Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

X Stop One Moment. X Oh, Dear Doctor, MUST My Darling Die! There is very little,' hope, BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS I Tudor Williams' Patent Balsam of Honey Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full perfection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! Tudor Williams' Patent Balsam of Honey Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whooping Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest, and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is in- valuable to weak-chested mer, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores n Is., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT! BALSAM OF HONEY. It has saved Thousands It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. The Children like it. THEY ASK FOR IT So different from most Medicines. Nice to Take Cures Quickly r Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare, Wales. YN AWR YN BAROD DEUDDEG o Ddarluniau Beiblaidd Lliwiedig Cym- raeg, 32 x 22. AT WASANAETH YSGOLION SABBOTHOL. MAENT YN GYMORTH ARBENNIG I DDYSGU'R PLANT YN Y DAMHEGION. 1. Etto Mae Lie. Luo xiv. 22. 2. Aros Gyda Ni. Luc xxiv. 29. 3 Bwrw'r Draul. Luo xiv. 28. 4 Y Ddafad Golledig. Luc xv. 4. 5 Y Mab Afradlon. Luc xv. 13. 6 Y Goruchwyliwr Anghyfiawn. Luc xvi. 5. 7 iT Gwr Golwdog a Lazarus. Luc xvi. 19. 8. Y Gweision Anfuddiol. Luc xvii. 7-10. 9. Y Pentecost. Actau ii. 4. 10. Galwad Annisgwyliadwy. Luo xvii. 31. 11. Y Publican ar Pharisead. Lucxviii. 11 12. PeryglyGoludog. Marc x.25. Prje, Coron y Rhestr; cludiad yn rhad. Tal gy'da'r archeb. Pw cael oddiwrth y Cyhoeddwyr- MORGAN & HIGGS, ? 18, Heathfield St., f SWANSEA. AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR. I (iT Amcenir gwneyd y Seren yn gyf- rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr geisio cyn- orthwyo i ddwyn hyn oddiamgylch, trwy gael darllenwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghylch Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y Cwnmi,—MR. W. M. EVANS, "Seren Cymru 11 Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyrohol i'r Tryaorydd,- Rev. E. U. THOMAS. The HUHIS* Tabernacle, Carnvttn I Rhai llyfrau ) Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Seren Cymru" Office, Carmarthen. LLYFRAU CYFRIFON At Wasanaeth Eglwysi Bedyddiedig Cym- reig, Ysgol Sul, &c. [Mae y Llyfrau hyn wedi eu parotoi, a'u cymeradwyo gan yr Eglwysi ac wedi eu bwriadu, mewn modd syml ac eglur, i g-adw cyfrifon ein Heglwpi an Hysgolion Sab- bothol yn gyflawai a chywir.] Cynnwysa y gyfros y llyfrau. eanlynol:- At yr Eglwysi. l.-COFRES-LYFR o Aelodau Eglwys- ig at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig. Mewin 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 5s. 2. Pris 6s. 3. Pris 7s., trwy'r post 6ch. yn rhagor. 2.—COFRES-LYFR er cadw cyfrif Casgl- iad y Weinidogaeth, wedi ei rwymo yn gryf, leather back, &c., 2s., trwy'r Post 2s. 3o.; Dwbl Maint, 4s. 3.—ETTO Y OYMMUNDEB, 2s., trwy'r Post 2s. 3o. 4.—ETTO Y SEDDAU, 2s., trwy'r Post 2s. 3c. 5.-LLYTHYRAU GOLLYNGDOD i Ael- odau Eglwysi Bedyddiedig. Pris 2s,, trwy y Post 2si. 3d. PENCE i ENVELOPES 6.—PENCE ENVELOPES-hynod gryf- -at danysgrifiadau oymmundeb, &c. Prisoedd -500, Is. 6ch.; 1,000, 2s. 6eh. Gellir cael envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd eisieu. Ymofynor- am y prisiau. At yr Ysgol Sabibiathol. L-LLYFR YR ATHRAW ar gyfer pob Dosbarth. Mae y llyfr hwn wedi ei barotoi i gadw enwau a phreswylfod athraw ao aelodau y dosbarth, gyda cholofnau i nodi eu presenoldeb neu absenoldeb. Pris 2g.; dwsin Is. Bd. 2.