Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

  t ooo4o?o  t- 1 + @ George's Pile & M Gravel Pills. IIA ■ ■■■■ —i i .+ George's Q Pile & Jj) Grave A Fills, ft I IN DDIYSGOfl FEL Y GRAIG. R H (FIRM AS A ROOK.) K irA 3 Yr ydwyf wedi edsryeh dies R }<) gannoeddo law-ysgrilau gwreidd- iol a dderbyaiwyd gan Mr. J. E. George, Hirwsix4 yn dwyn tyst- S iolaeth o berthynas i'r gwell- R ]$] iantau a ddygwyd oddiamgylch '< drwy oSerynolisseib ei "Pile and Gravel Fills." Y mae ysgrifen- 8 wyr y llythyrau hyn yn unfrydol JyJ yn tystiolaethu am ryfeddol rin- umldau peleni Mr. George. Ys- tyriwyf y bwndel Tystiolaethau a R osodwyd ger iy mron yn brawf hollol foddhaol iod Mr. George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyzfa R luosog o dalioddefwyr.—D. E. Ja Williams, J .P °, for tke Counties of Brecon and G hunürgsm., *Øøø* TRA mae CYFFEIRIAU ERAILL wedi codi ac eilwaith wadi ciHo o'r goiwg, mae UN ddarpariaeth yn ein gwlad wedi c-asgla nerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Caorif dlweddaf, ac ETTO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerth- iaat a phoblogl wydd, fei erbyn hyn mae 9i chymmeriad wedi myued mor eang a gwar- wddiad. Prin eisiau crybwyll mai y Fedd- yginiaeth y cyfeirir ati yw y fyd-eower GEORGE'S Pile & Gravel PILLS. Y MAB Y FEDDYCINIABTH WBRTHFAWR HON I'W CHABL MEW", TRI FFURF. No. 1.-(JefWge's Pile and Grmwi PUls (label wow). No. 2.-George's Gravel PiUs (laW Iaq) No. S.-George's Pills Itti,- the Pikc (MM gook). Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man, mewn Blyehau Is. lie, a 2s. 9c. yr on. Gyda'r Post am Is, 2c., a 2a. lOe. GOGHELWCH OWYLLWYR