Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

George's 0 Pile & S Gravel Pills. flAt JKp ttV \i iiaiiiiritiiiTi'i l 'iM i iiiii ( f- T*'i KtM + 0 Geopge's A File & ft Gravel Q Pills 8 m X ? YN DDIYSGOG FEL Y GBAIG. I ? (FIRM AS A ROCK.) ffl *$*$* (tvmmera&weaetb. Yr ydwyi wedi edrych drus ?) gtmnoedd o lew-ysgritau gwroidd- iol a dderbyniwyd gan Mr. J. E. George, B^wain, yn dwyn tyst- iolaeth o berthynaf4 i'r gwell- iantau a ddygwyd oddiamgylch drwy ofterynoliaeth ei Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifesi- wyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rw- W weddau peieai Mr. George. Ys- tyriwyf y bwndel Tystiolaethau a osodwyd ger iy mron ya brawl hollot foddtmel fod Mr. George di wy ei ddargantycidi&a wedi bod yn iodtiion i liniaru poenau tyrfo, S 18 iuosog 0 E. Williams, J.P., for the Counties of Brecon and Glamorgan. DØ* TRA mae CYFFEIRIAU ERAILL wedi Tcodi ac eilwaith wedi ciHo o'r go?wg, mae UN ddarpariaeth yn eiti gwlad wedi casgiu oerth o flwyddyn flwyddyn ar hyd y Chwarter Caartf diweddaf, ac ETTO YN PARHAU I GYNYDDU mews gwerth. iant a phobiog? wydd, fel erbyn hyn mae ei chymmeriad wedi myued mor eaag a gwar- eiddiad. Prio eisiac crybwyil tnai y Fedd- ygtn Iiaetli y cyfeirir ata yw y fyd-enwóg GEORGE'S Pile & Gravel PILLS. Y MAB Y FBDDYGINIABTH WERTHFAWR HON I'W CHABL MEWN TRI FFURF, No. I.-George's Pile and Gravel PiMs (label voen). No. 2.-Hecrge Gravel PiMs (label Im). No. 3»—Georges Pills the Piles (lofte-l goon). Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man, mews BIyehau la. I-le., a 2s. ge. yv un. Gyda'r Post am b. 2e., a 2s. 10c. GQGHELWCH DWYLLWYR (tmerabwpaetb. T&unaASN (Pra.) vjkjjj An?yl Syi,-DM€h yn ?wx /||if i chwi &m eioh med4ginUeth ?m wel' gwn&e?h lea sy,we". S E 01 1 mi. Vr y4m bob a?gey yn ?S' oodw elela Poleni ya y ty, f.fC edrychwn amyEt fel rhai 0'r KTa P@?sa &y?y ag y?-?t yn angen- M. SB rbmthel i gya? a dedwvddweh ???. tealuaidd, Mae i oh Peleni ganmoii"th gySM?moi, M yn Iwfft ?ndi?dde? md heo deilyngdod mJS N" gwa am un Feddy?inia?ih '0? yn Nghymm mewn cyinmaint o to, nac yehwaith wedi gwaeyd k/j| cymmaint o ddaioni, Edrychir M? arnooh gaa Sloedd fel eymmwyn aswr rch cenedl. Ni fu geny erioed namawr o ymddima iff Im mewn Patent Medici-ies, ond y ó tyri wyf yr eiddoeh ehwi yn /^C eithria4 anrhydeddm, Gobeith- fflyk iwyi y eewea flynyddau lawyer. iff B) wneyd Has i gieifioa ein gwiad. fr eiddoch yn serchus, D. OLIVER ED W AIDS (Gweinddog). I IjerCheno, '.E.G-oiiG -R. 'ö irwW4.,n Aberdare p 'P Sfflk » are.' /<$V