—RHESTR-LYFR YR YSGRIFENYDD ar gyfer pob yisgoil, wedi ei rwymo mewn stiff boards, leather back, &c.; Pris 2s.; trwy'r post 2s. 3o. 5.-LLYFRAU GWOBRWYOL IBLANT, Dimai yr un, neu sypyn o 20 am 7c.; 50 am Is. 2g.; Post Free. Droa ugain o wahanol lyfrau. + + t LLYFRAU ADRODDIADOL. 1-—Yr Adroddwr leuanc. Yn cynwys dros Haner Cant o Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DA VIES. Pris 6ch.; trwy'r post, 7c. 2.-Adroddlyfr Dirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch.; trwy'r post 7c. 3.—Y Gwenith Gwyn. Amcenir i'r llyfr hwn fod at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 4.—Yr Ardd Flodau. Un o'r Llyfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 5.-Y Pren Afalau. Llyfr yn cynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r CyfarfodyddBlynyddol. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 6.—Y Dadleuwr. Yn cynwys casgliad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol., Gan yr un 4w4wr. Pris, Is.; trwy'r post. Is. Ig. RHESTR 0 LYFRAU ADRODDIADOL. 7 • Llyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Tns Is.; trwy'r post Is. Ig. 8.-Yr Adroddwr Difyrus. (The \J\J Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- euon, Caneuon ac Actau Difyrus. (English and Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 9.—Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh Comic Dialogues). Sef Casgliad o Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. lo.-Dadleu,on Buddugol. Yn cynnwys Deg o Ddadleuon at Wasanaeth Cyfarfod- ydd Llenyddol, &c. Buddugol yn Eistedd- fod Genedlaethol Caerfyrddin, 1911. Y Goreu allan o Naw o Gystadleuwyr. Gan "Llygad y Dydd." Pris 6ch.: trwy'r poet, 7c. 11-—Yr Adroddwr Ysmala, yn cynnwys Darnau cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Chystadleuol, gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. Ie. Y RHOSYN DIWEDDAF, yn cynwys Darnau Barddonol a Rhyddieithol at was- anaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gai Alltud Glyn Maelor (awdwr "Y Fodrwy Aur"). Pris 6ch. LLYFRAU CHWE' CHEINIOG YR UN. LLYFRAU DIFYRUS. Isaac Lewis, a Humorous Character (Eng- lish Edition). First Part. Price 6d., post free 7d. Isaac Lewis (Second Part). Price 6d., post free 7d!. Y Ferch o'r Seer, gan Craigfryn Hughes. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Maid of Sker. Welsh Historical Romance. By Isaac Craigfryn Hughes. Price 6d., through post 7d. The Tragedly in the Gelli Wood. Welsh popular Novel. By Isaac Craigfryn Hughes. Price 6d., through post 7d. Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif. Y llyfr Poblogaidd gan Pelidros. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Y Ffraethebwr, yn Cynnwys Casgliad o Ffraeth-Ddywediadau, Byr-Chwedleuon, &c. Pris 6ch., trwy'r post 7c. The Maid of Cefn Ydfa. A Welsh His- torical Novel, by Craigfryn Hughes. Price 6d., post free 8d. Y Ferch o Gefn Ydfa. Chwedl Hanes- yddol, gan Craigfryn Hughes. Pris 6ch., trwy'r post 8c. Llythyrau Caru Buddugol: Yn cynnwys amryw Lythyrau Caru Buddugol yn Gym- raeg a Saesneg, &o., gan Ap Noah. Pris 6c. Caru, Priodi a Byw. Y Llyfr Poblog- aidd. Argraffiad Newydd. Gan y Parch. R. Gwesyn Jones, D.D. Pris 6ch. Hanes Die Aberdaron a Twm or Nant, Dau Gymeriad Hynod. Mewn Un Llyfr. Pris 6ch., trwy'r post 7c. John Jones: an Original Welsh Character. His History, Adventures, and Witty Sayings. "A Book full of Mirth and Humour. By Taf. (English Edition.) Price 6d. John Jones. Yr Hen Gymeriadf Ysmala. Ei Hanes a'i Ystraeon Digrif. Llawn Dig- rif wch a Wit Gymreig. Y Llyfr mwyaf Difyrus a Doniol yn yr iaith. Gan TAF. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Dywediadau Dafydfd Evans, Ffynonhenry (Wedi eu dethol allan o'i Gofiant). Llyfr Dyddorol a Daxllenadlwy. Pris 6ch.; mewn Uian