Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Arholiad Undeb Ysgolion ISul Bedyddwyn Cympu

Arholiad Undeb Ysgolion I Sul Bedyddwyn Cympu. CYMANFA DWYRAIN MORGANWG Adiran y Ddwy Rhiondida. Cynelir yr Arholiad Ysgrifenedig nos Fercher, Mawrth lleg, 1914. A'r Arholiad Llafar nos Fawrth, Mawrth 31, 1914. o 7 o'r gloch hyd 10 o'r gloch. Felly, gofynir am holl gyfrifon o'r ymjgeiswyr a'r gwyl- iedyddion a'r gyfran arianol i law heb golli dim amser. Llawen genyf fod y mwyafrif o'r ysgolion yr Adran uchod wedi anfon eu cyfrifon i mewn yn drefnus erbyn lonawr 28. Ond drwg geriym hysbysu fod pawb arall yn esgeuluso hyn yn ddifrifol. Gad- ewir pethau hyd y funud olaf nes peri "rush" mawr, ac achosi anhrefn. Gyda'r un rhwydd-der y gallai pob lie, ond trefnu, wneyd mor drefnus a'r Adran hyny. Methwn weled piaham nad allant. Bydd gwaith mawr i backio yr holl ganoedd papyrau. Cynaliwyd Pwyllgor yr Adran hon yn Salem, Porth, nos Fercher, lonawr 28, 1914, o dan lywyddiaeth Mr. William Samuel, Blaenycwm. 1. Dechreuwyd trwy weddi gan Thos. Williams, Tyntyla. 2. Darllenwyd Cofnodion y cwrdd blaenor ol, a phasiwyd hwy. 3. Derbyniwyd tafleni rhif yr ymgeiswyr a'r gyfran arianol. 24 allan o'r 34 Yisgolio-n wedi talu. Da iawn fyddai cael cyfran y lleill i gynorthwyo y gwaith yn mlaen. 4. Cafwyd archebion am Fynegiad o'r Ar- holiad 1c. yr un. Dylem gael gwybod hyn o bob man fydd am danynt yn ddioedi fel y gallom wybod faint i argraphu. Dalier sylw-Ni fydd gan neb hawl i gopio dim o hwn i'w argraphu mewn manau eraill. 5. Fod Arolygwr neu ysgrifenydd pob ysgol i ofalu am y lie y cynelir yr Arhol- iad. 6. Fod dymuniad taer ar i'r Arholiad gael ei gyhoeddi y Sul blaenorol yn yr ysgol a'r oedfaon. 7. Galwyd sylw at yr Esboniad; yr All- wedd; Llawlyfr Actau, a'r Holwyddoreg Newydd ar Fedydd. 8. Cymhellwyd i anog dyddordeb yn yr Arholiad. 9. Ymddiriedwyd trefniadau yr Arholiad i'r ysgrifenydd fel y canlyn:- 1, Nebo, Ystrad, yn festri Nebo. Gwylied- yddion, Mr. John Roberts, 129, Tyntyla Road, Llwynpia, a Lewis Lewis, 102, Tyn- tyla Road, Llwynpia. Arholwr Llafar, Mr. J. Tywi Thomas, S. Inspector, TyntylaRd. Llwynpia. 2. Soar, Penygraig, yn festri Soar. Gwyl- iedyddion, Mr. Isaac Roberts, 1, Railway View, Penrhiwfer, Penygraig, a Mr. Dd. George, Awenfryn, Penrhiwfer, Penygraig. Arholwr Llafar, Mr. D. George, Penrhiwfer, Penygraig. 3, Libanus, Treherbert, yn festri Libanus. Gwyliedyddion, Mr. Dd. Morgan, 40, Wynd- ham Street, Treherbert, a Mr. Hy. Lawrence 23, Eileen Place, Treherbert. 4. Salem, Porth, yn feistri Salem. Gwyl- iedyddion, Mr. Isaac Williams, 46, Birch- grove, Porth, a Mr. John Evans, 24, Mary. St., Porth. Arholwr Llafar, Parch. R. Grif- fiths, Seion, Porth. 5. Ainon, Tonyrefail, yn festri Ainon. Gwyliedyddion, Parch. R. Morgan, Pen- rhiwfer, Penygraig, a Mr. Dl. Jones, School Master, Cymmer, Porth. Arholwr Llafar, Mr. Dl. Jones, Maesyrhaul, Cymmer, Porth. 