Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Y WASG

Y WASG "'Cainrau'r Gymanfa." Hanes a Nodwedd- ion Cymanfa Ddwyreiniol Bedyddwyr Morganwg. Da y gwnaeth Cynadledd y Gymanfa hon i osod mewn llyfr hylaw grynodeb o'i Hanes a'i Nodweddion pan yn 30mlwydd oed. Ar ddiwedd y darlleniad ohono daw i'r meddwl y tri gair "Llawer mewn ychydig. Gwneir i fyny eigynwysiad gan bedwar o gedyrn Morganwg. Rhoddir 30 tudalen gan Proffeswr J. M. Davies, M.A., Caerdydd, ar y testyn 'Dech- reuad a Dadblygiad y Gymanfa" ynhynod ddyddorol a chyflawn. Cymerir i fyny y 23 tudalen nesaf gan y Parch. J. Griffiths, Calfaria, Aberdar, ar "Hanes y Cyfnod (1883—1913)." Cerdda ef dros y tir yn lion ei galon gan lwydd- iant Cymanfaol y Cyfnod, a chyfrana ei lawenydd a'i ddiolchgarweh i'r rhai ant yn ei gwmni trwy gymhorth y gyfrol lion. Gesyd y Parch. W. Morris, D.D., Tre- orci, flasus fwyd ar y bwrdd yn "Nod- weddion y Cyfnod." Nid melusion yn unig sydd ganddo, ond dyry fwyd cryf i leshau yr enwad yn Nwyrain Morganwg, yn en- wedig wrth drafod Ysbryd Cenliadol ac Ysbryd Enwadol" y Gymanfa. Gwna efe y cwbl o fewn 13 tudalen. Pwy yn fwy addas na'r Parch. Charles Davies, Caerdydd, i roddi oenadwri ddi- weddol y llyfr ar y testyn "G wersi ac Ysbrydiaeth y Cyfnod i'r dyfodol?" Wyth tudalen gymer efe, yn syml, yn fuddiol ac effeithiol. Ceir pedwar darlun o'r awdwyr yn y llyfr ac Attodiad yn cynwys enwau Swyddogion y Gymanfa yn y cyfnod ynghyd ag ystadegau. Dylai y llyfr bychan darllenadwy hwn fod yn mhob ty Bedyddiol perthynol i Gymanfa Ddwyreiniol Morganwg.

0ANHWYLDER Y CROEN AR DRI PHLENTYN

-0- ANHWYLDER Y CROEN AR DRI PHLENTYN. Netherley Cottage, Chaiton, Hants, jbioegr. Dioddef odd fy ngeneth fach pan yn dair mlwydd oed, oclidiwrth ddoluriau ar ei holl aelodau. Yr oedd yn edrych yn ofnadwy. Ymddangosai ei haelodau fel pe am ddis- gyn ymaith. Treiais Sebon ac Eli Cuticura am ddwy wythnos. a gwellhawyd hi'n gyf- lawn. Mae yn awr yn bum' mlwydd oed ac &i chafodd ddolur drachefn. Yr oedd fy ngeneth arall pan yr un oed, yr un mor ddrwg a hithau. Prynais dapled o Sebon Cuticura a blwch o Eli Cuticura, a gwell- hawyd hithau. "Pan yn bymtheng mis oed, gorchuddiwyd fy machgen o'i ben i'w draed ag eczema. Ni chawsom orphwys am fisoedd. Dioddafai yn ofnadwy, ac ni allech ddodi pen pin yn unlle ar ei goesau na'i gorpli heb fod yno ddolur Yr beddwn yn analluog i'w ddodi yn y gwely nes yr awn fy hunan, oherwydd y crafai ei hun. Felly penderfynais roddi prawf ar Sebon ac Eli Cuticura. Wedi eu defnyddio ychydig weithiau ymddanlgosai yn well, acy mae yn awr wedi ei wella yn gyfiawn." (Ar- wyddwyd) Mrs. E. Wells, Awst 11, 1913. G werthir Sebon ac Eli Cuticura gan holl iteryllwyr. Anfonir siampl ynghyda llyfr 32 tudalen yn rhad drwy'r llythyrdy. Cyfeiriad: P. Newbery and Sons, 27, Charterhouse Square, London, neu Potter Drug and Chem. Corp., Boston, U.S.A.

