Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford, (Established 1880.) Headmaster-J. GWILI JENKINS, M.A. For terms and prospectus, and list of Successes, apply HEAD-MASTER. Uswtyh MMt ATTOMAD L.LAWLYFR MOL:ANT 6. C. SolSa, Limn 0 6 HanNodiant,LIiatm 0 6 "LLAWLYFR MOUANT" Solffa, Llian cryf, gydag Attodiad 2 0 Lledr.etto gydag Attodiad- 3 0 „ GweII etto gydag Attodiad 4 0 „ Ett-ogoreugydagAttodiad. 5 6 Hen Nodiant, Llian cryf gyd&g Attodiad 2 6 „ Lledr etto gydag Attodiad 3 6 „ Ltto ystwyth gydag AttodW 46 Argraphiad bras geiriau yn unig gydap, At&jdiad, Ui&n. 4 0 Argraphiad braa geiriau yn 111Ùg gydag Attodiad, Ilodr 6 0 LLAWLYFR MOLIANT YR YSGOL SABBOTHOL. 8. C. Solffa, Llian cryf ] 6 Hen Nodiant etto 1 6 MRS MEIGANT JONES, L!awlyfr Mo!iamt" Office, Carnarvon I Yn awr yn barod, Crown 8vo, nuewn lliain 2s. 6c., gyda darlun bardd o'r Awdwr, "ORD!NHADAU YR EG- LWYS GR!ST!ONOGOL'' Darlith Coleg y Bedyddwyr yn y Gogledd, Banker, 1913, gan y PARCH. W. PRICHARD WILLIAMS, D D GLANDWR Duolchir am dderbynwyr. Anfoner yr archebion i Mrs. O'r. W. P. WiHiams, Dinas House, Land&re, R S 0 GIam. AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWVR QT Amoenir gwneyd y "Seren" yn gyf- rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gCfrbron bob teulu Bedyddiol Oymreig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr gteisio cyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darHenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohobiaeth yn nghylch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwmni—MR. W. M. EVANS, "Seren Cymru" Office, Cannarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrdiol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen A HOME FROM HOME. CARTREF OMMCARTREF ? D. J.. Truscott, 1 (Pant-y-Celyn Houae), 87, MARYLANDS RD, PAODINGTON LONDON W. MODERATE CHARGES Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station Fare by Bus Id., by Cab Is. j Telephone :—No. 7037, P.O. Hampstead. Uyfrau I'w cael gan W. M Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," CaerfyTddin Y PARTHSYLLYDD, neu Eirlyfr Daear- yddol, yn cynwys Hanes yr Roll Fyd, wedi ei addurno a Mapiau Heirdd, ac wed] ei ysgrifenu gan J. Spinther James, D.Lit., a'r diweddar Ba-rch. J. Ernlyn Jones, LI.D. Cynwysa, y "PaTthsyllydd" 32 o Ranau Swilt yr un. Ei bris yn ddwy gyfrol ha-rdd oedd .62. Pris gostyngo], yn gyflawn, wedi eu rhwymo yn hardd mewn Hian (2 gyfrol) 10s., trwy'r post 10s. 90. HANES Y BEDYDDWYR, gan y Parch. W. Stokes, Manchester, yn gyfrol hardd, yn nghyda Traethawd ar Hanes y Bedyddwyr Cymreig," gan y Cyneithydd, y Parch. J. Rowlands, D.D., Llanelli. Ceir crynodeb o Hanes y Bedyddwyr o amser Crist hyd yn bresenol. Ei ddull yw rhoddi eu hanes o ganrif i ganrif. Pris cyhoeddedig 2s. 6ch. Pris gostyngol, wedi ei rwymo mewn llian, Is. 6ch. LLAWLYFR DUWINYDDIAETH, gan y Parch. John Stock, yn nghyd a Hysbysiad Rhagarweiniolga.n y Parch. C.H.Spurgeon. Cyneithedig gan y Parch. Thos. Nicholas. Pris cyhoeddedig 4s. Pris gostyngol 2s. TREM AR DEYRNAS CRIST: yn ei Natur, ei Hamcan, ei Gogoniant Dyfodol, &c., mown Wyth o Bregethau gany Parch. David Williams, Aberafon. Pris cyhcedd- edig Is. Pris gostyngol 6ch. Y BEDYDD EFENGYLADDP. Traeth- awd Rhyddfrydig ar y Bedydd Efengylaidd yn ol y Testament Newydd, gan y Parch. D. M. Williams, Rhondda. Pris cyhoeddedig Is. Pris gostyngol 4c. GWEITHIAU BARDDONOL TELYNOG, yn cynwys nifer fawr o Bryddesta-u, Awdlau, Caniadau Digrif a Gwladgarol, Cywyddau, ac Englynion; yn nghyda Byr Gonant o'r Awdwr talentog. (YPedwerydd ArgraQiad). Wedi eu rhwymo yn gyfrol hardd. Pris cyhoeddedig 2s. 6ch Y RHOSYN DIWEDDAF, yn cynwys Darnau Barddonol a Rhyddieithol at was- anaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Ga.n.Alltud