Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 11 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
BYD V GERDD

■ BYD V GERDD.. CAN B. T. CERDDORIAETH GENEDLAETHOL. Er pan ddechreuodd y rhyfel, dim ond alawon Cenedlaetliol glywir yn mob man. Dywedai Napoleon fawr, O'r lioll gelfydd- ydau cain, icerddoriaeth ydyw: yr un sydd a fwyaf iO ddylanwad ar y nw'ydau, a'r un ddylai y gwiadwieinydd ei chefnogi." Mae cerddoriaeth yn ddiau wedi gada,el ei dylanwad (1r wleidyddiaeth y gwalianol genedloedd. Dyna ysprydiaeth mae "y Marseillaise" yn gynyrchu yn mhobl a milwyr Ffrainc. Er ein bod yn hoff iawn o alawon een- ediaethol y gwalianol genedloedd, beiddiwn ddyvveyd nad. oes rhagorach un na "Ym- daith Gwyr Harlech." Mae ysprydiaeth hon, os oenir hi fel y dylasit ei chanu, yn anorchfygol. Yr wyf wedi clywed plant yn ei chanu ar eiriau yn dechreu fel hyn, "I'm a man that came from Scotland." Yn sior i ohwi nid o'r Alban y daeth yr alaw gyffrous. Oanwyd hon mewn pedwar lie, trwy wybod i mi gyda dylanwad ysgubol. Cofiwn ei chlywed gan ddwy fil o Gymry yn y Palas Grisial, yn Llundain, pan ber- fformiwyd "Salm Bywyd yno. Hefyi yn yr un lie, gan filoodd o bob rhan o'r byd, yn yr awyr agored' yn front y Palas Grils- ial, pan ddathlwyd "Jubilee y Tonic Solfi'a' Etc pan fu y miloedd o Gymru yn y Palas Grisial ychydig flynyddoedd yn ol, yn eanu o dan arweiniad un o'n prif gerddorion, yr hwn a fa farw yn ddiweddiar. Clywais gan berthynas ag oedd yn y cyfarfod mawr y,n y Queen's Hall, Llun- dain, yn ddiweddar, am ei dylanwad gwef- reiddiol ar y gynulleidfa fawr oedd wedi dod i wrando y Cyniro mwyaf elLwog ei ddydd, ac nid rhyfedd genyin i'r Canghellor roddi y fath ganmoliaeth i'r alaw gyn- hyrfus a nerthol. Mae genyni fel cenedl alawon leraill isydd yn wir doilwng i gael eu canu yn fwy ami yn ein cyngherddau, a dylasem fad yn falch o honynt. Mae Han- del a Haydn wedi gwneud dofnydd o rai o'n alawon, ac felly yn daiLgos eu bod yn lioff o'r alawon Cymreig. WILHELM GANZ. Mao yr enw uchod efallai yn ddieithr i lawer o 

