Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
NODION 0 GEREDIGION

NODION 0 GEREDIGION. Mae ein hanwyl fraud, y Parch. D. Jones, •T.S., Llanbedr, wedi myned trwy y brof- igaeth chwerw o golli ei anwyl dad1 yit angau yn ddiwedJdar. Un o fobl dda angyndeyrn ydoedd. ef, ac inewn parch lhawr gan y rhai a'i hadwaenai, a chaf- odd yr anrhydedd o godi mab ag sydd yn durn i r weinidogaeth drwy ei gymeriad dl.sglaer, a'i ffyddiondeb diball i iawn gyf- tanu Gair y Bywyd, yn un or cylchoedd Irnvyaf pwyisig. Bydded i nawdd tyneryr ^rglwydd fod dros Mr. Jones, ei deulu, a'r holl berthynasau yn eu galar. -Mm y Parch. J. Symlog Morgan, un o Albion anrhydeddus Ceredigion, a'r hwn sYdd wedi treulio eyfnod pwysig o'i fywyd Ilafurits ar lanau'r Teifi, wedi penderfynu 8ymuid, gan ddewis eylck newydd i wasan- a.ethu ei Arglwydd. Yr oedd ei hen faes Yn gysegredig i'r awen farddonol, trwy yr enwogion, Alun, Myfyr Emlyn, ac eraill, ac yn gyfoethog ei hysprydiaeth i bregethu lyr efengyl, trwy hanes y gwroniaid yn y tydd, megis Enoch Francis, ardderchog Ju, y. Thomasiaid ac eraill, a bydd hyny, gyda alluoedd naturiol uchel, a dawn yr Ys- bryd Glan yn gynorthwy gwerthfawr iddo, yn ei weinidogaeth i'r frawdoliaetk yn onthenry. Mae yn ymadael gyda dy- InUlliadau goreii ei holl frodvr ar Janau'r Teifi. v —Treuliwyd "tair awr," o .saith i ddeg, niewn distawrwydd difrifol, a chyda Ilafur caled, gan lawer o ieuengctyd ein henwad nos Fercher diweddaf, ac yn ddiddadl, ni fYdd yr ymchwiliad a wnawd gan athraw- on, athrawesau, ac ymgeiswyr yr Arholiad Yn ofer yn yr Arglwydd. 0 blith ffydd- oniaid yr Arholiad Ysgrythyrol yn y dydd- iau presenol, y mae gwroniaid y dyfodol i godi. Hwynthwy fydd ag awenau pobsym- ndiad da yn eu d wyl aw, er gweithio allan y delfryd yn Ngweddi ein Harg?wydd-- "Gwn'Oler dy ewyllys, megis yn v net, ?Uy ar y ddaear hefyd." -Mae yneglur oddiwrth Adroddiad di- weddaf, Cyng-hor y LlyfrgeU Genedlaethol yn Aberystwyth, fod y dyddordeb a deimlir yn nglyn a'r Se:ydliad yn cynyddu o hyd, ac fod y derbyniadau arianol a llenyddol yn gwneyd y rhagolygon yn ddisglaer iawn. Derbyniwyd llawer o gyfrolau henafol a phrin, pamphledau, fa llawysgrifau gwerth- fawr er dwyn i'r goleu ddirgelioll yr hen oesoedd, yn ddiweddar, ac yn ddiddadl, y eelI' ffrwyth oddiarynt yn gynar i gyfoethogi jenyddiaeth gyfnodol yr oes bresenol. Mae lhvYddiant niawr y Brif-ysgol wedi gwneyd Aberystwyth yn dra enwog eisoes, ac yûh- wanegir ei bri i safle eithriadol, gan anteision y Llyfrgell yn fuan iawn. o