Glyn Maelor (awdwr "Y Fodrwy Aur"). Pris 6ch. BYWYD 0 FEIRW: sef Hanes y Carch- ajorion Tan-dd&earol yn Mhwil Tynewydd, Cwm RhondJdia, gan Dd. Jenkins a Moses Powell (dau o'r carcharorion). Pris cyhoedd- edig 6ch. Pris gostyngol 3c. LIFE FROM THE DEAD: being the History of the Entombed Colliers (nine days) in the Tynewydd Pit, Rhondda Valley, as told by two of the prisoners-David Jenkins and Moses Powell. Published at 6d. Reduced Price 3d. YR HAFOD: Nosweithiau Gauafbl yn yr Hafod, set ymddiddan ar Bynciau Ysgryth- yrol rhwng y Tad a'i BIant, ar wahanol nosweithiau yn yr Hafod, ei gartref yn y gauaf. Pris cyhoeddedig 3c. Pris gost- yngol Ic. Y mae'n llyfr rhagorol i wobrwyo plant yr Ysgol Sul. Y PWLPUD YN Y TEULU, sef Preg- ethau gan y Diweddar Barch. James Richards, Pontypridd. Mae amryw Ranau (odd parts) o'r llyfr hwn ar law. Pris cyhoeddodig Is. y Rhan. Pris gostyngol 6c. I DRAMAS BYRION at wasanaeth ein Hysgoiion Su!. ADFYWIAD CREFYDDOL. Drama i Naw o Bersonau, gan David Evans (Myn- ydfdfab). Pris cyhoeddedig 3c. Pris gost- yngol lie. Gwerthir dwsin aim Ig. yr un. GWAREDIGAETH PEDR o'r Carchaj-. Drama i 14 o Bersonau, gan D. Michael (Dewi Afan). Pris cyhoedfdedig' 4c. Pris gostyngol 2g. Y TRI LLANO. Drama i 8 o Bersonau. Gan D. Michael (Dewi Afan). Pris cyhoedd- edig 4c. Pris gostyngol 2g. Y PENTECOST. Drama i 9 o Bersonau. Pris cyhoeddedig 4c. Pris gostyngol 2g. HANES JONAH. DramAa i 12 o Berson- au. Gan y DiwedcLar Barch. W. P. Wil- liams, D.D., Glanidwr. Pris Ig. HANES GENEDIGAETH A CHAD- WRAETH MOSES. Drama i 14 o Ber- sonau. Gan y Diweddar Barch. W. P. Williams, D.D., Glandwr. Pris Ig. FRENINIAETH CRIST. PwTic Ysgol. Pris Ig. LLYFRAU CYHOEDDEDIG GAN Hugh Evans a'B Fe!b!on, Swyddifa'r "Brython," 358, Stanley Road, Liverpool. A Key and Guide to the Welsh Language. or a Welsh-English Dictionary and Gram- mar combined. Text-Book. The Welsh Bible. By Pedr Hir. Cloth 4s. net. 0 For i Fynydd, a Chaniadau eraill, gan Elphin. Llian Hardd, 2s. 6oh. Codi'r Hwyl. LIyfr Newydd o Adrodd- iadau, wedi ei gynnull gan Olygydd y Brython. 154 o ddarnau, 200 tudalen. Y Sylltaid goreu a helaethaf yn yr iaith. Ail- Argramad. Amien Is., llian Is. 6ch. Y Morthwyl, 1, saith ugain o Adroddiad- au. 200 tudalen, Amien Is. Y Morthwyl, 2, saith ugain o Adroddiad- au. 200 tudalen, Amien Is. New Wales. Some aspects of National Idealism with a plea for Welsh Home Rule, by Gwilym 0. Grinith. Introduction by Edward T. John, Esq., M.P. Price 6d. Ceinion Rhudtdfryn. Dianolygiaetheifab, y Parch. Lewis Morris, Wrexham. Ynghyda darlun o'r awdur, a nodiadau bywgranyddol gan Dr. Cernyw Williams. Argramad Rhad (mown amien) 6ch. Moses: O'r Cawe!! a'r Mor Coch. Drama Gymraeg at wasanaeth Gobeithluoedd, gan Pedr Hir. Ail ArgraSad. Pris 4c. Uyfrau Cyhoeddfedlig gan JOSEPH WILLIAMS & SONS, Swyddfa'f Tyst," Merthyr. DWY FIL 0' CVSTION Pamfftedyn yn Cynwys Prif Resymau y Ddwy FH dros Wrthod Cydymffurf:o a Deddf Unffurfiaeth 1662 BYWGRAFFIADAU BYR O'R PRIF W RONIAID, &c gany Parch T. MARDY REES, CASTELLNEDD. 54 tud&Jen. Pris, Llian, 4c.; amien b&pyr, 3c., dudiad, Ic. yn ychwanegol. -0 CYMANFA BREGETHU Annibynwyr 1 Merthyra'rCyich Anerehiadau A draddodwyd yn Nghyfeillachau y Gymanfa uchod yn 1910, 1911 a 1912, Gan y gweinidogion canlynol:—ProN. J. M. Davies, M.A., Bangor; Parchn. R. J. Huws, Betbesda.; J. Lewis Williams, M.A., B.Sc.; E. Evans, Ltanbedr; W. D. Thomas, Brynaman; T. G. Evans, Aberayron; D. j Rhagfyr Jones, Treorci; W. James, Aber- j! tawe; E. Keri Evans, M.A.; G. Pena.r ? Grimths; Gwilym S. Reea, B.A., Llandysul; ? ProN. Joseph Jones, M.A., B.D.; Parchn- ? D. L. Williams, Cendl; T. Mardy Rees, ? Castellnodd; D. Lloyd Morgan, Pontardulais jt Mewn Llian, 6c. Gyda'r Post, 7c. ?