Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

  PAHAM: B PAHAM: 1 C Qy gwna eich 1 ? ????J ?*???.r\ /?L/? ?? ? ? f— ???? yfateb |  CHWI! J f\? '??J??- wW )? $ !g ?? ?? ? B Dvlaf clwyf neu losg gael ei !anhau cyn ei fod I yn cauad. Os na wneir hyn byddf yn acliosi HI trafferth vn 01 Haw. Mae ENAINT HOLLOWAY B HI Hi f§§ yn glanhau cyn y bydd yn gwella. Mae yn m g glanhau o waeJod y clwyf, ac yn gyntaf yn tynu ft 5= m aHan bob amhuredd. Dyna pall am y mae yn cael g B ei gymeradwyo gan bawb dros yr hon fyd, a 11 g phaham y mae yn gyfaddas i chwi. Irciddia p mewn modd rhyfedd, ac y mae yn rhoi gwellhad B S uniongyrchol i ddwylaw toredig neu falaethau. II gg Mae yn dda at doriadau, briwiau. Ilosgiadau, H I vsgaldiau, &c., a dylai bob amser gael ei gadiv I S at law. m 53i §;J I Mewn achosion o Wynegon, Troedwst, a rhai @ J tebyg, mae ENAINT HOLLOWAY wedi rhoi f§ ê gweHhad rhyfedd gyda chynorthwy PELENI = HOLLOWAY. ■ 1 j Enaint Holloway. i Cartref Cysurus Ymwel- wyr a LLUNDAIN. Mrs. Cordelia Edwards-Bees, Ie MEIRION1 Si. Redctiffe Rd. (off Fulham RdJ, South Kensington, London, S.W. 1r6ns trydanol mynych o Eustor a Padding ton. I Orsaf s. Kensingtoii. l Hwylus lawn i bob eyfeiriad. TELEBAU BHESYMOL. Poteli ( 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch, Puller Gooch, Cenadaeth Ley. sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau o flaen tmrhyw un arall, Gwinoedd CYMUNDEB AwrroowoL WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel sam p a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. W F- L C; H'5 NON-ALCOHOLIC STERILIZE INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c. Pob un o rai gynrychiolant nodd uwchlaw pum' pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod Iachus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-AlcoholicIN- ALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith Qiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda ^anylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 28 6c. n Welch Crape sluice Co., Ltd., '61, Earringdon Road, London, OLD COLLEGE SCHOOL  COLLEGE SCHOOL.? ?CAR?Q?THE?. P?opr!ptoys aud Principals :— REV. JOSEPH HARRV, .J.P. I REV. J. B. THOMAS. REV. D. T. GLYNDWR RICHARDS, B.A., B.D. (Wales), Summary of Successes. EXAMINATIONS. 1911 1. EXAMINATIONS. Alone. 1905 Matriculation of Wales 10" 59 Theological Colleges 23 160 Commercial & Professional 25 130 Scholarships 2 18 Totals 60 361 Limited number of Boarders kept at the Masters Houses, No. 3 & 5, THE PARADE. Fo rospectus and Particulars apply to Principals. Cy IT Gartrefoli Gymry pan yn Llundain. J ingham H el (Private), „ Opposite 5, Southampton Euildings, Chancery Lane, Chancery Lane. ,Tube Hclborn London, W.O. This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business or Pleasure, and is under the personal super- vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End and all parts of London. Special Feature- Quietness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Changes. Special Terms to Ministers. Electric Light Throughout, Night Porter„ TelegraD18- Alcoves, London. Telephone—522 Oentral Patronized and Highly Rtcooimeaded by Lending Wehfc Atintaton. | Teilwig $ Sylw Pawb. V X Te" x Cwynion y Claf. NEWYDD DA. Paham y pesychwch ac y dioddefwch gaethder yn y frest pan y gellwch gael modd i'w symud yn dra buan trwy gymmeryd BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. Rhoddwch