol, a. bod gweinidog yr eg- lwys lie bydd y Cwrdd Dosbarth i lywyddu. Hefyd eelliier gan yr eglwys lie bydd y Cwrdd Dosbarth i drefnu fod eu cyfeillach arferol i'w chynal ar noson y Cwrdd Dos- barth yr wythnos hono. Cyhoeddir hon fel Cyfeillach y Cwrdd Dosbarth," Dechreuir y Gynadledd am 5.30, a'r gyfeillach am 7 o'r gloch. 8. Fod mater y Gronfa Weinidogaethol i'w ystyried yn y Cwrdd Dosbarth nesaf. 9. Cyflwynwyd y diolchiadau arferol i'r swyddogion am eu ffyddlondeb a'u gwaith yn ystod y flwyddyn. 10. Y Cwrdd Dosbarth nesaf yn y Tabernael. Terfynwyd trwy weddi gan Parch. J. M. Lewis. T. J. HUGHES, Ysg. -0

DEIGRYN AR OL FY ANWYL HEN WEINIDOG DR W P WILLIAMS GLANDWR

DEIGRYN AR OL FY ANWYL HEN WEINIDOG, DR. W. P. WILLIAMS, GLANDWR. Cefais yma 12 mlynedd goreu ei yrfa I -i i-iort h i weinidogaethol sydd wedi bod yn nerth i mi ar hyd fy oes. Fy nhad mae'n chwith ar ol eich gwyneb cu, Gwag yw Glandwr heb wr a garwn i; Y gwyneb hardd fu'n gryf o blaid y gwan- Yn welw iawn--ond diolch gwnaeth ei ran. Y llygad gonest--ffenestr enaid mawr-- Sydd wedi cau--wrth fyn'd i wlad y wawr; Dychymyg byw, sydd heddyw'n gwol'd yn glir, Drwy byngciau mawr yr lawn fu'n dweyd mor hir. Ei fantell r'oes i law-r--ond nid mewn brys-- Ac nid oedd fawr o'i le--nidllawii dri mis; Pwy wyr na chlywodd Iesu'n dweyd, "Da was, Dri mis cyn gorphen dweyd am foroedd gras. Pan gyrchai'r saint nos Sul i'r Noddfa wiw Aeth ef i fewn i deml oreu Duw, Tra'r eglwys- y tu yma'n drist yn cwrdd- Daeth gwas i'w alw'n sydyn at y Bwrdd. Y deuddeg mlynedd cyntaf yn Glandwr, Cas fwyd y Nef o law y cadarn wr; Gwr anwyl oedd--ac adeiladydd mawr-- Gonestrwydd pur mor glir a boreu'r wawr. Mae hiraeth arnaf ar ei ol- wr Duw," Wyf heddyw'n gryfach drwy ei eiriau byw; Ces ddeuddeg mlynedd hyfryd goreu'i oes— Fe wyddai ef mor dda am Waed y Groes. Y teulu anwyl yn eu galar sydd, 'Rwyf finau'n colli deigryn yma'n brudd, Ac anfon gweddi gynhes wyf i'r nen, Gall Duw wneyd mwy yn awr o'i orsedd wen Caerfyrddin. -0-- o W. WILLIAMS.

No title

Llanrwst. Cynaliodd yr eglwys yn y lie uchod gyfres o gyfarfodydd pregethu o'r 20fed dros y 25ain o Ionawr. Ypregethwr gwahoddedig eleni eto oedd y Parch. S. G. Bowen, Bryncemmaes, Sir Benfro Cawsom gjynulleidfaoedd mawrion. Yr oedd yn am- lwg fod Duw efo ei genad. Siarad canmol- iaethus syddam ein gwyl neillduol eleni j'eto. Mae hyn yn wir fanteisiol i ni fel Bedydd- wrp yn y dref.

