Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 7 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
MYNEGIAD PWYLLGOR YSGOL SUL AM Y FLWYDDYN 191314 YR ARHOLIAD

a'u trefiiusrwydd. Bu rhai dipyn yn an- nhrefnus. Drwg genym am hyny. p Y LLYFRAU. Gwerthasom ychydig o'r llyfrau o'r Stock, ond y mae Stock fawr eto ar law fel y dengys y daflen anfonasom, i Mr. Edmunds. Peth larddorehocy dda fyddai i rai sydd heb brynu ,un o'r llyfrau anfon archeb am nifer, byddai hyny yn fantais fawr i'r pwyll- gor,chwyddai drysorfa y pwyllgor. Mae y llyfrau oil yn dra rhagorol, a liaeddant gaiel eu prynu yn si wr. YR HAUWR. Deil yr Hauwr ei dir mewn gwerthiant a mater. Yn ddibetrus, dywedwn y dylai gael llawier gwell oefnogaeth. Pe talai pawb am dano a hyny yn gyson 'byddem ar dir go dda. Cliriem ein hunain yn llwyr, Nid oes dyled arnom ond yr hyn sydd yn ddyledus i'r Golygydd a'r Ysgrifenydd. Y mae genym nifer dda o ddosbarthwyr nad oes mo'u gwell. Diolchwn iddynt. GWEITHREDIADAU Y PWYLLGOR YN NEw TREDEGAR. Cyfarfu y PwyllgOir am 3 prydnawn dydd Mawrth, Medi ,23, yn Bethel (M.C.), o dan lywyddiaeth y Parch. H. W. Hopkins, Cas- tellnedd, y llywydd am y flwyddyn. 1. Dechreuwyd trwy weddi gan Mr. Evans Brynmawr. 2. Darllenwyd a phasiwyd Cofnodion y cwrdd o'r blaen ynghyda gwaith y Pwyll- gor yn Gaerdydd Mai 13, 1914. 3. Cyflwynwyd cyfrifon arianol yr Hau- wr a'r Ysgol Sul. 4. Dewiswyd y swyddogion canlynol:- (1) Gadeirydd, Mr. J. Lewis, U.H., Am- manford. (2) Is-gadeirydd, Mr. D. H. Evans 19, Edmond Row, Brynmawr. (3) Thos.. Humphreys, Blaenllechau. (4) Trysorydd yr Ysgol Sul, Mr. J. Samuel, M.E., Treorci. (5) Golygydd yr Hauwr,' Parch. D. Powell Lerpwl. (6) Golygydd Cerddorol, Mr. W. T. Samuel, L.T.S.C., Caerdydd; (7') Archwil- wyr, Mri. D. Ll. Williams, Ferndale, a Mr. Alfred Evans, Maerdy. (8) Pwyllgor Ym- gynghoriadol, "Parclin. E. Gefni Jones; E. W. Da vies; Mr. Thos. Griffiths, Treorci, a'r swyddogion. 5. Darllenwyd amryw ohebiaethau. At- ebir hwy gan yr Ysgrifenydd. 6. Pendierfynwyd ar ddyddiad yr Arliol- iad, sef nos Fere her, Mawrth 10, 1915. 7. Pennodwyd ax Feusydd yr Arholiad- Safon I., 10-12, Llawlyfr Ysgol Sul. Pen. 5, 6, 8, 10. Safon II., 12-15, Llawlyfr, &c. Pen. 5 dros y 10. Safon III., 15-18, Llawlyfr, &c. Pen. 5 dros y 15. Safon IV. 18-21, Hebreaid. Pen. 2 a'r 3. Safon V., 21 ac uchod, Hebreaid. Pen. 1, 2, 3, 4. 7. Dewis Arholwyr fel y oanlyn:- Safon I., Mr. Morgan, Ysgolfeistr, St. Clears. Safon II., Mr. Thos. G. Jones, ¥sgolfeistr, Lease wood1, Mold. Safon III., Parch. R. R. Thomas, Perryside. Safon IV., Parch. E. Williams, Pandy'r Capel; Safon V., Parch. E. Gefni Jones, Hirwain. Mewn achos o fethiant, enwyd Miss B. J. Howiell, Pontycymmer; Mrs. R. G. Hugh- es, Pontlottyn; Parchn. J. A. Jones, Ban- gor; E. W. Davies, Ton, Pentre; W.Saun- ders, Pontycymmer; a Mr. Howell T. Evans M.A. Ciarcliff. 8. Meusydd Llafur: Safon I., II., HI. 1915-16. Cymeriadau y Llythyr at yr Hebneaid. Parch. D. Powell i ddarparu llyfr. 1916-17-18. Pwyllgor Ymgynghoriadol i drefnu. Safonau IV. a'r V.: 1915-16. Rhan o'r Hebreaid. Esboniad Parch. D. Powell. 1916-17. Efengyl Marc: Esboniad Prin- cipal Morris, Bangor. 1917-18. Rhan olaf Efengyl Marc. Prin- cipal Morris. 1918-19. Pwyllgor Ymgynghoriadol i dref- nu. Parthed Amos. 9. Dewis dau; i dynu allan y gofyniadau. Safonau 1., II., III. Mr. John Lewis, U.H., Ammauford. Safonau IV., V., Parch. E. Cefni Jones, Hirwain. 10. Mater y Gwers-lyfrau. Cafwyd add- ewid. Diweddwyd trwy weddi gan Mr. Wil- liams, Blaenau. PWYLLGOR NEWYDD. Cynhaliwyd hwn prydnawl1 Mercher am 2.15; etc yn Bethel,dan lywyddiaeth y Parch. D. W. Hopkins. 1. Dechreuwyd trwy weddi gan y Parch D. Powell. 2. Bu ymddiddan h,olaetti parthed yr Hauwr." ac argraphu Hysbyslen ohono, a llyfrau eraill. 3. Y Pwyllgor Ymgynghoriadol i ym- drin yn mhellach a'r mater. 4. Gofynwyd i'r Proffesor Evans, Bang- or a'r Parch. D. W. Hopkins, am ysgrifau ar y mater a yniddiriedwyd iddynt. 5. Diolchwyd yn gynhes iawin i'r Parch. D. W. Hopkins am ei garedigrwydd yn ymgymeryd a'r gwaith o draddodi anerch- iad ar ran y Pwyllgor yn y Cwrdd Cy- hoeddus nos Lun, ar mor lleied o rybudd oherwydd methiant y Parch. Waldo Lewis, B.A. 6. Diweddwyd trwy weddi gan y Parch. Thos. Richards, Llanilltyd Fardre. Blaenlleehau. THOS. HUMPHREYS, Ysg.

