Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Pulpud y Seren

figenu." Gallu ofnadwy er dinistr cymdeith- as yw oenfigen, ond ni chenfigena cariad. Nid yw yn ymffrostio." Dyma. aflonyddwr arall, ond mae cariad yn gwbl rhydd oddi- wrth yfri. "Nid yw yn gwneuthur yn anweddaidd. Ni weithreda yn anfoneddig- aidd, anweddus, ac iselwael. Nid yw byth yn sisial mewn corlielau a thu cefn. Un wyneb sydd iddo ac nid dwsin, ac mae y nodwedd hon yn tueddu yn uniongyrchol i ddiogeliad heddwch cymdeithas. Felly yn arbenig ei nodweddion "cajdarnhaol." Mae ar ei ochr negyddol yn cau allan ddinistr- wyr cymdeithas, ac ar ei oohr gadarnhaol yn arwain i mewn ddyogelwyr ac adeilad- wyr cymdeithas. Mae cariad yn ostyngedig, yn hiryina-ros ac yn oddefgar; a dyma ddi. ogelwyr pennaf cymdeithas. Mae cariad yn garedig a haelfrydig, a, dau adeiladydd cymdeithas ardderchog yw y rhai hyn. Mae yn obeithiwr mawr. Mae ganddo welediad d wtfn a ohlir o bos- ibiliadau Duw mewn dynion a thrwy ddyn- ion. Yn meddu y, pethau hyn mae eiboll osgo i gyfeiriad diogeliad a llwyddiant cymdeithas. (b) Rhagora yn ei ansawdd a'i nodwedld wasanaethgar. Y mae y mwyaf or gras- jusau oblegid mai gras y.w sydd yn gwasan- aethu eraill. Grasusau personol yw ffydd a gobaith. Gwasanaethu y rhai a'i medd- ant wna ffydd a gobaith yn bennaf, ond prif nod wedd cariad yw gwasanaethu eraill. Cofleidia cariad oraill yn ei freichiau hir- ion; ac ymgeisia at fuddioli eraill. Tlodion heb ddim i'w roddi i eraill yw ffydd a gobaith, ond cariad sydd gyfoethog o rodd- ion i eraill. Dwylaw gwiag i dderbyn oddiwrth Dduw sydd i ffydd a gobaith, ond d wylaw llawn i gyfranu 'i eraill sydd gan gariad. Rhodda Duw "i" ffydd a gobaith, ond rhodda "trwYI" gariad. Mae ffydd a gobaith yn byw trwy dderbyn, ond mae cariad yn byw trwy rhoddi. Preswylia ffydd a gobaith yn nhy trugaredd wrth ymyl gorsedd gras i dderbyn o gyflawn- der Iesu "Grist, ond preswylia cariad yn nhy tlodi, angen, a dioddef gan gyfranu rhoddion daioni yn ol eu heisieu, allan 0 gyfoeth ei hadnoddau. Ac mae cariad yn gyfoethog mewn adnoddau ar gyfer angen. Gallesid meddwl nad oedd gan y wraig honno yn nhy Simon ddim i'w roddi-dim gallu i wiasanaethu yn ol yr angen. Nid oes dim i'w: weled o'i chylch i ateb gofyn l'esu Grist ar y pryd. Nid oes ganddi ddwfr i olchi traced lesu, na thywel i'w sychu. Ni all wasanaethu. Arhosant. Hi a gar- odd yn fawr." Mae cariad ganddi, a chan fod ganddi gariad, mae hwnnw yn llwyddo i gwrdd a'r holl angenrheidiol. Trodd oariad ei chalon yn ffynon o'r hon y cawd dwfr i olchi ei draed; a gwnaeth dywel o wallt ei phen i'w sychu. Un rhyfedd yw cariad am adnoddau gwasanaethu eraill. Glynia ffydd wrth Grist am fywyd; edrycli gobaith ym mlaenam nefoedd, ond ca cariad Grist a nefoedd mewn gwasanaeth. Arwyddair cariad y w: Gwasanaethaf. III. Rhagoriaeth awydd am feddianu ffydd, gobaith, cariad, a'r awydd am y doniau eraill. Mae yn eglur oddiwrth ym- driniaeth yr apostol parthed amrywiol ddon- iau yr Yspryd fod aelodau eglwys Corinth yn gorawyddu am feddianu doniau y taf- odau, proffwydoliaeth, gallu gwyrthiol, &c., ar draul esgeuluso y doniau mwy ysprydol a phwysig. Diwedda y bennod flaenorol trwy eu hannog i ddeisyfu y doniau goreu. Yn y bennod hon gesyd allan fod ffydd, gobaith a chariad; ac yn arbenig cariad yn rhagori ar y ,doniau eraill; ac felly mai y rhai hyn ddylent ddymuno yn bennaf. Y drindod hyn o rasusau yw doniau goreu Duw. Yr oedd y doniau eraill yn dda, ond y rhai hyn oedd y goreu. Per thy na y, rhai yr oeddynt hwy yn awyddus i'w meddu i'r dosparthiadau isaf o roddion ysprydol Duw i'w saint, am hynny anoga "hwy i geisio y rhai uchaf a gore?. li-,vy i hvys ??\"y yj OH.?u yn duuddol i wnuulhur yr un oamsyniad ag eglwys Corinth. Tuedda i geisio byw ar y pethau lleiaf eu gwertlx o eiddo Duw iddi. Boddlona fyw ar friw- sion yn lie oeisio torthau, ar ymborth cyff- redin, yn lie meddianu gwleddoedd—ni cheisia oreu Duw. Mae Duw yn foddlon rhoddi i ni ei oreu. Arfer dynion yw rhoddi y gwaelaf, a chadw y pren. Pan yn rhoddi bara i'r cardotyn nid y bara goreu roddir ond y gwaelaf, oiid arfer Duw yw rhoddi y, goreu. Mae yn awyddus i ni geisio ei bethau goreu, ac yr ydym ninau mewn langen am ei oreu; ond rhywfodd nid ydym yn barod i geisio y goreu. Mae y plentyn bach yn dewis y geiniog fawr o flaen y sofren faoh. Felly mae Crist- ionogion yn anil yn deisyfu y doniau ym- ddangosiadol mawr yn hytraoh na'r rhai gwerthfawroaaf sydd yn anweledig. Deisyfir ceiniog yr iechyd o flaen sofren y eymeriad da. Deisyfir llwyddiant gweledig bydol o flaen cynydd mewnol ysprydol. Gwyn fyd na cheid ni mor awyddus am feddianu goreu Duw iag yw Duw i gyfranu ei oreu i ni. Rhywfodd awyddwn am y goreu ym mhob cylch ond y cylch crefyddol. Dymunwn y goreu mewn ymborth a dillad, y. goreu mewn pleserau daearol, ond yn y cylch crefyddol rhy dueddol ydym i awyddu am y pethau isaf eu gwerth a'u gwasanaeth. Meddiant or doniau goreu sicrha i ni gyf- oeth i allti byw byth; felly hwy yw yxliad i'w deisyfu mewn modd arbenig. Nid oes gan yr Hollddigonol Dduw bethau gwell a gwerthfawrocach na'r tri gras hyn, a'r rhai hyn yw ein hangen pennaf ni oil. Da fyddai cael mwy o hyawdledd yn y pul- pud, mwy o sylw yn y seddau, mwy o ffyddlondeb yn yr Ysgol Sul, mwy o fywyd yn y ewrdd gweddi, mwy o egni ac ym- drech yn y gwaith crefyddol, a mwy o ddychweledigion i'r eglwysi; ond mae angell arnom o flaen ac uwchlaw hyn oil fwy o ffydd, o obaith a,c o gariad. Y rhai hyn yw y doniau goreu all Duw roddi, ac a allwn ninau dderbyn. Am hyny mynwn feddianu y rhai hyn o flaen ac uwchlaw pob peth.