Dreal fddo yn Ddioedi Niwl, Gwlaw, Rhew, ac Eira ydvn hynod o dueddol I gynnrybhioli Afiechyd yr Organau Y mae pawb addyoddefant oddiwrth Pesychiadau Gauafol, Asthma, Bronchitis, a Doluriau y Frest yn ofni y cyflyrau hyn ar yr awyr yn fwy nag a wna un. rbyw blant ofni « bwci bo.' Gan fod y dolurian hyn yn dod yn sydyn ac heb eu disgwyl, beth gwell fedr dyoddeiwyr y cyfryw ddoiuriau ei wnenthur na gofalu bod ganddynt wrib law feddyginiaeth brofedig ar gyfer y cyfryw j'w g rameryd ar ymddangosiad cynta arwyddion yr cr.hwyiderau hyn. Y feddyginiaeth oiell ac efleithiolaf ar hyn o bryd o flaen y cyhbedd ♦ I T*im Witiians Ac y "tae ei dynant cyflym yn fiafr y cvhoedd yn brawi ei fad yn nwydd o'r iawn ryw. Y mae wedi ei gyfanscddi o elfenau a gydnabyddir gan y byd medd. ygoly goreu sydd etto wedi ei darganfod gan wyddon laeth feddygol ar gyfer yr anhv.yiderau hyny y pronesa eu gwella Yn ddiamheuol sicr y mae Tudor Williams'Patent Balsam of Honey yn feddyginiaeth ardderchog at anwyd a holl ddoiuriau y f-est. ac heb os nac amheuaeth. rhydd esmwythad uniongy.chol mWI1 ycbydig iynydau Dyma feddyginiaeth hottusat y bobl ac ni ddylai yr un teulu fod bebddo Pethau. Cwerth eu Darllen mil oedd yn cael eu. fllachati. Pa beth yw asihroa? Anadliad byr, brysiog a llafurus. A oes rbagor nag un math o Asthma ? Oes, dan un yn barbaol. a'r llall yn dyfod yn mlaen ar adegau Gelwir y cyntaf yn Continual a'r olaf yn Periodical Pa betb sydd yn achosi Asthma? Culhau crebychiad dirwasgiad y pibau meinion sydd y arwain o'r corn gwynt i'r ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwytba6 buan i lu aneini o bersonau a ddycddefant oddiwrth Asth ma SA M OF HCNEY. Acwyl Syr.-Yr wyf yn cael fed eicb meddyginiaeth ar gyfer pesweh yn gwneyd lies mawr fy mblant, Byddwch cystal ag anfon Parcel arall i mi mor fuan ag y byddo modd. Os gellwch, anfonwch mi a bob cyfrff gyda thread y Post. Yr eiddoch yn ddiolchgar, JOHN WEBSTER, Ien, Iooawr 28ain, 1889. 16, Saltford, Clitberes Another Fact. Anwyl Syr Y r wyf wedi dioddef oddiwrth besweb poenus, yn nghyd a phoeriad gwaed, am yr wyth mlynedd diweddaf, yn gyplysedig a bron gaetb yr hyn oedd bron a'm lladd, a'r hyn a achosai nad allaswn gysgu na gorwedd yn fy ngwely yn y nos Gadawy J Handbill yn fy nhy rai misoedd yn 01 a meddyliais y buaswn yn treio Balsam of Honey Tudor Williams, ac anfonais fy mab am botelaid at fferyllydd agosaf. Cefais esmwythad ar unwaith a prynais un arall, ac yr wyf yn diolch i Dduw fy mod yn awr wedi fy Ilwyr wella trwy eich Balsam of Honey rhyfedd. Gellwch gyhoeddi hvn yn mhob papyr drwy'r byd. Yr eiddoch yn gywir, MARGARET LEWIS Jones Row Carmarthen Row, Abertawe. Medi 16eg, 188g. NOTICE Gwerthir y feddyginiaeth hon yn mhobman gan bob Chemist a Stores mewn poteli is. IJC., 2S. gc., 4S. gc. Peidiwch a chymmeryd eich perswadio dreio dim arall, a pbob peth a gynnygir i chw Mynwch weled eich bod yn cael BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS, ac ni fydd bytb fcdifar genych. I afiach rai rhydd heddwch dan eu bron A thry y cywair lleddf yn gywair lIon." I'w gael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w gae danfonir e am y prisiau uchod yn rhad a dyoge drwy y P: unrbyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfun yn uniongyrchol oddiwrth y MAMUFAGTUEERs Tudoi* WiSliaiin8,M.B.p.s., F.B.C. London, Analytical Chemist & Drugrffist ABERDARE,