MARWOLAETH Y DIWEDDAR MRS B I V DAVIES ABERGWYNFI

MARWOLAETH Y DIWEDDAR MRS. B. V. DAVIES, ABERGWYNFI. Hunodd y chwaer anwyl uchod yn yr iesu yn Yspytty Abertawe, dydd Gwener, Chwef. 27ain, 1914, yn 57 mlwydd oed. Dydd Mawrth, Mawrth 3ydd, 1914, cladd- wyd ei gweddillion marwol yn mynwent gyhoeddus Cymer, a daeth tyrfa fawr yn nghyd i dalu'r gymwynas olaf iddi. Gwas- anaBthwyd yn, ac wrth y ty, gan y Parchn. W: Oynon E.vans, Blaenycwm; T. Morgan, SClwen; a Jno. Williams (A.), Abergwynfi, ac ar lan y bedd gan y Parchn. David Davies, Abergwynfi, ei gwieinidog, E. W. Da vies, Ton; Dr. Gomer Lewis, Abertawe; W. Saunders, Pontycymmer, ac R. S. Morris Civ-inavon. Gwelsom hefyd y gweinidogion canlynol yn yr angladd:Di. C. Howells, J. M. Lewis, B. Jones, W. Morgan, Ior- werth Jones, Maesteg; T. J. Hughes, Caer- all; H. Hughes, E. Egryn Davies, Briton Ferry; W. Richards, Pontrhydyfen; R. John Tondu; J. F. Williams, Glyncorrwg; D. Giles Williams, Cwmavon; T. M. Williams, Pyle; W. Berber Jones, Taibach; D. Mor- gan, Port Talbot; D. W. Hopkins, Cas- tellnedd; Davies, Curad Cymer; Hermas Evans, Cwmbwrla; E. King Jones, Penybont. Dadganodd y gweinidogion canlynol eu gofid, am nad allent fod yn hre.senol: --David Daviers, Llanishen; T. Williams, Vicar Avon Vale; J. Miles, Caerdydd; J. Price, Ver- wig; T. B. Phillips, Tylagwyn; T. F. Wil- liams, Abertawe; W. Thomas. Blaengarw; W. B. Griffiths, Seven Sisters; W. T. Hughes, Cwmtwrch; H. B. Thomas, Betha- bara; Dr. Evans (A.), Hawen. Dr. Morris, Treorci, ac eraill. Yr oedd ein hanwyl ch waer yn enedigol o Blwyf Nevern, Sir Benfro. Enwau ei rhieni oedd Thos. ac Elizabeth Williams, Mountain Ash. Wedi iddi dyfu fyny, a dyfod yn eneth ieuangc brydweddol a glan, gwelwyd hi ynghyd ag ereill yn ufuddhau i'r Arglwydd—gan fyned tu allan j'r porth i ddwyn ei waradwydd yn y bedydd. Bed- yddiwyd hi yn Bethabara, yn y flwyddyji 1873, gan y diweddar Barchedig Price, Blaenffos, lie y bu yn aelod lfyddlon, ac ymroddgar am fiwyddi lawer. Yn y llwyddyi, 1885 symudodd i'r Brif-ddinas (Idundain), ac ymaelododd yn Westbourne Park, eglwys yr envog Dr. Clifford. Chwefror 8fed, 1887, ymnnodd mown glân briodas a'r brawd hynaws, y Parch. B. V. Davies, Salem, Briton Ferry (pryd hwnw), a phrofodd ei hunan yn ymgeledd gymwys iddo hyd ei marwolaeth. Yr oedd yn wraig ddelfrydol, yn ddiwyd a gofalus, cynil a darbodus, ahsrthai ei hunan ar allor gwais- anaeth a defnyddioldeb. 'Doedd dim yn ormod iddi ei wieyd, er cysur i'w phriod, a lies ei phlant anwyl. Ganwyd iddynt saith o blant, pedwa" o honynt yn fyw heddyw. 1. Fel gwraig, nodweddid hi gan deyrn- garwch a ffyddiondeb i'w gwr. Astudiai ei gysur, gwnai yr oil a alM i'w galonogi a'i gyaorthwyo yn ei waith mawr a phwysig. Yr oedd yn help-mate i'w phriod, ar bob pryel, ac o dan bob amgylchiadau. 2. Fel mam, yr oedd yn ofalus a thyner, a gwyliadwrus am ei phlant. Soniai lawer wrthynt am y "wisg ddisglaer wen oleu." Dysgai iddynt ranau o Air Duw ar eu cof. "Hyfforddodd hwynt yn mhen eu ffordd." 3. Fel Cristion, yr oedd yn onest a di dwyll, nid enw o grefydd oedd ganddi, ond "gwreiddyn y mater," y rhan dda yr hon ni ddygir oddi ami. Cy'nerai ran yn gy- hoeddus yn y cyrddau gweddi, a gwnai bob peth a allai, gyda pho ) rhan o waith y cysegr. Lluosoged yr Arglwydd rai tebyg iddi yn yr eglwysi. Yn ystod y misoedd diweddaf, gwelid ei bod yn colli tir, ac yn gwarhau yn rhyf- eddol, a daeth clefyd a elw-i: 'Adenoid' i'w blino yn enbyd. Cynyddodd hwnw yn gyflym- anarferol, yfodi ei gwaed, a di- fwynodd ei holl gyfarsoddiad. Cafwyd ex- perts adviser, a chynghorodd operation di- oedi, Aeth ein brawd a hi i Ysbytty Abertawe. Dydd Salwrn, Chwefror 21ain, aeth o dan operation' ar y 23ain, ond ni fu lwyddianus; gwaethygodd, ac ar y 27ain fu hunodd yn yr lesu, a'r geiriau hyn ar ei gwefus, "Ben, ni gawn gwrdd eto, yr wyf yn caru lesu Griist, ac ni gawn gwrdd eto." Diddaned yr Arglwydd ein hanwyl frawd a'i anwyl blant yn y brofedigaeth. E. EGRYN DAVIES. Salem, Briton Ferry. -0- r'

