Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Claddedigaethy IGolygydd

Owen, D. Davies, D. Whitta Davies, Bryn- hyfryd; E. T. John (leuan Dyfed); H. C. Jegreys, Cwmbwria; H. Perkina, Manselton; Liew Evans, Treboeth; W. Lewis, Caersalem Newydd; T. H. Jones; Wm. Lewis, Pen- darren; Joshua WiHIams, Maesteg-; John Evans; John Lewis, Philadelphia; &c., &c. Dylid nodi fod yr arch o g-oed derw godidog-; bod yr Eg'Iwys yn y Ddinas yn dwyn holl draul y g-laddedig-aeth, a'i ?yii wedi darparu lluniaeth yn helaeth yn yr ysgoldy ar gyfer dieitbriaid. Heddwch i Iwch fy anwyl frawid, parch i'w (),offad-,vr- laeth: a nodded Duw HollaUuog- ar ei weddw anwyl fu rnor nyddlon i'd'do ar hyd ei oes, ac a weinodd arno nos a dydd yn ystod ei gystudd, ac ar ei anwyl blant wnaethant bob peth yn eu gallu er ceisio cadw eu tad,-a dybient gymaint o hono,- ac yn ol ei rhaid ar yr eg-hvys f)t dan lei ofal am gynifer o nynyddau, ao a arweinio ati unwaith etc fug-ail wrth fodd ei g'alon ei Hun. D. B. RICHARDS. Eureka House, Landore. O.Y.—Dymuna Mrs. Williams a'r teulu g'alarns drwy hyn o g-yfrwng- ddiolch yn gynhes i bawb a anfonasant negesau ac arwyddion cydymdeimlad a hwy vn eu a-alar awtn a'u coiled fawr. D.B.R

Personal

Personal. Parch. H. 0 Rowlands, D D Ymddeolodd y g-weinidog galluog aphar- chus uchod o'r weinidogaeth sefydlog, pan roddodd fyny ei eglwys yn Davenport, Iowa, tua dwy nynedd yn ol. Oddiar hyny cymer- odd ofal e- 9 lwy,,s y First Church, Sa.n Fran- sisco am tua chwe' mis'-tymbor seibiant y g-weinidog- sefydlog' ar ,e( daith i wahanol wledydd. Yn ddiweddar daeth ail gyfnorl g-weinidogaeth am niter o nsoedd i ben yn Newark, Ohio, pan :gyawynwyd i Dr. Row- lands anerchiad .gan hoU weinidogion ydref yn cynwys eu hedmygedd o'i aUnoedd, ei cldiwyllianta'i waith yn y dref. Gadawodd Newark am Ui.ica, N. Y., i gymeryd gofal eglwys Fedyddiedig- y Tab- ernaci yn y ddinas hono. am g-yfnod byr. Yn America g-waboddir weithiau weinidog o bronad, na chymer ofal eg-lwys mwy, i lanw y pulpud a bugeilio yr eglwys, am 6 mis, mwy neu lai hyd nes y gelwir dvn i'r weinidogaeth sefydlog-. Gwyn fycl yr eg-- Iwysi fwynhant weinidogaeth werthfa,wr dyn o fedr a chrefyddolder ysbryd Dr. H. 0. Rowlands. Parch. T. Teifion Richards Pam' mlynedd o wasanaeth cymeradwy ia.wn i'w bobi roddodd y Parch. T. T. Richards i eg-lwys ba-rchus Hyde Park, Scranton, U.D. Llygadodd tair eglwys Americanaidd arno a cheisiasant ei ddenu i'w meusydd hwy. Rhoddodd fyny eg-lwys Hykl Park, ond ni fynai hi mo hyny, ac ymbiliodd arno iaros, ac o'r diwedd gwrandawodd, a phenderfyn- odd barhau ei weinidogaeth yn Hyde Park.

Hanesion Crefyddol

Hanesion Crefyddol Pontardu!a:s. Anerchwyd y Gymrodor- ion nos Wener, louawr 16, gan y Parch. Hug-h Jones, Llanelli, ar "Dyrcha,6a

IBedyddiadau

Bedyddiadau. Calf aria, Sciwen.—Noa Sul, Chwef. 1, ar ol pregeth ragorol ar fedytdd, cawsom y fraint o weled 5, tri brawd a dwy chwaer yn canlyn yr leau trwy y dyfrllyd fedd. Gweinyddwyd gan y gweinidog, Parch. J. S. HopJnns, Mae erain yn arcs am yr un fraint. Brynhyfryd, Abertawe. Chwefror 8, un, gan y Parch. D. B. Richards, gweiRidog. Ainon, Tonyrefail. Nos lau, Chwefror 5ed, wedi anerchiad hynod o darawiadol, bedyddiwyd saith o ddeiliaid yr Ysgol Sul gan ein parchus weinidog y, Parch. Dl. Jones. Hwn oedd y bedydd cyntaf i'n gweinidog ieuango, ao aeth trwy y gwaith yn urddasol ie! hen law cylarwydd.

Advertising

Croen, Cnawd, Asgwrn. 1 PI-1;AIO GOFALU AM Y RHAi niN. Esgeulusdod o unrhyw niwed i'r rhai hyn drwy Ddaiawain neu Glefyd all achosi BLOOD POISONING A MARWOLAETH Er mwyn osgoi Perygl Meddyg-iuiaeih Eff- eithiol rhaid ei ymarfer mewn pryd. Does dim mor Iwyddianus a sicr a Gromer's Balm. Mas hwn yn awr yn cael ei Gydnabod gan SIoedd fel y meddyglin mwyaf sicr a- di- ogel a. ddarg-anfyddwvd erioed at iachad Ciwyfau, Arch- olHon, Tardd- iarttau. y CDawd, Eczema, Orach a Nedd yn mbenau PJanL LIo.sgia.da y saldana u, Scur- vy, Llugrad Plant a. Benywod a Babftnod, Tarwdei Gout, Cymalau Poenus, Rheumat ics. Poen Cefn, Piles. Hynod o effeithiol at GLWYFAU ar GOESAU. Yr wyf wedi dioddef poenau dirfawr gtm fy nghlin am Rynyddau, a.c yn parhau feUy hyd nes i mi ddefnyddio Comer's B&Im,' yr hwn yn ebrwydd a esmwythaodd yboen a gwellhaod-d y clwyfau yn buy fuan. MILOEDD YN TYSTIO rw EFPE!TH!AU RHYFEDDOL. Rhcddwch Brawf Arnc GwwHhad sydd sicr. Ar werth ga,n bob Chemist a Stores Qm 1/11. Gofyner am Comer's Batm." Myn- vfdi weled enw "Jacob Hushes" ar bob biwch; heb hyn twyll ydyw. Neu damfone