Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cwestiwn IECHYD Y mae h wn ynfater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sier ar ryw adeg neu gilydd yn enwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gyffredin ag yw yn awr. Y mae yn ddt 1 wybod beth i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymladd pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae r eyfansoddiad wedi ei wanychu gymaint lei y mae yn agored i'r anhwylderau mwyaf peryglus. Gwilym Evans' Quinine Bitters A gydnabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi iddi brawf teg fal y Wddygimaeth benodcl oreu i ddelio a'r Auwydwat yn ei boll raddau amrywiol, y mae yn Ddarpanaetb sydd wedi ei pharor,ol yn fedrusgy da Quinine yn nghyd A sylweddao cyfoethogo) a Gwaad Burin" ,i, y Treuliad, a'r h t'. anhwylderau sydd yn gofyn am aliuoedd cryfhaol ac ycihwanog- fad nerfau. Y mae yn anmhrisiad wy pan yn dioddef gan Anwydon, Pnenmonia, ueu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, non bryder o unrhyw fath, pan y mao yna deimlad eyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Gedi. Ystyriweh ef yu. ttWr. Danfonwcti am gupi U 1 pamphledyn o ymeradwyaethau. Darllanwch ef yn ofalup, ac ystyriwch ef yn dda, yna pryn- wch botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynweh weled wrth brynu fod yr enw t, owilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn nid oes yr un yn winoneddol. Gwerthir yn Mhobman. M.ewn poteli, 2s. 9c. a 4s. 6e. yr un, Unig Berchenogioa Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, LLANELLI. BEHEUOIB QYMIW. UNSOLICITED TESTIMONIALS have been received from numerous MINISTERS in all parts of the KINGDOM highly recommending the Baptismal Trousers and Gowns Supplied by MRS. R. WINTER JONES. No Church should be without them. They are made with the latest improvements, are of the best quality, and are guaranteed THOROUGHLY WATERPROOF. They, have been sold for upwards of 40 years. Baptismal Trousers, with Shoes and Suspenders attached L2 carriage paid. Baptismal Gowns, £1 5s. 6d. carriage paid. Orders are sent off per Return Post. Cash must accompany each order. When order- ing, please state full height and waist measurement. Money] Returned in full, if not approved. NOTE THE ADDRESS: MRS. R. WINTER JONES, Kingston Villa, WREXHAM. W GRIFFITHS, Pioneer of cheap machines for the people. (Est. over 42 years.) Noted for best value in Sewing, KniiJting & Washing Machines.. Knitters. Hire Terms or jB Cash down. Ill Lessons free. ??$_ Latest improvements. XSE& Lists free. Sewing Machines. Best and K9H|H| Cheapest. Over 12,000 sold. If Give Nm a trial Order. Sure to please. Parts & Needles for all Machines kept in Stock. Call or write— W. GRIFFITHS, 30, Queen St., Neath. TELERAU HYSBYSIADAU. Advertisements of the nature of Servants Wanted, Situations Wanted, Houses to Let, For Sale, &c., are inserted in Seren Cymru," at following rates:-20 words, 1 insertion, Is.; 3 insertions 2s.; 6 insertions 3s. Prepaymmt. Should be read faf Byary Baptist The Baptist Times & Freeman" (The Official Organ of the Denomination.) Edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, M.A. Price One Penny Weekly. Athrofa Aberystwyth. (UN OIR OOLBOAU YM MDFUFFYSTTOL OYMBO). Prifathraw-T. F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECHBElAR Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref laf. 1914. Parotoir yr efrydwyr ar gyier Arholladau Prifysgol ûymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (rhai o hon- ynt yn gyfytgelig i Gymry) y fiwyddyn hon. Oymer yr arhoiiad le yn Aberystwyth ar y 17eg o Fis Medi, 1914. Am fanylion pellach, ymofyner a- J. B. DAVIES, M.A.. Cofrestcydd. Telerau am y "Sepon." On yn wythnosol is 71;" 1 un lun..H I 2 3 „ „ yn ol 1u. yr an. 1 o uohod, oamateir Ag. ynmhob iv,, it. 'Duol Dalsethau, India, dso., Is. 7fO 1 1: yna y ohwarjg? ar ban oob 13 wytaaoa. Di, yiir toiiad'llawn ar ddiwedd bob oflw«rwi. Anfo i yn uniongyronol ilz SwydMa i U-«erfy4-.iaj> pan lyddo overcharge* nan gyfnewidiad ya y cu t Rkoddir orybwyllion am farwoiaetaitu .:1"'° tvd uwebiaw 15 Ilin.)Il yn lie 8 fel o'r cHaiai 1a rayAa. Ciofynir til o feuuoji am bob wytti gaii Laawti Marwgofion gyda'r ysgrifau ya dais-a wy it Golygydd Am delerau, &c., ymofyner i-Mr. W. M. Evans, "Seren Cymru,1 office, Carmarthen. X\ V* M 'Vr 'H y\M -Vi ? MAE # ? | Beecham's I i p:"s æ yn gwneud rhai pethau yn well nag ¡ ? unrhyw feddyginiacth arall yn y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa ? bethau yw y rhai hyny er mwyn de?ill yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y peleuau hyn. Dyry T BEECHAM'S PILLS gryfder i'r cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, Ak rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a cliyfoethogant y gwaed. jll ac fel caulymad cadaruhaut y gyfun- ?: ?: drefn o nerlau yn barhaol. JUaent J* ? Yn Wirioneddol 1 berlau o iechyd, ac y mae -n-iedditiat ohoiiynt yn nghyrliaedd tiawd a c-hy- foethog fel eu g lydd. Os ydyeh yn :f: teimlo eich hun yn dyoddeL car yuy "r e pen,Yllilill.gw::m1iyd a phruc1dglwyJ us, t V ewch yn t PILLS, y rhai a gyfansoddir o 4- gyffiiriau nas dielion iddynt eich niweidio ond yn sicr a wnant ddniom i chwi. Ymogehvdi rliag y liutiii-s c'rach-gyffurtau newyddiou a hysby- sehir mor ieiddgar a chamarweiniol. illae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, ynddiwerthacynfuanfe'utroirheibio mewn dibrisdoci,1 ra ar y 11 aw arall, ceir BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn = Gyfeillion y Bobl. ? Parotoir yn nnig gen Thomas Beecham, it,