Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
GWEITHIAU BARDDONOL Y 01WEDDAR BARCH T T HUGHES MOUNTAIN ASH

GWEITHIAU BARDDONOL" Y 01- WEDDAR BARCH. T. T. HUGHES, MOUNTAIN ASH. Anwyl D.Mewn atebiaicl i'ch ymhol- iaid ynglyn. a'r ucliod, dymunaf eich hys- bysu y gellir cael copiau o "Caniwdau Ymwared," ein diwedidar alluog frawd T. T. Hughes, am swllt yr un, Post Free, oddi wrth ei anwyl weddw,Mrs. Hughes, Clwyd House, YstraJd Mynach. Gyda'r dymuniad'au goreu, Y r eiddonh vn serchoo-. Gwawr, Aberatnan. W. T. FRANCIS.

0Can Briodasol i MR A MRS Dd EVANS BUILDER CONTRACTOR CWMAFON

-0- Can Briodasol i MR. A MRS. Dd. EVANS, BUILDER & CONTRACTOR, CWMAFON. I'r afon mae y ffynon lan. Yn myn'd ar gan heb gwyno, Ehyw north yn tynu tua'r mor, I hwn gael rhagor ato. Gaidawodd Margaret Haimah 'j tliad Ar alwadl cariad calon- Hen aelwyd gyiihes--aeth o'i chol- At wrol fab Cwmafon. Priodas ddedwydd fo i'r ddau, Boed gwenau Duw: Jehofah, Fu cariad Evans ddim yn ddall- Mercli gall yw Margaret Haimah. Dwy galon wiedi eu toddi'n un Pa gledd a'i fin wahana, Fe dynodd Evans blan' o'i ferch Ynghalon serchog Hannah. Wel hi ddim bai ond lie mae'n bod, Rhydd hwyl a clilod pan haedda: Mor fwyn a'r gwlith pan gwyd y wawr Ar rosyn--idyna Hannah. Doed aflwydd, os o'r Arglwydd daw, Rhydd ffydid ei llaw i gariad, A chydia'r ddwy am orsedd wleii-- Ei bendigødig Geidwad. Prophwydo wnaf am haf o hedd, A gwledd heb ddiwledd iddi, Mae'r ddau yn caru yr un Duw-- A'u bywyd yw addoli. O'r nef i Hannah manna ddaw, Bydd dwylaw yn dwyn llawnder, Castella'r ddau ar gadarn graig-- Rhodd Duw yw gwraig y 'Builder.' Hir oes i'r dau i waueuhedd, Gorfoledd i'r dydd ola': Dewisodd Evans ddwy ran d'da Ei Dduw--a'i Fargaret Hannah. Lynhohn, Caerfyrddin. W. WILLIAMS. P.S.Merch i Mr. Thomas Thomas, Tre- fach, Treforris, yw y wraig. W. W.