Gwers yr Ysgol Sul

Gwers yr Ysgol Sul. GAN Y PARCH. J. EDWARDS, B.A., ABERYSTWYTH. "Y DDWY ORFFWYSFA." Yn .,yr Epistol at yr Hebreaid un o arweddau amlwg yr addewid ydyw 'gor- il'wysfa.' Sonir am amrywiol elfenau yr iachawd wxiaeth gy-maint yng ngoleuni hanes boreu dynoliaeth ieuanc. Rhai o'r elfenau a nodir ynddynt: (a) darostyngiad y byd a ddaw; (b) dinystrio yr hwn oedd a nerth marwola;eth ganddo; (c) myned i fewn i'w orffwysfa ef. Adfer arglwyddiaeth, anfar- woldeb, a gyrffAvyisdra ydynt freintiau yr un addewid. Plant addewidion, yn arbehnig oedd yr Hebreaid. Disgwyl oedd nodwedd amlyoaf eu llenyddiaetli a'u bywyd. Gorffwysdra yd- oedd un o'u disgwyliadau penna. GorSwys- fa gan hynny, yidyw un o arweddaii an- wyla'r addewid. Sail yr apel am sobrwydd ac ymdreeh yn nechreu'r bennod ydyw, 'bold addewid wedi ei adael i fyned i mewn i'w orff wysf a Ef." V Un jorffwysfa." Defnyddir dau air gwa- hanol yn y cysylltiadau am orffwysfa." HAvyracli mai hyn a gyfrif am ffurf ein pennawd. Sonir am Dduw yn gofffwyiso y seithfed dydd (adn. 4); ac am "Jesus yn dwyn i orffwysfa" (adn. 8); ac am orffwysfa etc yn ol (Adn. 9, lie yr ymddengyB y gair arbennig, cadw Sab- oth" am orffwysfa.) Eto nid yw y dydd i orffwys, a'r wlajd i orffwys, a'r nef i orfiwys, ond arweddau gwahanol o'r un wir orffwysfa. Diksgyblid dynoliaeth drwy yr lamserol a'r naturiol i ganfod a mwyn- hau y tragywyddol a'r ysprydol. Cafodd dyn Saboth. Cafodd oenedl wlad. Nid ydynt ond ernes eiddil o'r wir orffwysfa y dygir dynoliaeth iddi gan Grist. Gwawr yr or- ffwysf,a dragywyddol ydoedd gorffwysfa'r Saboth. Cysgod yr orffwysfa sylweddol a cliyff-rodin,ol ydoedd gornwyefa Canaan, "c. Mangre'r cysgodau ydyw gwlad y ddaoar. Cartre'r sylweddau ydy'r nef. Ni byddai ystyr yng ngorlfwysfa'r Sabotb ar wahan i orffwysfa'r enaid yn Lelsu. Diystyr gorff- wysfa Canaan onibai am orffwysdra'r cen- hedloedd yng Nghrist. Nodwedd yr awdur ydyw craffder i weled y tragywyddol mewn arniser, a'r YiSprJdol yn y naturiol. Nid pethau ar wahan ydynt iddo ef; namyn pyrth ydyw Saboth, a Chanaan i ddynol- iaeth fynd yn hwylus i feddiant o'r or- ffwysfa yisprydol yng Ng'hrist. Magi yr Hebreaid ydoedd aros yn y pyrth a cholli gogomant y deml. Gellir prwysleisio adeg a lie; diwrnod a gwlad, a chyda hynny amddif-adu enaid ,o'rwir orffwysfa. Y wir orffwysfa. Eglur bellach nad dim o'n cwmpas, and mai rhywbeth ynom ydyw. Arwedd arall ar yr iaohawdwiriaeth gym- maint yw. Gweryd iachawdwriae ni rhag pethau anymunol drwty ein tywys i feddiant o sylweddau newydd. Awn i'r orffwysfa drwy dderbyn bywyd drwy ffydd. Bywyd ydyw a ddadblyga