Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Y DIWEDDAR MR EDWARD JONES MAESTEG

Y DIWEDDAR MR. EDWARD JONES, MAESTEG. Ar.y dydd cyntaf o Ragfyr diweddaf bu farw y brawd uchod mewn clafdy yn Llundain, lie yr oedd wedi gorwedd mewn llawer o been am flynyddau. yn 1868-1871 adnabyddwyd ef yn hen Athrofa anwyl Pontypwl fel Jones, Maesteg, ac fel pre- gethwr yn y ddwy iaith ac lief yd fel ys- golhaig ystyrid ef yn un o'r galluocaf yn y Coleg, fel y gall fy hen gyfaill a'm, cyd- fyfyriwr anwyl Dr. Edwards, Caerdydd, dystio. Gorphenodd ei yrfa yn Mhontypwl yn 1871, blwyddyn cyn i mi gael derbyn- iad i'r un Athrofa. Nid oeddym felly yn gydfyfyrwyr. Ond eNi,cliclais ag ef unwaith yn Mhontypwl a dwywaith wedi hyny yn Llundain, a'r tro diweddaf pan ar ar ei wely angau. Aeth Edward Jones o'r Coleg yn Mho.ntypool i Goleg y Bedydd- wyr yn Rawdon. Pasiodd'y ddau arhoiiad cyntaf am B.A. Llundain (Matriculation First B.A.), Ar ol bod am ddwy flynedd yn Rawdon cyhuddwyd ef a myfyrwyr ereill o anffyddlondeb i egwyddorion y Bedydd- wyr parthed Person a gwaith Grist, a'r canlyniaid fu iddynt gael eu troi allan o'r Sefydliad. Credaf i'r Athrofa wneyd cam- syniad yn y peth hwn. Mao gan bob dyn ieuangc a ddarllena ac a feddylia trosto ei hun amheuon, ond fel yn mhrofiad y di weddar Dr. Alexander Maclaren a Dr. Newton Marshall--y cyntaf yn hen gyfaill pensonol a'r ail yn ddisgybl ac yn gyfaill-- y rhai a amheuent ar y cyntaf, sydd yn ami iawn yn credu yn gyntaf wedi iddynt orchfygu. Mewn llythyr ataf dyddiedig 1901, dywed Edward Jones: "At Rawdon College, I never expressed or felt any an- tagonism to evangelical Christianity, but only to such narrow conceptions of it--Cal- vinism, &c., as I had witnessed in Wales and in Yorkshire." Perchid Mr. Jones yn fawr gan fyfyrwyr Rawdon a dangosasant eu barn uchel am ei alluoedd drwy ei etliol i ddarllen y traethawd yn nghyrddau blyn- yddol y Coleg yn 1873. Bu yn arferiad y pryd hyny i gael traethawd gan fyfyriwr ac befyd pregeth ynglyn a'r cyrddau blyn- yddol. Dewiswyd y traottiocl-iir gan y myf- yrwyr. Testun traethawd Jones oedd Ep- ictitus." Yn 1874 aeth i Bonn yn yr Almaen er astudio Athroniaeth a'r ieithoedd clasurol. Yn anffodus ar ol sefydlu yn Bonn daeth yn raddol yn rhy hoff o'r cwpan, a hyny fu ei ddistryw. Dychwelodd i Loegr tua 1876 a bu am flynyddau yn ysgolfeiistr. Dros bymtheg mlynedd yn ol collodd ei iechyd, ac am ryw ddwsin o flynyddau dioddefodd lawer mewn gwahan- ol glafdai yn y Brif-ddinas. Bu Jones Gristion trwyadl, ac befyd yn Fedyckliwr cryf, cydw) bud);, aimso.r n aitb cyu i mi ddod i'w adnabod trwy lythyrau yn 1901. Mewn llythyr hir, galluog, a hynod deim- olglafdai yn y Brif-ddinas. Bu Jones yn i mi hanos cyflawn o'i ddychweliad at yr Lesu. Mae genyf lu o lythyrau o'i eiddo a llawer o'i farddoniaeth, yr oil yn dangos llawer o ddarllen ac o allu meddyliol. Tair blynedd yn ol gofynais iddo ysgrifenu yn llawn ac yn onest ei adgofion o'r colegau yn Mhontypwl ac yn Rawdon. Addewais haner guinea am y llawysgrif. Fy amcan oedd ei gynorthwyo heb niweidio ei deim- ladau: ond credaf fod yr hyn a ysgrifen- wyd ganddo yn werthfawr hefyd. Bu y Parch. Carey Bonner, Ysgrifenydd Undeb Ysgolion Sul yn hynod ofalus am dano yn Llundain. Yr oedd y ddau yn Rawdon gyda'u gilydd ac yn gyfeillion mynwesol. Efe drefnodd yr angladdy ac efe gymerodd ofal am y gwasanaeth. Cladd- wyd Jones yn Cemetery Norwood, lie cla- cldwyd C. H. Spurgeon, Ei oe 'ran yn 1 Mae rhai o'r emynau gy fans odd wyd gan Jones wedi eu gosod i gerddoriaeth gan Carey Bonner, ac i'w cael yn llyfr tonau i'r Ysgol Sul, cyhoeddedig gan y Sunday School Union.' Oeglwys Bethania, Maes- teg yr aeth Jones i'r .Athrofa, ac y mae'n _¥"h c_ bleser genyf grybwyll i'w f am-eglwys Eei gweinidog galluog a brawdol y Parch. Iorwerth Jones dclangoiS llawer iawn o gar- edigrwydd in diweddar frawd. Yr wyf wedi colli llawer o ddagrau wrth ddarllen rhai o lythyrau Edward Jones ameddwl am dano. Credaf fod Duw wedi maddeu iddo am y cwbl, ac ei fed yn awr gyda/r h _Oç, Ielsu yn ddedwydd. Pwy a wyr? Feallai y bydd gan rai ohonom ni arweinwyr yr eglwysi fwy i ateb d'rosto na fydd gan Edward Jones. Ffarwel frawd, cawn gwrdd cyn bo hir lie na bydd temtasiynau na phechod na phoen. T. WITTON DAVIES. Athrofa'r Brif Ysgol, Bangor.

