Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
CYFARFOD SEFYDLU Y PARCH W R LEWIS YN HILL PARK HWLFFORDD i

CYFARFOD SEFYDLU Y PARCH. W. 'R. LEWIS, YN HILL PARK, HWLFFORDD. Cynhaliwyd y cyfarfod uchod yn nghapel Hill Park, dydd lau, Mai :28, dan lywydd- iaeth y Parch. O. Campbell, M.A., Hwl- ffordd. Daeth nifer mawr o gyfeillion Mr. Lewis ynghyd, yn weinidogion a lleygwyr. Ymhlith y cyfryw yr oedid tua 25 wedi dod i lawr yr holl ffordd o G win am an er mwyn dangos eu parch tuag ato. Wedi arweiniad trwy weddi gan J. Is. Jones, caed araith bwrpasol gan y cadeirydd. Canwyd unawd ar ol hynny gan Madam Worthing, ac yna caed adroddiad yr ysgrifenydd, hanes yr eglwys, &c., lac ar ol hynny anerchiad pw!r- pasol gan y diacon hynaf, Mr. Wm. Wil- liams, ac atebiad y gweinidog. Offrymwyd yr urdd weddi gan y Parch. J. D. Jones, Doc, Penfro, a chaed una wel gan Mr. W. J. Thomas. Yna anerchiadau gan y brodyr o Gwmaman, sef Mr. Wm. Rees, Mr. J. M. Job, a Mr. J. E. Harris. Er mai yn Saes- naeg y (btu rhaid i'r brodyr i siarad, etc gwnaethant yn rhagorol iawn. Yna caed unawd "Lead kindly light" gan Madam Worthing, ac anerchiadj ar ran gweinidog- ion ac eglwysi rhyddion y dref gan y Parch E. N. Jones, ac anerchiad arall gan y Parch T. L. Evans, Dinbych-y-pysgod. Canodd y oor yr anthem, Ar lan Iorddonen ddofn yn effeithiol ac anerchwyd drachefn gan y brodyr Parch. D. B. Richards, Brynhyfryd, Abertawe, a'r Parch. Morgan Jones, Whit- land. Terfynwyd cyfarfod haptis drwy ganu emyn. Yn yr hwyr pregethwyd yn gryf gan y Parch. H. C. Mander, Abertawe. i gynull- eidfa fawr. Mae Mr. a Mrs. Lewis wedi cael croeso cynnes, gan yr eglwys, ac eisoes y mae arwyddion fod y gwaith yn dechreu cyffro yma. Llwyddiant mawr. GOH.

Advertising

D. VERNO? DAVIIES, j Organydd a ChOrfeistr Soar, LLwynhendy. Arweinydd. Beirniad. Otganydd. 'I LLWYNHENDY, LLANELLY. Yn awr yn barod, Crown 8vo, mewn lliain, 28. 6c., gyda darlun hardd o'r Awdwr, "ORDINHADAU YR EG- LWYS GRISTIONOGOL," Darlith Coleg y Bedyddwyr yn y Gogledd, Bangor, 1913, gain y PARCH. W. PRICHARDI WILLIAMS, D.D., GLANDWR. Diolchir am dderbynwyr. Anfoner yr archebion i Mrs. Dr. W. P. Williams, Dinas House, Landore, R.S.O., Giant. YN AWR YN BAROD DEUDDEG o Ddarlurtiau Geiblaidd Lliwiedig Cym- raeg, 32 x 22. AT WASANAETH YSGOLION SABBOTlIOL. MAENT YN GYMORTH ARBENNIG I DiDYSGU'R PLANT YN Y DAMHEGION. 1. EJtto Mae Lie. Luc xiv. 22. 2. Aros Gyda Ni. Luc xxiv. 29. 3. Bwrw'r Draul. Luc xiv. 28. 4. Y Ddafad Golledig. Luc xv. 4. 5. Y Mab Afradlon. Luc xv. 13. 6. Y Goruchwyliwr Anghyfiawn. Luc xvi. 5. 7. Y Gm Goludog a Lazarus. Luc xvi. 19. 8. Y Gweision Anfuddiol. Luc xvii. 7-10. 9. Y Pentecost. Actau ii. 4. 10. Galwad Annisgwyliadwy. Luc xvii. 31. 11. Y Publican a'r Pharisead. Lucxviii. 11 12. Perygl y Goludog. Marc x. 25. Pris, Coron y Rhestr; oluldiad yn rhad. T&l archeb. Iow idmi 'loil:lill  I'w cael oddiwrth y Cyhoeddwyr— MORGAN & HIGGS, 18, Heathfield St., SWANSEA. Hi õt, The Pills give new life by dispers- ing impurities and gently m ridding the system of m poisonous matter. They Jv purify the blood and restore ■ the impaired condition of the I stomach and bowels in cases I of Indigestion or Constipa- H tion. Do not let your com- plaint reach the chronic stage; take time by the forelock, and get a box of HOLLOWAY'S PILLS to-day. The Ointmeiit has earned a great and world-wide reputa- tion by its healing powers in cases of Piles, Bad Legs, Sores, Boils, Burns, Bruises, ■ Chilblains, Chapped Hands ■ and many skin troubles. I It should be used with ■ Holloway's Pills which m help wonderfully, by their m purifying action, in cases B of Rheumatism, Lumbago, Sciatica, Bronchial and Chest complaints. a .iiniiii r T B B Cartref Cysurus i Ymwel- wyp a LLUNDAIN. Mrs. Cordelia Edwards-Rees, so MEIRION, 51, Redcliffe Rd. (off Fulham Rd.), South Kensington, London, S. W. Trdns trydanol mynych o Euston a Paddington Orsaf S. Kensington! Hwylus iawn i bob cyfeiriad. TELERAU RHESYMOL. Poteli 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch. Fuller Gooch, Cenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw un arall. Gwinoedd CYMUNDEB ANFEODWOL WELCH. Anfonwch 6c. am ddwy botel samp a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eudefnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZE INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c. pob un o rai gynrychiolant nodd uwchlaw pum' pwys o rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddicdl achus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyginiaeth Natur- anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-AlcoholicIN- VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn adfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith ddiogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 60, Welch Grape Juice Co" Ltd., 61, rarringdon Road, London. OLD COLLEGE SCHOOL CARMARTHEN, Proprietorslard, Principals:— REV. J. B. THOMAS LatelHeadmaater of Park-y-Velvet Academy Under- graduate of London University Open Exhibitioner of Cardiff Univeraity, &c. REV. TJD. GLYNDWR RICHARDS, B.A., B.D. REV. EVAN WILLIAMS, B.So. Summary of Successes. EXAMINATIONS. 1911 in EXAMINATIONS. A  Matriculation of Wales 10 59 Theological Colleges 23 160 Commercial & Professional 25 130 Scholarships 2 18 Totals 60 36i Limited number of Boarders kept at the Masters Houses, No. 3 & 5, THE PARADE. Fo roapeotus and Particulars apply to Principals. Cy tr Gar-creiol i uymry pan yn Llundaiu Bingham Hotel (Private), Opposite 5, Southampton Buildings Chancery Lane, <4 Chancery Lane, Tube Station. Holborn London, W.O. This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business Pleasure, and is under the personal super- vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End and all parts of London. Special Feature-Wetness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special Terms to Ministers. Electric Light Throughout. Night Porter. Telegrams-Alcoves, London. Telephone-522 Centra ftatranlMd tud Highly I c by Ludiikl TOatM UtaMwn. ..t v v_, '.r"'<<