COLEG CAERDYDD

COLEG CAERDYDD Cyfarfu y myfyrwyr nos Wener, Chwef. 27ain, i ddathlu Gwyl Dewi. Cawsom wledd flasus i ddeehreu. Agorwyd y cyfarfod gan Mr. J. F. Jones. Rhoddodd ini araeth hyawdl a phwrpasol iawn ar ein gwron. Dywedodd mai y tri pheth a nodweddai Ddewi Sant oedd sancteidd!rwydd, doeth- ineb a hyawcPedd. Wedi'r araeth awd drwy raglen amrywiol, a chymerodd pob un o'r myfyrwyr ran gydag eithrio dau neu dri. Cawd unawdau, deuawdau, adrodd- iadau, &c. Un peth nodweddiadol o'r cyf- arfod oedd fod amryw o'r darnau genid yn waith y myfyrwyr eu hunain--darnau wedi eu cyfansoddi ar gyfer yr achlysur. Bu'r cyfarfod y fath fel i ddarganfod fod ynein mysg feirdd a chantorion o radd uchel. Llywyddwyd y cyfarfod gan ein 'Senior' paxehu-s Mr. Thomas Michael, B.A. Can- wyd i orphen "Hen Wlad fy Nhadau." H. N.

Advertising

Gwaed Gwaed Gwaed MAE IECHYD A BYWYD YN DIBYNb AR WAED PUR, CRYF, IACH, A MAETHLON. Hug-hes's Blood Pills. Mae" Hughes's Blood Pills" yn effeithiol at greu Gwaed Newydd, Pur a Chryf. Yn dylanwadu ar holl org-anau y corff, drwy hyn yn iachau Dolur Pen, Diffyg rlraul, Biliousness, Afu Ddrwg, Tarddiantau y Corn- wydon, Seur, vy, Piles, Fits, Nervousness, Owynegon neu Poen Cefn, (Lumbago) Neuralgia, Anhwylderau Arenau, Iselder ys pryd, 0 wynt, a Surni y Cylla. • BENYWOD At anliwylderau tueddol i bob Gwraiff, Mam a Meroh o bob oodran. Mae 'Hu^Ws .Blood Pills" yn nodedig o effeithiol. Rhodder prawf arnynt. RHYBUDD PWYSIG. Wrth brynu y Pills hyn, gofaler rhag cael eich twyllo. Mynwch weled y Trade Mark, sef Uim calon, fel hyn Ar pob blwch. Dim yn our heb hwn. uwrthodwoh pob peth arall. Ar werfch gaD bob chemist and stores. am h. lic., 2a. 9o. and 4s. 6c., neu dan- ronor eu gwerth mewn stamps nev P.O. at y Perchsnog, JACOB HUGHES, M P S., L.D.S., Manufacturing Chemist, PENARTH, CARDIFF.