yn araf. Sanctaidd ei ddymuniadau ac aruohel ei eafon. Buan daw ei allu gyfartal i'w ewyllys sancteidd- iedig. Hyn yw y bywyd tragywyddol. Hwn yw y bywyid y daeth lesu i'w roi. Dyma'r bywyd geidw orffwYlsdra yn ei fynwe-s. Y bywyd hwn yw y wir orffwysfa, sydd er- ioed1; ac obl,egid yr hyn yw, sydd eto yn ol i bobl Dduw. Dwy arwedldl ar y wir orffwysfa. "Rhai yn myned' i fewn iddi" "Gorffwysfa eto yn 'ol' i bobl Dduw." Eir iddi yn awr; ac y mae eto yn ol. Ynghanol anesmwythyd a blindier yr oesau gwyr y Cristion mai yn y bywyd Crist debyg y ca yr orffwysfa oreu. Erys ernes o'r orffwysfa yn ein henaid eisoes. Awn i fewn iddi yn helaethach yn ol oadernid ein credu. Erys eddfedrwydd ffydd a chyf- lawnder "bywyd yn ol i'w mwynhau. Nid breuddwyd gwag yw'r orffwysfa nefol. Cad- arnheir yr addewid yn ein profiad heddyw drwy Grist. Amcan yr awduir yw son am yr orffwysfa ydyw .gwregysu'r gwan a deffro'r difraw. Gwregysa'r gwan ag addewid. Deffry'r di- frnw, drwy fwrw goleuni ar ei gyfrifoldeb. Yng ngwyneb methiantau'r gorffennol erys yr addrewid lawn i'r gwana'. Eto rhaid ofni rhag bod yn ol. Fel y gellir ymneillduo oddiwrth waith; a thrigo mewn gwlad sef- ydlog heb wir orfhvysdra, gellir hefyd gyf- arch neAvyddion da'r addewid am yr orffwys- fa, heb i'r enaid gyfranogi o'r bywyd sydd ynddo ei hun yn orfhvys. Angfirediniaeth rwystrodd gynt. Anghrediniaeth rwystra heddyw. Peidio dal mantais ar gyfle pan ddel— esgeuhiso cyiiawni pan galloi-ii pede- wis,em--peidio anturio i Aveithreda yn ol y wybodaeth sydd genym, ydynt elfennau RU- nghrediniaeth y dyddiau a'n oeidw rhag-yr orffAvysfa. Y sawl sy'n credu a i fewn. Golyga'r credu fod yn ddyfal. Dyma'r ffydd a'n dwg i fyd y gorffwys. Dyg holl ognion enaid i gydgord 11awn a'r amgylchoedd ys- prydol. Dug ddynoliaeth i gynghanedd laAvn a Duw onewn teimlad, meddwl a gweithred. Dyliia'r orffwysfa y gnvehvyd ei chysgod gynt, ac a erys bytli yn syhvedd n y,iit, ae a 1, i ddynoliaeth i'w etifeddu. Bywyd yw, ac nid oes gobaith i neb ei feddiannu a'i f wyii- hau ond yn iesu Grist a thrAvyddo. Dyma un o ragoriaethau'r Archoffeiriad Mawr, Iesu Mab Duw, yn y wers sy'n dilyn. 'Bydd- wn ddyfal gan hynny i fyned i mewii i'r ornwysfa honno.

0 Y GENINEN AM HYDREF

-0- Y 'GENINEN' AM HYDREF. Llinellau 11awn tynerweh ydyw rhai y oadeirfardd cenedla/etfiol Bothel, er cof am y diweddar Ddoctor Gomer Lewis, yn "Y Geninen" am Hydref. Yn yr un rhifyn oeir erthygl oididog ar y Dr. Williams, diweddar Olygydd y "Seren," gan y Parch D. B. Richards, Brynliyfryd; ynghyd a gwaith amryw Fedyddwyr ereill, megis Dewi Wyn o Eifion, Oefnydd, &o.