Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus, < Gwily m "raw e-t ago% 'o" Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wadi rhoddi iddi brawf teg fel y feddyginiaeth benodol oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei 4holl raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaeth sydd wedi ei pharotoi yn fedrus gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethogol a Gwaad Bnihjnt ereill, eyfaddas i'r Afu, y Treuliad, a'r lucll anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau. Y mae yn anmhrisiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, neu bryder o unrhyw fath, pan y mae yna deimlad cyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Ystypiweh ef yu ttWr. Danfonwch am gupi u J. pamphledyn o gymeradwyaethau. Darlbnwch ef yn ofalup, ac ystyriwch of yn dda, yna pryn- weh botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai byn nid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un, Unig Berchenogion Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, LLANELLI, QEHEUfllfi GYM £ IL rsr IMPORTANT T) BAPTIST MINISTERS AND CHURCHE BAPTISMAL TROUSERS AND GOWNS. MINISTERS BAPTISMAL TROUSERS, with Shoes and Suspenders attached, best quality and THOROUGH WATERPROOF, price complete 22, carriage paid to any address. J MINISTERS BAPTISMAL GOWNS, with the latest improvements, highly recommended, 25s. 6d. carriage paid. ■ WINTER JONES can, with confidence, recommend these TROUSERS j and GOWNS as they are in every respect well adapted for the use of aU Baptist Ministers. No Church should be without them. < When ordering, please state full height and waist measurement. Terms:Cash with order. All orders are sent oft per return of post. Money returned if not approved. Address,— = R. WINTER JONES, University House. Upper Bangor, N. Wales. W, GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years:) Noted for best value in Sewing, Knitting; & Washing Machines. Knitters. j t Hire Terms or ?M Cash down. ?? Lessons free. t?L Latest improvements. JtNSh Lists free. JHB Sewing Machines. ESSHMK Best and XgaParaS Cheapest. Over 12,000 sold. j|t1 Give ||||| a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. Collegiate School, Pontypridd. Tutors:—JENKYN JONES, B.A. (Lond.), REV. W. J. GEORGE. Numerous successes at Matriculation and Col- leges. Prospectus on application. Should be read by Evary Baptist "The Baptist Times & Freeman" (The Official Organ of the Denomination.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Peony Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN O'B OOLEGAU YM MHBIFTSGOL OYMBU). Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREVJLIR Tymhor nesaf ar Ddydd JU Mawrth, Hydref laf. 1913. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Oymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Oymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1913. Am fanylion pellach, ymofyner a— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. Telerau am y 41 Seren." Un yn wythnoaol la. 7Jo, y ohwarterj blaendil. i & S „ „ yn ol lo. yr un. 4 ao uohod, oaniateir 2g. yn mhob swilt. I'r Unol Dalaethau, India, &o., Is. 7Jo, y ohw&rt^r. Terfyna y ohwarter lor ben bob 13 wythnos. Diegwylir taliad llawn ar ddiwedd bob ohwartei. AnfoDer yn uniongyrohol i'r Swydifa i Gaerfyrddia pan fyddo ovtroharget neu gyfnewidiad yn y rh) f Rhoddir orybwyllion am farwolaethau heb tod awohlaw 15 llinell yn lie 8 fel o'r blaen yn rhydd. Gofynir til o geiniog am bob wyth gair mewn Marwgoflon gyda'r ysgrifau yn daladwy i'r Golygydd Am delerau, &c., ymofyner &—Mr. W. M. Evans, II Seren Cymru office. Carmarthen. "'æ  :J: 1!J.t.t.t.t.II' m: ¡ Sut  yr ? Ydych B | iSut Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn ? hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i ffi "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a ffi dymuniad mawr cy&edinol yw iechyd ffi da. Dywed y meddygon medrusaf ac • i  enwomf fod pedair rhan o bump o'r = < holl arech?don yn tarddu 0 ddiffyg t i|i treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu alr i i Y.1y? garoedd. MM i Beccham s! I MUs I.. yn gwella pedair rhan o bump o'r holl j j M afiechydon trwy symud ymaith yr jfj achos. Maent yn eich cryfhau ac yn T | 3; ymlid ymaith yr amhuredd a achosant tIt deimladau o drymder a blinder— ? 31 rhybuddion Natur o aimrhefn. Mae ? |! BEECHAM'S PILLS yn eadwpobl 3: yn llawen ac yn eu gwneud yn siriol. !F: Dyma'rfeddyginiaeth fwyafygwyddis • W am dani i gryfhau y cylla, gwella y W treuliad, a rheoleiddio yr afu, yr |f tIt elwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair ? | !If maent yn feddyginiaeth anffaeledig 5 f W i'ch j | I I Cadw yn lach. I i|« Gwerthir yn mh#b mat> Tie^'n blychatl, 1/1J p t Gwerthtr yn mhtt mar ?"r-t MychtM, t/? < (56 o beleaau) a 2/1 !"ten,tu\ _J ???  ?  !1'  ?  QENBIRAL LIFB ASSURAN0E COMPANY. Batab ?jr lished 1837. Fnnds exceed Two MMons. Chairman. Auraao JAMBS SHEPHKARD, ESQ. Secre- tary and Manager J. R FREEMAN ESQ, The above Company was started by Nonconformists in the year 1837, and has a very large connection among ministerx A permanent reduction of 10 per cent. off the usual rates is made to minsters of all Denominnetina, and these rates are exceedingly low and advantagoous. The oost of a Policy of One Hundred Pounds, with profits. is as under Age 25 next birthday, for 15 years £6 8 6 Do do 20 „ 4 11 6 Do do 25 „ S 12 0 Age 30 next birthday, for 15 years 6 7 11 Do do 28 4 13 < Do do 25 „ 313 < Age 40 next birthday, for 15 years 8 12 6 Do do 20 4 18 7 Do do 25 4 0 2 RiMRisoasRem J. Ossian Davies; H. Elret Lewis, London; Dr, Ohanman, Principal cf Western College; PrincipalLewis, Br«oon; G. PennarGriffiths; John Hathews, Swansea; J. W. Maurioe, Dines Cross: Bvan Thomas, Pembroke, and many others. For pn; tioulars write M. A. BIRCH, ii, OXARI St-, Bumor. Printed asxi Published for ihe SBRBN GYMBU COMPANY Limited by W. Morgan Evaaa & Son, at their G-eneral Priatiag Ofiios, 6. Boll Street, Carmarthen. Friday, Juljr 24t 1914.