Advertising

o SEND FIR PRICE LIST. #MIMING BELTS and HARNESS ? USEBtPttRMTEBtOVETS. No need to punch holes ? ?"imply SS???-?Js?- drive Rivets, 2nd bend back ? !'S ???- the prongs Neat Md strong, of ?ll local Iron- mong8,rs" or send I'- for box (as?;orteci) t(, E Nfu?cated and Tubular Hysbyshi¡dau yr En\fvad. CYMANFA BEDYDDWYR ARFON. -?warter y G y maii f-a Cynelir Cyfarfod Chwarter y Gymanfa uchod yn Salem, Talysarn, ddydd Llun, Mawrth 30. Pwyllgorau am 10 y boreu. Cyn- adledd am un y prydnawn. Pregethir nos Lun a nos Fawrth. H. BRYN DAVIES, Ysg. CWRDD DOSBARTH CYLCH CASTELL- NEDD. Cynelir yr uchod yn Rehoboth, Briton Ferry, Mawrth y 31ain, 1914. Y cwrdd prydnawn yn dechreu am 2 o'r gloch. Crynant. JOlIN MORGAN, Ysg. CYMANFA ORLLEWINOL MORGANWG. Cynelir Arholiad ymgeiswyr am bregethu y Gymanfa uchod, dydd Llun, Ebrill 6ed, am 10.30 a 2 o'r gloch, yn. Bethania, Castellnedd. Disgwylid gair oddiwrth yr ymgeiswyr mor fuan ag y gelhd. Aberdulais. ED. Aberdula-is? _?__ S a S ? ?W "aT S B'? t ? M . •iv«ch eica mesur rouoa y corpii gydE dornyii o lin-n, ac siiiOBa Mr Owen y Gwregys i cnwi. Oyfnewidid ef os bydd eisieu. GRIFFITH O W IC N FFERYLLYDD I'R TEULU BEENBINOL, 27, HIGH r-TEEBI, CAERNARFON. County School for 'Boys, Grove Park, WREXHAM. Chairman of Govamors J. E, POWELL, Esq., J.P. Fine new buildings, Healthy locality, Labor- atories, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds with Pavilion, &e. Pupils have won the (jhief Inspector's Goid Medal in the 0, W B. Exsrn, SIX times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New, University, Trinity and Jesus Colleges, Oxford; also at St. John's and Down- ing, Cambridge, aud at the Welsh Colleges, Manchester Univ., &c, Cartful attention to subjeets for business and Civil Seivice. Boarders received. Prospectus fron HEjAD MASTER. pUNABD LINE-ROYAL MAIL STEAMERS ?' ? FASTEST VESSELS IN THE WORLD. \l THE WORLD. To NEW YORK- To BOSTON. From Liverpool. From Liverpool via Queenstown Lusitania* Sat.Mar. 21. 1 Andaniaa Thurs. Mar,21; Mauretania* Sat,Mar. Carmania h.. Tues.,Apl. 11 Campania* Sat.Aprl. Franconia Tues.. Apl. 28 *Sails direct at 2,30 p. m., and does not call at Queenstown. Special trains from Euston to Liverpool on Satur- days at 9.25 a.m., and on Thursdays and Tuesdays at 12 noon. (a) Calls at Halifax, N.S., and Portland, Me. (b) Calls at Portland, Me. TO CANADA. From LIVERPOOL From SOUTHAMPTON via Queenstown to Halifax (N.S.) and To HALIFAX, N.S. Portland (M,E.) and PORTLAND (Me.) Ausonia.Thurs,,Mar.19 Andania Thurs. Mar.26 Ascania Thurs., Apr. 2 To PORTLAND, Me. Alaunia.Thurs., Aprl 9 Carmania Tues-sApl, M | Arply CUNARD LINE, Liverpool; London, 51, Bhhopsg'ate, E'C,; 29-30, Cockspur-street, S.W.; or Paris, 37, Boulevard des Capucines (opposite Rue Scribe' Davies's Cough Mixtupe. FESWCHI PESWCHI I Ni raid .i nteb ofui oaQlyaiadaa Anwyd a Pheswch oad gofelu fed potelaid o Davies's ough Mixture yn y Ty. Bydd pob dyn yn feddy i'w Aeulu at holl anhwylderau y Gwddf a'r Fxest, os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Y mae sailoedd lawer wedi cael iachad ac yn gwaeud eu goreu fw gymell ar ereill sydd yn diodd^F. Ni raid eymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwsd u?iiotigyrcko! yn rhyddhau y Phlegm, yn cllrio y LlaliS,, yn cynhesa Be yn cfyfhsu y Frest, gan W3ithio püo Anwyd a Ofcrygsu v!siv.!u DAVIES'S COUGH-MIXTURE at BESWOH. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVISS'S OOUaHMIXTURE at ASTHMA. Os gwyddoeh ar'.1 YWlln ye clioddef oddiwrth Bswch a Byo'-jchitls anrhegwch ef a photalaid o COUGH MIXTUBE HUGH DAVIES,, ac fe'ch benditbia yw ddycld, llll a 2/9 y. botel. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Mrs. Beeciiers Worm Powders. AnffaeJedlg st y Llynger. Ill! y box. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZTNE At Biuro y Gwaed. BLOGD At Pimples, Blackheads. MIXTURE At Bdoluri^o, Ysfa, 2|6 At ScurvYf Toriftd Allan. 3i, It HUGH DAVIES, .Chemist, Machynlleth. [)AGER at the COMMUNION TABLE. Out of the 38 Medical Officers et Health in Scotland 33 affirm that in using the common Cup all manner of Infectious Diseases may be Communicated. To avoid the danger more than 2,CO 3- kavo substitufod I N D i ¥ I D U A L C'OMMUNLOW QUPB. so proriding a clear, alp, free from infection for every cotB' iuaicant. Are you among the 2,000 Chu?b?s? If not please -write for Flea List,Literature and Testa- m?on? S? my-?in? ? if Namp" ? may ? M?:Mtted, Cwyi.s?-e Fre? by <-? M&ke?—  TOWNSHENPS LTO., mmimwtm.. I-