Advertising

Prudential Assurance Companp, Cimittd. Chief Office: HOLBORN BARS, LONDON. Summary of the Report presented at the Sixty-Fifth Annual Meeting held on 5th March, 1914. ORDINARY BRANCH.—The number of policies issued during the year was 71,359, assuring the sum of X6,849,224, and producing a new annual premium income of 1425,717. The premiums received during the year were £4,920,518, being an increase of X93,525 over £ 4,920,518, 1912. In addition, £ 11,116 was received .84,920,518, 1912. In addition, £11,116 was received in premiums under the Sickness Insurance Tables. The claims of the year amounted to £ 3,766,625. The number of deaths was 8,699. The number of endowment assurances matured was 23,497, the premium income of which was £ 131,017. The number of policies in force at the end of the year was 917,091. INDUSTRIAL BRANCII.-Tho premiums re- ceived during the year were C7,874,456, being an increase of £ 81,894. The increase shown would have been much greater but for the fact that, owing to our system of accounts, fifty- three weekly collections were credited in the report for the year 1912. The claims of the year amounted to n.139,193, including £ 359.572 bonus additions. The number of claims and surrenders, includ- ing 5,942 endowment assurances matured, was 366,104. The number of free policies granted during the year to those policyholders of five years' standing and upwards who desired to discon- tinue their payments, was 126,768, the number in force being 1,890,406. The number of free policies which became claims during the year was 45,546. The total number of policies in force in this Branch at the end of the year was 19,778,135; their average duration exceeds twelve and three-quarter years. The assets of the Company, in both branches, as shown in the balance sheet, after deducting £ 1,750,000 written off securities, are X86,993,003, being an increase of 1-2,421,071 over those of 1912. The six Prudential Approved Societies formed under the National Insurance Apt 1911 have done important work during 1 lie year, and the ivomlwuhfp continues to increase. Payment of sickness and n aternity benefits commenced on the 13th Jannary, 1913, and during the year a sum of £ 1,401,360 was distributed to members by the Company's Agents It may be noted that in a Government Inter Departmental Report recently pre- sented to Parliament particular att-eniion is drawn to the advantage of payment in cash by a representative of the Society. The Report continues :The fact that a personal visit accompanies the payment imposes some restraint on any temptation to claim benefit improperly. The risk of the benefit falling into wreng hands is reduced toamiiiiintini In the Ordinary Branch a reversionary bonus at the rate of 11 16s. per cent. on the original sums assured has again been added to all classes of participating policies issued since the year 1876. In the Industrial Branch a bonus addition will be made to the sums assured on all policies of over live years' duration which be- come claims either by death or maturity of endowment from the 6th of March, 1914, to the 4th of March, 1915, both dates inclusive as follows I BONUS ADDITION PTtEMIUMS PAID FOR. TO SUMS ASST'RRD. 5 years and less than 10 years £ 5 per cent. 10 „ „ „ „ 15 „ CIO 15 „ „ „ „ 20 „ R15 20 „ „ „ „ 25 „ P-20 „ 25 f, pi ft 9f 30 Y,2 5 30 „ tt ft 99 35 ft £30 to 35 ff tp f9 40 99 £35 '1 40 „ 45 „ E40 „ 45 „ t9 50 f, £ 4-3 50 tt f9 99 55 £ 50 ft 55 tt 60 £ 53 it 60 and upwards zP60 The rate of bonus declared for last y ar haa thus been maintained, and an increase, bonus of S5 per cent. will be distributed in the case of policies on which premiums have been paid for 35 and less than 40 years, 45 and less than 50 years, and 55 and less than 60 years. Balance Sheet of the Prudential Assurance Company, Limited, being the Summary of both Branches on the 31st December. 1913. LIABILITIES. ASSETS (Continued). £ s. d' d- Brought Forward 27,172,011 1 7 Sharehn ol1 dn ers- capital 1,000,000 0 0 „British Goveinment Securities.. 1,745,934 14 3 Life assurance fund— £ British Government Seaurities.. 1,745,934 14 3 Ormn? -?v Bratnch 455 ,69933 '47799 1 19 ? Bank of England stock 143,117 2 10 SiSess insance Municipal and county securi- 10 119 12 3 ties, United Kingdom ..1,674,443 6 3 f-tiiid fund- Indian and Colonial Govern- Industrial Branch 38901 678 14 2 merit securities. 