Y PARCH W P WILLIAMS DD GLANDWR

Y PARCH. W. P. WILLIAMS, D.D., GLANDWR. Williams anwyl, 0! mae synwyr Cymru heno'n llawer llai, Wyla am un o'i phrif arweinwyr, Dyn a'i bin am danio bai; Ger iaith eglur braisg erthyglau Y Golygydd gwyrai trais, lawn digonol oedd ei "bethau" Am wan lef ac isel lais. Williams siriol, mae y "Seren" Heno o dan gwmwl mawr, Yn lie 'i ysgrif gwerth ei darllen Nid oes dim ond "llun" y cawr; Llamodd ef uwch "Seren" enwad Fu'n oleuo am flwyddi hir, Ac uwchlaw holl ser y cread, "Lie mae'r wybren byth yn glir." Williams swynol, y mae syniad Uchel iawn yn Ynys Mon, Am ei mab, a'i braff gymeriad-- Am y ddau mae 'i fam yn son, Llawen gofnod am Llangefni Geir ar fy Nyddiadur i, Pan ar ddiwedd cwrdd pregethu Holai pawb am W. P. Yn areithfa lan yr ithfaen Dinas Noddfa y bu ef, Fwy nag haner oes yn arwain Tyrfa tua Noddf'a'r nef; i Gwelodd lawer gwr amryfus Yno'n dringo i' geisio'r gwaed Ylch yr aflan, lona'r clwyfus, A rhoi i feiau dan ei draed. ? ? ? '?! Williams wrol y mae siroedd Heno'n wylo siriol wlaw Am fyn'd gwr Glandwr drwy'r dyf roecld A'r ddwy rwyf yn llond pob Haw, Fe fu bron a'u rhoddi heibio, A neillduo i hongian byw, Ond y N ef omeddodd iddo, Yn yr harness" aeth at Dduw. Blaenffos. -x- AARON MORGAN.

No title

Calfaria, Penygroes, Arfon. Dag-onym wneyd yn hysbyis fod yr eglwys uchod wed i rhoddi galwad unfrydol i Mr. Richard Ed- wards, un o fyfyrwyr Coleg y Bedyddw:yr Bangor, i ddod yma yn weinidog, ac erbyn hyn y mae yntau wedi ateb yn gadarnhaol, ei fod yn cydsynio a'n cais. Bwriada ddech- reu ar ei waith ar ol i'w dymhor colegawl ddod i'r terfyn yn Mehefm nesaf. Mae yma faes dymunol iddo i weithio, a disgwyliad aiddgar am dano. Duw a'i dangnef fyddo yn nodded dros yr uniad.

Advertising

Cynydd rhyfeddol yn ngallti y celloedd mil-prol" sydd yn aFllddiffyn y corph-ar olymborthi ar Virol. Tystiolaeth Argyhoeddiadol. Fel canlyniad nifer o ymchwiliadau ar raddfa eang a wnaed yn ddiweddar mewn Iechydfa adnabyddus, profwyd i sicrwydd fod ychwanegu Virol at y bwyd yn dylanwadu yn rhyfeddol ar waith y celloedd gwyn yn y gwaed, y rhai sydd yn amddiffyn y corph yn erbyn germs. Dangosodd yr arbrawfion fod cynydd eglur a graddol wedi cymeryd lie yn ngweithgarwch y celloedd gwyn o'i gyfartalu • r .1 a niter yr wytnnosau yr oedd y claf wedi bod yn ymborthi ar Virol. Ar ol deuddeng wythnos o ymborthi ar Virol yr oedd gallu y celloedd gwyn yn y gwaed i adinystrio y germs yn bedair gwaith gymaint ag eiddo gwaed cyffredin rhai nad oeddynt. wedi 1mbarthi ar Virol. TABL CANLYNIAD AU. Cyfartaledd nifer o Maint amser ym- germs' sychid i fyny borthi ar Virol. mewn 15 munudgan bob cell fihviol. 0 wythnos I'l 2 „ 1-3 6" 13 9" 3*8 12 „ 4-5 Felly, dylai pawb-dyn, dynes, a pMentyn—yn neillduol y rhai sydd yn wanllyd a nychlyd, gymeryd Virol. Porthwch fabanod a phlant ieuainc ar Virol y maent yn agored i gymaint a afiechydan nas gall ond y celloedd milwrol" hyn yn unig eu hamddiffyn rhagddynt. Mewn costrelau, i/ 1/8, a 2/11. VIROL Defnyddir mewn mwy na Mil o Ysbyttai ac lechydfaocdd. 1,1^ VIROL, LTD., 152-166, Old Street, London, E.G.