6. Nazareth, Blaenllechau, yn festri Naz- areth, Gwyliedyddion, Mr. Arholwr Llafar, 7. Blaenycwm, yn festri Blaenycwm. Gwyl iedyddion, Mr. John Jones, 64, Miskin St. Treherbert, a Mr. Nicholas Jones, 60, Bute St., Treherbert. Arholyddes Llafar, Miss May Raynolds, 10, Mt. Libanus, Treherbert. 8. Noddfa Treorchy, yn Noddfa Hall. Gwyliedyddion, Mr. W. Jenkins, Solva House, Stuart Street, Treorchy. a Mr. A. Evans, 9, Windsor Street, Treorchy. Arholwr Llafar, Mr. W. Jenkins, Solva House, Tre- orchy. 9. Hebron Ton, yn festri Hebron, Gwyl- iedyddion, Mr. Gth. Harries, 1, Redfield St., Ystrad Rhondda, a Mr. Lodwig Roberts 15, Williams St., Ystrad, Rhondda. Arhol- yddes Llafar, Mrs. D. Phillips, 3, Shady Road, Gelli. 10. Jerusalem, Llwynpia. Heb anfon y cyfrif i mewn. 11. Moriah, Pentre. Heb anfon y cyfrif i mewn. 12. Salem, Cwmparc, yn Boys Park School. Gwyliedyddion, Mr. John Nicholas, Wheel- wright, Carne Street, Pentre, a Mr. Evan Griffiths, Greengrocer, Llewelyn St., Pentre. Arholwr Llafar, Mr. W. Isaac, Butcher, Llewelyn St., Pentre. 13. Noddfa, Gilfach Goch, Heb anfon y cyfrif i mewn. 14. H., Pontygwaith. Heb anfon y cyfrif i mewn. 15. B., Trealaw, Heb anfon y cyfrif i mewn. 16. S. N., Ferndale. Heb anfon y cyfrif i mewn. 17. S., Mardy, yn festri Seion, Gwylied- yddion, Mr. Wm. James, 19, Blaenllechau Rd., Blaenllechau, a Mr. T. J. Davies, Mt. Row, Blaenllechau. 18. Calfaria, Clydach Vale, yn festri Calfaria. Gwyliedyddion, Mr. James Evans, 60, High St., Clydach Vale, a Mr. James Bowen, 56, High St., Clydach Vale. Arhol- wr Llafar, Mr. D. Williams, Grocer, Railway Terrace, Blaenclydach. 19. Ainon Ynyshir. Heb anfon y cyfrif i mewn. 20. S., Penrhiwfer. Heb anfon y cyfrif i mewn. 21. C., Blaenrhondda, yn festri Calfaria. Gwyliedyddion, Mr. Lewis Walters, 45, Mar- garet St., Treherbert, a Mr. W. Morris, 56, Alban St., Tynewydd, Treherbert. Ar- holwr Llafar, Mr. Dd. Thomas, Miskin St., Tynewydd, Treherbert. 22. Siloam, Gelli. Heb anfon y cyfrif i mewn. 23. Soar, Blaenycwm. Heb anfon y cyf- rif i mewn. 24. Noddfa, Blaenclydach, yn festri Nodd- fa. Gwyliedyddion, Mr. John Lloyd, 1 Adam St., Clydach Vale, a Mr. J. W. Thomas, 6, Marian St., Clydach Vale. Arholwr Llafar, Mr. W. D. Thomas, 103, Wern Street, Clyd- ach Vale. 25. C., Wattstown, yn festri Calfaria. Gwyliedyddion, Mr. Dd. M. Thomas, 6, Upper Terrace, Stanleytown, Pontygwaith, a Mr. Wm. R. Morgan. Arholwr Llafar, Carey Powell, Middle Street, Ctanleytown. 26. P., Cymmer, Porth, yn festri Pisgah. Gwyliedyddion, Mr. Walter Leyshon, a Evan Thos. Howell, 50, Pontypridd Rd., Porth. Arholwr Llafar, T. Wall Rees, 10, Cross St., Porth. 27. A., Treorchy, Heb anfon y cyfrif i mewn. 28. Seion, Porth. Heb anfon y cyfrif i mewn. 29. M., Tonypandy, yn Moriah. Gwylied- -yddion, Mri. Dd. Evans a J. Evans, 117, Kenry St., Tonypandy. Heb anfon y cyfrif i mewn. 30. Horeb, Tylorstown, yn festri Horeb. Gwyliedyddion, Mr. J. Jenkins, 96, Dyff- ryn St., a Mr. n. Davies, Ferndale. Arhol- wr Llafar, Mr. Jenkin Thomas, Brynhyfryd Terrace, Ferndale. 