4,709,807 17 7 gj| 0vincfal securities 1,236,745 15 11 Investments Reserve Funds I'.OOOiOQO 0 0 Indian and Oolomal mumci- c ClaIms under life policies inti- pal secuntIes 3,410,166 0 4 01mS!d ?and d in if cou?2iCi of ?. 1: 003:000 0 0 I?an and colonial munici- 0 pay- 15 6 Foreign provincial securities 691,843 12 4 8 Foreign municipal securities 3,507,309 3 6 Ba?oe ? due tomi d under life RaIlway and other debentures policies "life Eailway and other debrnfrures poucies reserved for di.trita- sterling  11 0 tlon Home and Foreign .19,748,404 11 0 E86,993,002 16 6 Railway and other preference and guaranteed stocks and shares 3,198,909 13 1 ASSETS. Railway and other ordinary 2,801,315 16 0 £ s, stocks and shares 2,801,315 16 0 Mortgages on property within d. Rent charges 455,793 18 5 ?T\fTr)hpt?p-nUp-p?'4 te? Ki?doni..?8,553,06218 7 Freehold ground rents and Mortgages on property out of Scotch feu duties 4,777,685 1 9 the United Kingdom nil Leasehold ground reny ts 1 Loans on parochial and other House property > (5 J public rates 13,980,705 11 9 Life interests 34,626 14 6 Loans on Life interests 1,117,287 0 11 Reversions 1,611,216 19 8 Loans on Reversions 95,278 4 6 A, gents balances 6,040 7 7 Loans on Stocks and Shares 79,385 2 0 Outstanding premiums 597,179 2 4 Loans on Company's policies Outstanding interest and rents 80,682 2 8 within their surrender values 3,282,841 14 8 Interest, dividends and rents Loans on Personal security nil accrued but not payable 528,165 6 7 Bills receivable  Loans to Educational institu- Bills receivable nil tions secured on in0°mC' etc.. 45,882 9 2 r1 Investments On deposit 20,000 0 0 Deposit with the High Court In hand and on current ( £ 24,400 2i per cent, Oonaoli- accounts 469,444 14 4 dated Stock) 17,568 0 0 ?6.993.?16 6 Carried forward E £R5,993ro? 16 6 CarrieG forward 17'> 011 1 7 The values of the Stock Exchange securities are determined, under the regulations of the Company, by the Directors. These values have been compared with the midolo market prices on December 31st, 1913, due allowance being made for accrued interest, and the dif- ference is more than provided for by the Investments Reserve Funas. We certify that in our belief the Assets set forth in the Balance Sheet are in the aggre- gate fully of the value stated therein less the Investments Reserve Funds taken into ac- count. No part of any fund has been applied directly or indirectly for any purpose other than the class of business to which it is applicable. A. C THOMPSON, Geizerat D. W. STABLE i Joint 0 DKWI5Y, < kai•rman. J.BURN.?M?. v J. SMART ?ecreiarie,,?. W (Jj Directors. .J.TitVTN!.] BOdlVELL  u.. We report that with the assistance of the Chartered Accountants as stated' below we have examined the foregoing accounts and have obtained all the information and explana- tions that we have required, and in our opinion such accounts are correct and the fore- going Balance Sheet is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Company's affairs according to the best of our information and tne explana- tions given to us and as shown by the books of the Company. No part of any fund has been applied directly or indirectly for any purpose other than the class of- business to Which it is applicable. which It is applicable. PHILIPSECRETAN??,?.,to.?,. W. W.T iqOEf?(IJi\.N } Auditors. We have examined the Cash transactions (receipts and payments) affecting the accounts of the Assets and Investments for the year ended December 31st, 1913, and we find the same in good order and properly vouched. We have also examined the Deeds and Securities, Certi- ficates, etc., representing the Assets and Investments set out in the above account, and we certify that they were in possession and safe custody as on December 31 si, 1913. DBLOITTB, PLENDEtt, GRIFFITHS & CO., Chartered Accountants. 17th February, 1914. Am hob manylion pellaeh ymofyiner a'r District Superintendent, Mr. N. Williams, 2, Francis Terrace, Carmarthen, neu Assistant Superintenidendents, Mr. W. Grey, 4, Rich- mond Terrace, Carmarthen; neu Mr. H. P, Thomas, Devonshire House, Crescent Road, LlanJdilo, I