Advertising

Hysbysiadau yr Enwad. UNDER BEDYDDWYR DYFFRYN CON- WAY A FFESTINIOG. Cynelir Cwrdd Blynyddol yr Undeb uchod yn Colwyn Bay, dydd Iau, Chwefror 26ain, 1914. Cynadledd am 2.30 o'r glöch. Abergele. E. WILLIAMS, Ysg. CWRDD DOSBARTH BEDYDDWYR TREFORIS A'R CYLCH. Cynelir y Cwrdd Dosbarth nesaf yn Sion, Treforis, Chwefror YI 24ain, 1914. YGyn- adiedd, i ddechreu am 4 o'r gloch y pryd- nawn. Craigeefnparc. S. LEWIS, Ysg. GWYNFRYN SCHOOL, AmmanfofAd (Fst^b'isliipd 1880) Headmaster—J. GWILI JENKINS, M.A For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. Yn Awr yn Barod, y Drydedd Gyfrol: CYFIEITHIAD NEWYOD O'R TESTAMENT NEWYDD Gyda Nodiadau Beirniadol ac Eglurhaol Yn cynwys holl EPISTOLAU PAUL, Gan y PRIF-ATHRAW WM. EDWARDS, B.A., D.D., Caerdydd. Pris, mewn llian, Tri Swllt; mewn lledr hardd, Pedwar Swllt. Hefyd, gellir cael y Tair Cyfrol am Naw Swllt. Y Seithfed yn rhad. I'w cael oddi wrth yr Awdwr. PILES DANGLODDIA EICH IECHYD A GWNA DDRYSU A Pheryglu r h e y r=- Eich Bywyd. Os byddwch yn dioddef oddiwrth y Piles, a methu cael triniaeth iawn, bydd yn gosod eich bywyd mewn perygl. Gwna eich bywyd yn ddiflas ac anhapus. Mae. rhai achosion o'r Piles sydd wedi cael eu hesgeuluso wedi myned yn beryglus, ac wedi gorfod myned yn fynych dan law- feddyg. I bawb sydd wedi cael eu cynghori i fyned dan lawfeddyg, cymeradwywn drin- iaeth wlerthfawr arbenig DR. HART- LAND, yr hon a rydd lwyr wellhad, hyd yn nod pe baent wedi myned dan lawfedd- yg, ac nid yw yn ofynol defnyddio y gyllell o hyn allan. Mae parotoad DR. HARTLAND wedi profi yn llwyddianus yn yr achosion gwaethaf, ac y mae wedi dal yr holl brawfion, ac yn un uchel yn marn y lluawls. Gyda llwyddiant maith tu cefn i ni, yr ydym yn gofyni i 'chwi roi cynyg i'r fedd- yginiaeth ryfeddol hon, sydd yn cael ei gwneyd dan archwiliad personol o fferyll wyr o radd uchel. Nid yw y pris o 1/9 ond ychydig yn fwy na blwch o enaint rhad, a chewch yn lie hyny barotoad ar- benig rydd lwyr wellhad i chwi o'r dolur poenus hwn—Y PILES. Nid oes dim i dalu am y cludiad. Unig Wneuthurwyr,— Coxon & Co., 64, Bmsinghall St., LON D ON, E. C. YN AWR YN BAROD, Ddoe aHeddyw, Neu HELYNTION TEULU'R LLECHWEDD DRAMA GYMREIG. Gan y Parch. D. G. WILLIAMS St. Clears- Pris, Is.; drwy'r post, Is. 2c.~ Blaendai, Telerau arbennig i Lyfrwerthwyr, ac am nifer o gopiau Ymofynuer a'r Awdwr.  MAIL STEAMERS C UN ARD LINE-ROYAL MAIL STEAMERS FASTEST VESSELS IN THE WORLD. To NEW YORK. To BOSTON and HALI- From Liverpool. FAX, N.S.. or PORTLAND, Me. From Liverpool via Queenstown Carmaniaf Feb 14 1 Andanial .Tues., Feb. 17 Caledoniat(a) Feb. 21. Laconia Tues., Mar. 3 Lusitania* Feb. 28 Carmania .Tues.Mar. 17 (,,) Anchor Line Steamer. "Calling- off Queenstown for mails only-weather permitting. All passengers join at Liverpool. t Calling at Queenstown for passengers. t Carry one Class (Second) Cabin and Third Class only. Special trains from Euston to Liverpool at 12 noon on sailing days. TO CANADA. From LIVERPOOL via Q leenstown To HALIFAX (N.S) Andania Tues., Feb. 17 To Portland (M,E. I Laconia Tues.-Mar. 3 Carmania Tues. Mar. 17 1 From SOUTHAMPTON via Queenstown. To Halifax (N.S.) and Portland (M,E.) Ascania. Thurs. Feb. 25 Alaunia Thurs-, Mar. 5 Ausonia.Thurs., Mar. 19 Arply CUNARD LINE, Liverpool; London, 51, Bihopsg-ate, E-C.; 29-30, Cockspur-street, S.W.; or Paris, 37, Boulevard des Capucines (opposite Rue Scribe*. Davies's Cough Mixture. PESWCHI PESWCHI Ni raid i neb ofni canlyniadtu Anwyd a Phoswch ond gofalu fod potelaid o Davies's ough Mixture yn y Ty. Bydd pob dyn yn feddy i'w deulu at holl anhwylderau y Gwddf a'r Fiest, os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad ac yn gwaeud eu goreu i'w gymell ar ereill sydd yn dioddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uaiongyrchol yn rhyddhsu y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Ffest, gan weithio pab Anwyd a Chrygni ymaith. DAVIESS COUGH MIXTURE at BESWOH. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES S COU3HMIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoch am ywun yn dioddef oddiwrtb Bswch a Bronchitis r anrhegwch ef a photelaid a QUGH MIXTURE HUGH DAVIES, ac fe'ch bendithh oyw ddydd. I/li a 2/9 y botel. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Mrs. Beechers Worm Powders. Anffaeledig at y Llynger. lilt y box. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE At Buro y Gwaed. BLOOD At Pimples, Blackheads. MIXTURE At Ddoluriau. -Ysf;&, 216 At Scurvy, Toriad Allan. PIHbtp 31 N' m I toi G v t-ii Pa i. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. DANGER at the COMMUNION TABLE. Out of the 38 Medical Officers of Health in Scotland 33 affirm that in using the common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicated. To avoid the danger more than 2,000 B r i tis h C h u r c h e s have substituted INDIVIDUAL communion cups so providing a clean Cup, free from infection for every communicant. Are you among the 2,000 Churches? If not, please write for Free List, Literature and Testi- monials saying if samples may be submitted, Carriage Free, by the Makers,- TOWNSHENftS LTD., BIRMINGHAM.