Congi y Manwgofion

Congi y Manwgofion. MRS. RUTH JONES, PRIOD Y PARCH. M. J. JONES, SEION, GORSEINON. Cymerodd marwolaeth ein chwaer anAvyl le ddydd Iau, Medi 10, ar ol cystudd byr, yn 39 mlwydd oed. Gwel yr eglwys yn Seion a r arldal golled nid bychan ar ol (dnvaer mor ymdrechgar a defnyddiol gyda phob rhan o wasanaeth yr Arglwydd. Yr oedd yn Ilanw ei lie yn y cyfarfodydd gwe- ddi, yn yr Ysgol Sul, ac yn ngwasanaeth cyhoeddus yr eglwys. Bu yn ysgrifenyddee ar Gymdeithas y Zenana, Cylch Gowerton, am tua 4 blynedd. Hi ddarfu drefnu y sefydliad hwn yn y lie cyntaf, a bu a'i holl egni yn gwieithio er oael y mudiad i'r cyflwr llewyrchus y mae ynddo yn bres- enol. Bu yn gymhorth ac yn galondid mawr i'w p,llriad.yn llanw ei He fel gwraig gweinidog ymhob y/styr; ac yn fam dyner a gofalus o'r plant, ac yn anwylo ei hun i bawb. Cymerodd yr angladd lie dycld Llun canlynol am 3.30, pryd y gwiasanaethwyd, yn ty ty, gan y Parchn. Benjn. Elliott, Gorseinon, a D. H. Davies, Pontlliw. Yn y capel darllenwyd rhanau o'r Ysgrythyr gan y Parch. E. Watkins, Casllwcliwr, a gweddiwyd gan y Parch. Jas. Jones, Waun- arlwydd. Cymerwyd rhan gan y Parchn. Dd. Price, Bethesda, Abertawe; W. Trevor Jones, Llazielli; R. B. Jones, Ynyshir; a J. R. Evans, Lhvynhendy. Gorffenwyd trwy weddi gan y Parch. D. H. Thomas (A.), Ebenezer, Gorseinon. (7wasajiacthwyd ar Ian y bedd yng nghladdfa Kingsbridge gan y Parch. H. J. Davies (C.M.), Cae- 11 wchwr. Yr oedd y trefniadau yn llaw fedrus y Parch. B. Elliott, Gorseinon. Tytt- lolaetha r dorf fawr ddaeth ynghyd i'r- parch a'r edrnyg-edd a delid i'n eliwaer. Y galarwyr oeddyjit,—Parch. M. J. Jones (priod), Emlyn, Richie, ac Alun (meibion), Dilys ac Eluned (merched), Mr. D. Row- lands, Bangor (tad), Mr. a Mrs. R. O. Roberts, Bangor (chwaer a brawd ynghyf- raith), a Miss Roberts; Mrs. Jones, Rhyl (chwaer) Parch, a Mrs. D. rudwal Evanl3, Casnewydd (chwaer a brawd-ynghyfraith), Misses Elizabeth a Maggie Jones (cliwior- ydd-ynghyfraith), a'r Parch. H. R. Jones, Kidwelly (brawd ynghyfraith). Anfonwyd wreaths" gan y rhai can- lynol:Priod, meibion a'r merched; tad, mam a chwiorydd; Eglwys Bedyddwyr Sieion Gorseinon; Dosbarth Ysgol Sul yr ymadaw- edig; Cymdeithas Zenana (Cylch Gowerton) Eglwys Seisnig Tabernacl (C.M.), Gorsein- on; Dr. a Mrs. T. Mitchell, Gorseinon; Mr. a Mrs. W. D. Griffith, London & Pro- vincial Bank, Gorseinon; Mr. a "'Mns. W. T. Thomas, Pharmacy, Gorseinon; Mr. a Mrs. Samuel, Llanelli; Mr. a Mrs. John, Watkins, Gorseinon; Mr. a Mrs. John O. Jones, Goriseinon; v.frlS. A. L. Rees, Gors- einon. Derby ni wyd llythyriau a brysneg- esau oddiwrth y oanlynol yn datgan eu cydymdeimlad a'u hanalluogrwydd i fod yn bresenol:—Parchn. A. Morris, Llan- gennech; R. S. Morris, Cwmavon; W. S. Jones, Llwynpia; D. W. Hopkins, Castell- nedd; D. Davies, Llanishen; S. Foster Rob- erts, Trieforris; B. E. Williams, Grovesend; E. Edmunds (Ysgrifenydd Undeb Bed. Cym- ru), Abertawe; T. B. Phillips (Ysgrifenydd Cymanfa Orlle winol Morganwg), Llang-ein- or; D. Davies, Blaengwynfi; J. Arthur Jones, Bangor; D. Matthews, Droitwich; T. Francis (C.M.), Pantyflynon; Eglwyp Bethania, Talysarn; Eglwys Libanus(C.M) Gerseiiioii; Eglwys y Demi, Ca^r.ewydd; Mri. W. Morgan Jones; Robert J aes; W. Jones, Rhyl; A. E. Roberts, Loughor; a Miss Gladys Jones, Kidwelly. Yr oedd y gweinidogion canlynol yn bre,sionol: Parel-iii. D. Price, Abertawe; W. Trevor Jones, Llanelli; J. R. Evans, Llwyn- hendy; J. H. Davies, Killay; R. B. Jones Ynyshir; James Jones, Waunarlwydd; D. B. Richards, Brynhyfryd, Abertawie; 0. J. Owen, Caersalem Newydd; A. G. James, Gowerton; E. Watkins, Caslwchwr; D. H. Davies, Pontlliw; John Lewis, Llanelli; J. Griffiths, B.A., B.D., Ammanford; George Williams, Pontardulais; Benjn. Elliott, Gor- seinon; D. J. Richards, Penclawdd. D. Evans, Caslwchwr; D. H. Thomas (A.), Gorseinon; W. Talfan Davies (C.M.); T. J. Pritchard (W.); A. E. Roberts (C.M.); W. Moi-giaii (A.); M. E. Thomas (A.); H. J. Davies (-C.M.); Caslwchwr; a Sidney Evans, B.A., Cashvchwr (C.M.). Bydded i'r Diddanydd dwyfol amgylchynu ein gwieinidog parchus a'i blant hoff yneu profedigaeth ehwerw, a' bod i'r un Duw sydd wedi ei ddal yn y gortfennol fodyn amlwg iawtn iddo yn aw'r, yn ei dywydd garw. --0- W. D. G.

