Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. KJ I Triniaeth Raidl. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymmalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansoddiad, a'r acid hwn ydyw'r achoh penaf o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, g'owt, an. nhrefn y dwfr, careg-, grafel, dropsi, diabetes, a I Bright's disease. r Y mae Tabledi Estora yn driniaeth effeithiol a llwyddiannus ar gyfer byn, ac wedi gwella llu o achosion, wedii feddyginiaethau eraill fethu, yr hyn a gyfrif am y ffaith eu bod yn cyflym gymmeryd lie meddyginiaethau ar ol yr oes "-ydynt yn ami allan o gyrhaedd pawb ond y cyfoethog. Y mae nifer cyfyngedig o focses o Dabledi Estora yn cael eu cynnyg yn rhad er profi eu bod yn llawn warantu eu disgrifiad meddygidiaeth onest at y Kidney am bris gonest, Is. lie, y bocs o 40 o dabledi, neu 6 bees am 6s. Cyflenwir hwy gan y rhan fwyaf o fferyllwyr. Y mae y cynnyg hwn o un bocs llawn yn parhau mewn grym i ddarllenwyr Seren Cymru" am ddeng mwrnod o'r dyddiad hwn, ac ar yr ammod fod y rhybudd hwn yn cael ei dori allan a'i anfon gyda 3c. mewn stamps, onid e, fe anwybyddir y ceisiadau a'r amcan ydyw, diogelu rhag rhai nad oes arnynt angen am y cynnyg. Cyfeiriad-Estora Co., 132, Charing Cross Road London, W.C. Yn awr yn barod, Crown 8vo, mewn lliain, 2s. 6c., gyda darlun hardd o'r Awdwr, "ORDINHADAU YR EG- LWVSGRISTIONOGOL:" Darlith Coleg y Bedyddwyr yn y Gogledd, Bangor, 1913, gain y PARCH. W. PRICHARDI WILLIAMS, D.D., GLANDWR. Diolchir am dderbynwyr. Anf oner yr archebion i Mrs* Dr. W. P. I Williams, Oinas House, Landore, R.S.O., Glam. YN AWR YN BAROD II DEUDDEG o Ddariurtiau Beiblaidd Lliwiedig Cym- raeg, 32 x 22. I AT WASANAETH YSGOLION SABBOTIIOL. MAENT YN GYMORTH ARBENNIG I DDYSGU'R PLANT YN Y DAMHEGION 1. Etto Mae Lie. Luc xiv. 22. 2. Aros Gyda Ni. Luc xxiv. 29. 3. Bwrw'r Draul. Luc xiv. 28. 4. Y Ddafad Golledig. Luc xv. 4. 5. Y Mab Afradlon. Luc xv. 13. 6. Y Goruchwyliwr Anghyfiawn. Luc xvi. 5. 7. Y Gw Goludog a Lazarus. Luc xvi. 19. 8. Y Gweision Anfuddiol. Luc xvii. 7-10. 9. Y Pentecost. Actau ii. 4. 10. GalwaJd Annisgwyliadwy. Luc xvii. 31. 11. Y Publican a'r Pharisead. Luc xviii. 11 12. Perygl y Goluldog. Marc x. 25. Pris, Coron y Rhestr; cludiad yn rhad. Tal gyda'r archeb. I'w cael oddiwrth y Oybooddwyr- MORGAN & HIGGS, 18, Heathfield St., FWANSEA. Coleg y Gogledd, Bangor (U4 o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw SYR H R. REICHEL, M.A LID. Dechreua'r tymor nesaf Medi 29, 1914. Paratoir ar gyfer arlioliadau Prifysgol Cym- rii, rhai o eidido Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edin- I burg'h a Glasgow1 ac arholiadau eraill. Hhoir addysg arbenig- mewn Amaethyddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical 'En- gineering. Mae yn y Coleg adran normal- t aidtlJ i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynygir nifer o Ysgoloriaethau, yn am- fywio mewn gwerth o X40 i £ 10 yflwydd- y yn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn |yfyngedig i fechgyn aned yn Sir Fôn neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Uughes i drigolion Man, ac Ysgoloriaethau Piercy i drigolion Sir Dinbych a Sir Flint. .ë •L'echreua'r arholiad! am danynt Ebrill 20. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestry dld. r I "HE Stream flows on from its source to the 1 ocean and in its journey turns many mills. ?????????????????? steady strength is harnessed to the service of man. For 75 years the health-giving, vitalizing stream of I S HOLLOWAY'S PILLS AND OINTMENT W