31. B., Porth, Heb anfon y cyfrif i mewn. 32. B., Tyntyla, Heb anfon y cyfrif i mewn. 33. Caer., Llwynpia, Gwyliedyddion, Mr. John Evans, 117, Kenry St., Tonypandy; a Mr. Tom Wynne. Heb anfon y cyfrif i mewn. Arholwr Llafar, Mr. Ed. Hughes, 35, Primrose St., Tonypandy. 34. A., Trealaw, yn Ainon. Gwyliedyddion Mr. John Howell, 216, Ynyscynon Road, Trealaw, a Mr. Edgar Howell, 94, Amos Hill, Penygraig. Arholwr Llafar, Mr. J. Howell, 216, Ynyscynon Road, Tcealaw. 10. Yr oedd 27 o ysgolion yn cael on cynrychioli yn y Pwyligor. 11. Cymhellwn yr holl ysgolion rwv yr holl gymanfaoedd i wneyd ymdrech i anfon eu cyfrifon i mewn yn ddioedi. Mae yr Arholiad yn ymyl. Sylwer Mawrth yr lleg. Rhed yr amser. P-eidier ag oedi a thrwy hyny beryglu amddifadu ymgeiswyr o'r fan- tais o sefyll yr Arholiad. Gwneir hyn weith- iau. Mantaiis dda yw yr Arholiad, er fod ambell un yn ceisio dweyd fel arall, Nid oes ar y Pwyllgor ofn cael ei feirniadu, oblegid gwna ei waith yn gydwybodol. 12. Cawsom bwyllgor da, yr hwn a ddi- weddwyd trwy weiddi gan Mr. Roberts, Beulah, Tyntyla. THCS. HUMPHREYS, Ysg. Blaenllechau.

Advertising

Llawlyfr Moliant. ATTODIAD LLAWLYFR MOLIANT. I a. c. Solffa, Llian 0 6 Hen Nodia.nt, Lliajm, 0 6 LLAWLYFR MOLIANT." Solffa, Llian cryf, gydng Attodiad 2 0 „ Lledr etto gydag- Attodiad 3 0 „ Gweil etto gydag Attodiacl 4 0 „ Etto goreu gydag Attodia.d 5 6 Hen Nodiant, Llian cryf gydag Atto('j iad 2 6 „ Lletdi* etto gydag- Attodiad 3 6 „ Etto ystwyth gydag Attodivl 4 6 Argraphiad bras geiriati yn iinig gydag Attodiad, llian. 4 0 Argraphiad bras geirmu yn unig gydag1 Attodiad, lledr 6 0 LLAWLYFR MOLIANT YR YSGOL SABBOTHOL. 8. O. Solffa, Llian cryf 1 6 Hen Nodiant etto 1 6 MRS. MEIGANT JONES, "Llawlyfr Moliant" Office, Carnarvon. '[*' j r i A HOME FROM HOME. GASTEEF ODDICARTREP, D. J. Truseott, (Pant-y-Celyn House), 87. MARYLANDS RD, PADDINGTON LONDON, W. MOD ERA TEe H A R GE S. Fifteen Minutes' Walk from Paadington Station Fare by Bus Id., by Oab Is. Telephone No. 7037, P.O. Hampstead. TYSTION BYW. Llanallgo, Mon.—Yr wyf wedi gwisgo Gwregye nm flynyddau, ond ni cbefais yr un cyffyrddua nes cael tich Cwregys Patent chwi. Fenmachno.-Mae y Gwiegys yn foddhaol iawn. Cvm eradwyaf i fy nghyfeillion. Fourcrosses, Chwilog.-Mse eich Gwregys yn rbagori yn fawr ar bob un a welais. 'Rwyf wedi bod yn def- nyddio amryw. Dolgellau,-Y goreu gefais erioed, Mae yn fy modd. hau yn fawr. GWREGYSAU PATENT Griffith Owen, YR UNIG WREGYS PERPFAITH. Gwerthwyd 5,u00 mewn byr amser. Ysgrifena dyn o Ddowlais, De Cymru Gallaf wneyd y ngwaith gyda pbleser yn awr, yr byn nas gallwn ei wneyd am 15 ml. Mae ch Gwregys yn fendith i ddynolryw Prynwch eich Gwregys gan yr un sydd wedi ei wneyd yn astudiaeih, Os yn byw yn mhell anfonch eich mesur round y corpii, gyda dernvn o linv'u, ac anfona Mr Owen y Gwregys i chwi. Cyfnewidid ef os bydd eisieu. GRIFFITH OWCN, FFERYLLYDD I'R TEULU BRENHINOL. 27, HIGH STREET, CAERNARFON.