MOORFIELDS LEONARD STI LLUNDAIN

MOORFIELDS, LEONARD ST., LLUNDAIN. Beth amser yn ol ymddangosodd nodyn yn y "Seren" gan y Parch. Thomas Mor- gan, Skewen, ynglyn h'i yn-iwelia/J- a'r eg- lwys yn ddiweddar. Teimlwn yn ddioloh- gar i Mr. Morgan am alw sylw gweinid- ogion ac eglwysi Cyniru at yr hen eglwys hon, sydd wedi byw ar hyd y blynyddau o dan anhawsterau mawrion. Gwir ddywed- odd Mr. Morgan fod pawb yn gwybod am Castle St., ac y mae Castle St. wedi ac yn gwneud gwiaith mawr ynihlith Cymry y Brif- ddinas. Er hynny, teimlwn fod yma ddigon o le i ddwy eglwys Fedyddiedig Gym- reig yn Llundain, a'n hymgais yw' gwneu- thur Moorfields mor llewyrchus, fel y byddo pawb yn gwybod am Moorfields hefyd. Yr ydym yn bresenol yn ymdrechu o dan am- ryw o anhawsterau. Un anhawster yw, nad oes genym gartref parhaus nag ychwaith weinidog sefydlog. Mae cadw gwfeinidog sefydlog i eglwyis wan yn Llundain yn all- turiaeth fawr. Anhawster arall a'n blina yw, nas gallwn dalu digon i ddenu Supplies o Gymru yn ami iawn, yn enwedig y gaeaf. Yr ydym wedi bod yn ffodus iawn yn ystod y mis- oedd diweddaf, amryw 0 frodyr da o'r hen wlad wedi ein gwasanaethu am dal bychan. Cawsom y fraint o gael y Parchn. Morgan Skewen; Hughes, Briton Ferry; Herber Jones, Port Talbot; Lewis, Skewen; a Stephan Williams, Merthyr. Diolchwn i Dduw am eu hymweliad, ac am y mwyn- had a'r adeiladaeth a gwasom wrth Avxan- daw arnynt yn traddodi'r gwirionedd gyda'r fath ddylanwad. Dewch eto frodyr yw ein cri. Dichon fod ere ill a garent ddod yn eu tro pe sicrhaem iddynt eu treuliau. Os oes gohebent a'r ysgrifennydd. Teimlwn fod gyda ni hawl gydwybodol i apelio at wein- idogion ac eglwiysi Cymru am eu cydym- deimlad gan fod Moorfields wedi bod yn gartref i gannoedd 0 ferched a bechgyn yr hen iwlad! o bry4 i bryd pan yn Llun- diain. I Gymro o'r wlad pan yn sefydlu mewn dinas fawr fel Llundain, beth rydd fwy o gysur i'w galon na gwybod fod yna le iddo i addoli Duw ei dadau yn iaith ei febyd? Llawenhawm fel eghvys am ein bod yn gyfrwng i estyn cysur a chymhorth i lawer mab a merch ieuanc. DisgwyJiwnoto am wenau'r Arglwydd drwy ei weision fel cawn ddyfodol gv^.ch i- wasanaeth ein henwia)(I a'n cenedl. ISAAC JONES, Y sg., 116, Fairfoot Road, Bow, E. I a

i a PRIDDAS r1

i *:a PRIDDAS. r1 Medi 30ain yng: nghapel y Bedyddwyr Widnes unwyd mew a glan briodas Mr. Benjamin Herbert Evans (mab y .Parch. B. Evans, Rhuddlan) a, Miss Margaret Randle Shatwell Villas, Widnes. Gweinydd- wyd ar yr aclilysur gan dad y priodfab a'r Parch. Mr. Harvey, gweinidog y lie. Hir oes a phob llwyddiaoit iddynfc.