Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Undeb BedyddwynCymru A Mynwy. CYRDDAU BLYNYDDOL 1914. Cynhelir yr uchod yn SARON, NEW TBE- DEGAR, MEDI 21ain-25ain, 1914. Cadeirydd y Pwyllgor Lleol-JOHN EVANS, Ysw., M.E. Ysgrifenydd y Pwyllgor Lleol- Parch. J. ROBERTS, 15, The Green, Aber- tysswg, Via Cardiff. Hysbysiadau yr Enwad. CYMANFA CAERFYRDDIN A CHEREDIGION. Cynhelir hon ym Mhontrhydfendigaid Mehefin 8, 9, a'r 10. Dymunir ar y gwein- idogion a'r cenadon fwriadant fad yn bres- ennol anfon eu henwau cyn Mai 29, i'r Parch. T. R. Morgan, Swiddffynon. Trefnir llety yn y lie agosaf ar gyfer pob un fel y daw'r enwau i law. Penrhyncoch. HENRY EVANS, Ysg. CYMANFA SIR BENFRO. Cynhelir yr uchod yn Nghroesgoch dydkl- iau Mawrth. a Mercher, Mehefin yr 2il a'r 3ydd, 1914. Cy nhadleddau: dydd Mawrth am 10.30 a 1.30 o'r gloch. Pregethir nos Fawrth am 7 o'r gloch, a dydd Mercher am 7, 10, 12, a 6. Dymunir ar y gweinidogion a'r oenaJdon fyddant am lety i ddanfon at y Parch. R. Jones, Croesgoch, Letterston, erbyn Mai 15fed. T. E. GltAVELL, Ysg. Cold Inn, Begelly. CYMANFA ORLLEWINOL BEDYDDWYR MORGANWG. Cynelir yr uchod Mawrth a Mercher, Mehefin yr 2il a'r 3ydd, 1914, yn Bethel, Glyncorrwg. Cwrdd gweddi am 9.30 boreu dydd Mawrth, o dan lywyddiaeth Mr. John Williams, Gowerton, yr Is-lywydd. Cynad- ledd-au am 10.30 a 2 o'r gloch. Pregethir nos Fawrth am 7 o'r gloch. Hefyd dydd Mercher am 7, 10.30, 2 a 6.30. Taer er- fyniwn ar i bob eglwys ddychwelyd y cyf- newidiaJdau yn nghyd a'r symiau dyledus ar unwaith. Yn ffyddlon, Iorwerth Jones (Llywydld); T. B. Phillips (Ysgrifenydd), Glynteg, Llangeinor. CWRDD DOSBARTH ABERDAR. Cynhelir y cwrdd nesaf yn y Ffrwd, Mountain Ash, ddydid Mercher, Mehefin y 3ydd. Y Gynhadleldd am 2.30 o'r gloch. Pregethir yr hwyr gan y Parch. B. Wil- liams, Abernant. E. OEFNI JONES. CYMANFA ARFON. Cynhelir yr uchod laua G-wener, Meh. 11 a'r 12, ym Mhenrhyndeudraeth. Cyn- adleddau ddydd Iau am ddeg ac un o'r gloch. Pregethir IdJdydJd Gwener gan y Parchn. Charles Davies, Caerdydd; E. T. Jones, Llanelli; O. Davies, D.D., Caernar- von; Proff. J. T. Evans, M.A., B.D., Bangor, ac eraill. Cyfarfod y Zenana am 5 o'r gloch ddydid Gwener. CeisiaJdau am Jety i'r gweinidogion a'r oenhadon i'w hanfon i Mr. Daniel Jones, Waterloo House, Penrhyndeudraeth, erbyn Mai 30. Llandudno. H. BRYN DAVIES, Ysg. CWRDD CHWARTER RHAN UCHAF SIR GAERFYRDDIN. Cynhelir yr uchod ym Mwlchyrhiw, Rhan- dirmwyn, ar ddyddiau Mercher a Iau, Mai 27 a'r 28. Y Gynhadledd am 3 o'r glooh prynhawn dydd Mercher. Bore dydd Iau am 9.30 pregeth, a'r gweddill o'r oedfa i ymdrin a'r "Cynllun"; a'r Parchn. Hugh Jones, E. T. Jones, Llanelli, ac eraill i siarad. Disgwylir y Parch. J. Lewis, Llanelli, i bregethu ar ddirwest. Bydd cer- bydau yn Llanymddyfri wrth yr orsaf am hanner dydd, dydd Mercher; a chofier na bydd cyfieusdra ar ol hynny; ac na addewir hebrwng yn ol cyn bore'r 29ain. Dymunir ar i bawb ddymunant lety anfon, heb fod yn ddiweddarach na Mai 11, at Mr. Thomas Davies, Bwlchyrhiw, Rhandirmwyn, Llan- dovery. M, T. REES, Ysg. ? g ???? S?tRj? g? jrATJET iAA TiWKL r 1 P H ??? Qyswnaeich ?S ? M??? cyfateb ? CHWI | Bt ? t V ?