Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

GEORGE'S @ PILE AND GRAVEL PILLS. X Mwy gwerthfawp y'nt i mi nap aup coeth—arbedasant fy mywyd." M M Arwyddion Oyffredin Piles a'r Gravel. X POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A W PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDDI, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS- Hll TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD. RI AS ANIMYMiiNrni VM v pTuoug NESS, Y BENDRO, NYCHDOD, DIFFYO ANADL, &e. —————— ?1 wL? "-? Lj;:W. /? ?' ? 17, FIFTH AvENUB, .?? '? I: J ? ?' •" QUEEN'S PARK, ¡ ta?? fl/v\ LONDON, W., t&dp O ANWYL SYR,- ] '-V' R ■; I"; j jll ,??R?fyrl7eg,1913.. #| ANWYL SYR,- i' ¡: '¡i' j J 1 ?? T.? ? Yn ? dyddmu hyn, pan y ceir diluw o '?tioh.etha.u i wahanol Feddyginiaethau, teimla? oddiar y hvn a   XMv iCffl GRAVELarn DroS ddeng mly:neâd ar hugain, J dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon i'ch Pelenau gwir werth£awr at y, PILES a'r M W Odd a I ? y, bwriadais y.gr?ennu ?toch, ond oedais hyd yn hyn. Gwn ,eich Pele?u er's dr? ddet mJ? ?1 Mi arnynT ?Y??%? ohyme?dwy? hwy i ddwmnm o boM, ?n roi a?ryw flychau i emill er mwyn ?u ?ud i r? X W ? ?Y i' dywed? yn ddiRo.esg.ni na welais hwy n metliu ? rhoi ?c?d eno.ed, pan roddai y claf b?wf te?am?n? ?n ?. heb Fhvch yu y ? ? y feddygin?th oreu ? ? forcHnad heddyw at y PILES a,'r GRAVEL, ae nid ? ? |f| heb Flwch No.1 y,n y, t^ /j7^\ rp Gelwc ddefnydfdio' r l1h'yr hwn fel y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dvRtin i „»flu ™ ■ • i iXi @ Teg yLw i mi ddw-eyid,yr ysgrif'eiinir hyii gen?f yn hollol,o !honof fy hun, heb fynghyi-noll mown uiirhyw ffo-rdd gaii neb.Ni W diTOrfhs/v Pil^ «,?Gra^ a dd^ Cynhy;rfWIJd ?l ygrife.nnu gall Y f™ 0 gjmemd^aethau i feddyginiaetliau 1]' d1werth at y PILes ?a'r Gravel a ddaeth o "n T' Y, sylw p,ersonol droion. Hyderaf na ptyriwch fy llythyr ya orfaith, gaii Mai Ull M gmel wyl & ddWe^ fy, m,oddwl yt gryno. ™ 7* «Auth, gaa mai mi W ??y ¡ i: L. ? :? Ydwyf, yr eiddoch yu ffyddlon, ??y? gfM Y mae y Fedd,yginiaeth werthfawr hon MJfl i'w chael mewn Tri Ffurf. No. l.-GeoI'g,e'sPile and Gravel Pills S/§I ul (label wen). No. 2.—George's Gravel Pills (label las). 11 No. 3.-Georg,e's PiUs for the Piles (label gooh). WILLIAM TYLER. wi Gwertttir y PELEN I Bydglacfus hyn yn IM? mhob iman mewn Blychau Is. 1-1(3, a 2s. 9c. • yr un. Gyda'r Post am Is. 2g., a 2s. 10c. H(\ GOCHELWCH EFELYCHWYR. W\ P ER C H E N 0 a O J. E. George, S ttirwain, Aberdare. fi -:>" ,.p