Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn lECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyflredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, iw ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y maer cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf v peryglus, Gwilym iiivans !Ba '<  y ?? ??  a s 'tjrw i,i,y A?? Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Burhaol ereill, cyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r holl anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad eyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystypiweh ef Yii mwlr& DanfonwcSi am gupi U L pamphledyn o gvmeradwyaethau. Darllenwch ef yn ofalup, ac ystyriwch ef yn dda, yna pryn- weh botel gyda'ch Fferyllydd Stores agosai, ond mynweh weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oea yr un yn winoneddoi. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 28. 9(\, a 4s. 6c. yr un. U nig Berchenogion QuSnine Bitters Manufac- turing Gompany, Limited, llahelli, deheuoijr QYMMV. sr IMPORTANT T) BAPTIST MINISTERS AND CHURCHE BAPTISMAL TROUSERS ANO GOWNS. MINISTERS BAPTISMAL TROUSERS, with Shoes and Suspenders JJUL attached, best quality and THOROUGH WATERPROOF, price complete 22, carriage paid to any address. MINISTERS BAPTISMAL GOWNS, with the latest improvements, highly recommended, 25s. 6d. carriage paid. WINTER J0N&S can, with confidence, recommend these TROUSERS and GOWNS as they are in every respect well adapted for the use of all Baptist Ministers. No Church should be without them. When ordering, please state full height and waist measurement, Terms :cMh with order. All orders are sent oft per return of post. Money returited if not approved. Address,- R. W IN T 'wm"iiTm JoW"N EO6"-i? R. TER JONES, University House, Upper Bangor,, N- Wales. TV G R I F F I T H S Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, Knitting, & Washing Machines. Knitters. Hire Terms or Cash down. Lessons free. Latest improvements. Lists free. Sewing Machines. Best and an Cheapest. Over 12,000 sold. Give HB a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. Collegiate Sah ooi, Pontypridd. Tutors :-JENKYN JONES, B.A. (Lond.), REV. W. J. GEORGE. Numerous successes at Matriculation and Col- leges. Prospectus on Applicati^ on. Should be read by Evary Baptist The Baptist Times & Freeman (The Official Organ of the Denomination.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. hI (UN OIR OOLEGAU YM MHKIFYSGOL CYMRU). Prifathraw-T. F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref laf. 1913. Parotoir yr efrydwyr ar gyier Arholiadau Prifysgol Cymru. Cvnygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1913. Am ianylion pellach, ymofyner â- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Tefierau am y IS Saran" Un yn wytbnoaol Is. 7Jo- f ehwarter; aisaadsl i & 3 H „ yn ol lo. yr un. I'r Unol Dalaethaa, iudia, &o.f is, 7io y oh;lfo\rt,.r. Tarfvna 1 ohwartei ar ben bob 13 w, ythitoo, nisewviix taliad Ilawn ar ddJwdd ho" chwad;m. Aaioner yn unioagyichol r-t Swyd&fa> i Oaszfyrddifi pan fyddo overcharge* neu gyfnawidiad yn y rmt. Rhoddir crybwyllion am farwolaetnau bob fod uwolilav 15 llinell yn lie 8 fel o'r blaeo yn raydd. Gof^air tsl o geiniog am bob wyth gair meWD Maiwgofiuii gydtlh: ysgrifsu yn dsladwy i'r Golygydd Am deltrau, &c., ymofyner E-Mr. W. M. Evans, Seren Cymru" office, Carmarthen. i-E geeeeseiii« g Sut Aj ? yr ( Iw | Ydych I Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn g- *< hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn W ?|i mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i ill Sut yr ydych?" Yr un dyhead a rb < dymuniad mawr cyffredinol yw iechyd ffi ffi da. Dywed y meddygon medrusaf ac if* i|i enwocaf fod pedair rhan o bump o'r = Hi holl &fiechydou yn tarddu o ddiffyg i|i iji treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r t i|i ymysgaroedd. M" Beecham's  Pills m¡1! yn gwella r!'mp o'r h.n Jp ? aiiechydon trwy symud ymaith yr 3; TT achos. Maent yn eich cryfhau ac pi  ymlid ymaith yr amhuredd a achosant T|T ? ? deimladau o drymder a Minder— ili •I; rhybuddion Natur o amirhefn. :Mae rf J BEECHAM'S PILLS yn cadwpobl + ? yn llawen ac yn eu gwneud yn siriol. !f: Dyma'r feddyginiaeth fwyafygwyddi3 ? ? am dani i gryfhau y cylla, gwella y !F: t treuliud, a rheoleiddio yr afu, yr -j- Hf elwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair SB  maent yn feddyginiaeth aiiffaeledig ? I ?T i'ch ? ICadw yn lach || f? Gwerthir yn mkob mar -n b!vcha?, 1/11 • ? (?otet