-?  ———— < gg ?*? B I Dylaf clwyf neu Tosg gael ei fanhau cyn el fod I ? yn cauad. Os na wnelr hyn bydd yn achosi || < 1 trafferth yn 01 Haw. Mae ENAINT HOLLOW AY 1 yn glanhau cyn y frydd yn gwella. Mae yn 1 g gfanhau o waelod y clwyf, ac yn gyntaf yn tynu 3 I allan bob amhuredd. Dyna pah am y mae yn cael i ää ei gymeradwyo gan WaWb dros yr boll fyd, a IS phaham y mae yn gyfaddas chwi. Ireiddfa n B meWn modd rhyfedd, ac y mae yn rhoi ?welthad H ? unfongyrchol i ddwyfaw toredig neu falaetbau. g Mae yn dda at doriadau, briwiau, Ilosgiadau, I ysgaldiau, &c., a dylai tjiob amser gael ei gadw 3 § at law. 1 8 Mewn achosion o Wynegon, Troedwst, a rhai fg s tebyg, mae ENAINT HOLLOWAY wedi rhoi 1 H gwellhad rhyfedd gyda chynwrthwy PELENI g j j HOLLOWAY. I ■ Enaint Holloway. i X II Cartref Cysurus i Ymwel- wyr a LLUNDAIN. Mrs. Cordelia Edwards-Rees, "MEIRION, 51. Redcliffe Rd. (off Fulham Rd.) South Kensington, London, S.W. Tr&ns trydanol mynych o Euston a Paddington I Orsaf S. Kensington Hwylus iawn i bob cyfeiriad. TELERAU RHESYMOL. Poteli f 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch. Fuller Gooch, Cenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau 0 flaen unrhyw un arall, Gwinoedd CYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel sam p a'n llyfryn arbenig-, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus. y rhai sydd wedi e defnyddio. WELCH S NON-ALCOHOLIC STERILIZE INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c. pob un 0 rai gynrychiolant nodd uwchlawpum' pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiodt achus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-AlcoholicIN- VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. "elch Crape Juice Co., Ltd., 61, Farringdon Road, London. OLD COLLEGE SCHOOL C,' CARAIARTHENr Proprietors7And. Principals:— REV. J. B. THOMAS LatefHeadmaater of Park-y-Velvet Acadpmy Under- graduate of London University Open Exhibitioner of Cardiff Univeraity, &c. REV. T. D GLYNDWR RICHARDS, B.A B.D. REV EVAN WILLIAMS, B.Sc. Summary of Successes. EXAMINATIONS. 1911 in EXAMINATIONS. Alone. 1905 Matriculation of Wales 10 59 Theological Colleges 23 160 Commercial & Professional 25 130 Scholarships 2 18 Totals 60 36t Limited number of Boarders kept at the Masters Houses, No. 3 & 5, THE PARADE. Fo .1 roepeotus and Particulars apply to Principals. Cy i r Garireion ltymry pan yu LlundMn. Bingham Hotel (Private), Opposite 5, Southampton Buildings, Chancery Lane, Chancery Lane, ,Tube Station. a Holborn London, W.C. This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business or Pleasure, and is under the personal super- vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End and all parts of Loudon. Special Feature-Wetness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special Terms to Ministers. Electric Light Throughout., Night Porter. Telegrams-Alcoves, London. Telephone—522 Central PatrmiMd and Htghty Recommended by Lmiim Witt Ufafetea.