Hanes y Rhyfel

Hanes y Rhyfel. Bu llawer 0 son ar hyd yr wythnos ddi- wieddaf fod Rwsia wedi amgylchu cant a hanner o filoedd o'r Ellmynwyr, a disgwyl- iwyd yn aiddgar am hanes awdurdodol y Cadfridog Rweiaiddi, ond nid oes argoel etc fod y, son yn wir. Honna'r gelyn iddo wneud deg la, phedwiar ugain mil o'r Rws- iiaid y;n garcharorion, ac yn gyffelyb haera Awstria iddi wneud llawer o garcharorion. Ym mhellach y mae yn nwylaw'r gelyn ddau cant a hanner o ynnau Rwsia addal- iwyd ym Mholand. Ar y Haw arall dywed Rwsia iddi ddal llawer o'r Ellmynwyr a'u gynnau yn y frwydr hon, a, nodant rif y oarcharorion Awstriaidd a ddaliwyd o gylch Cracow, sef wyth mil ar hugain. Un ffa,ith sy'n glir, sef fod y gelyn etc ym Mholand ar y linell o Soldan i Lodz. Yn y deheu 'bu arfau Rwsia yn fwy llwydd- iannus, iaci nid oes ganddynt anhawsterau mawr ar eu ffordd i Buda-Pesth, a daliaiit fylchau y inynyddoedd1 Carpathiaidd ynsicr. Yn ol barn gohebydd milwrol y Times y Llun diweddaf1, nid oes ond miliwn o'r Ellmynwyr yn gwrthwynebu y Rwsiaid, ac mai yn Ffraingc a Belgium y mae eu nerth. Tyflbir i'r brwydro ar linell ddwy- reiniol y, rhyfel fod yn llawer fwy chwyrn nag yn y, gorllewin, ond yng ngoleuni ad- roddiad olaf Sir John French amhosibI oedd i hyn fod. Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn fore Llun, a, datguddia agweddau ar y rhyfel na wyddem ddim am danynt. Yr oedd byddin Brydeinig ger llaw Antwerp, ar walian i'r gatrawd oedd yn y ddinas honno, cy:n ei chwympo. Ciliodd y fyddin hon yn ol ar hyd glan orllewinol i'r Scheldt, tra yr oedd y Belgiaid yn cilio drwy Bruges a Nieupo.t. Gwrthododd un is-gadfiidog gario allan oruhyin^'n Sir John French i sicrliau rhyd y Lys ym Menin, oblegid fod ei fyddin yn rliy luddedig, i syiii-Lilct ar ol ei brwydrau cyson a'r symud parhaus fu arni yn ardal- oedd Ghent arC Antwerp. Canlyniad hyn oedd i'r gelyn lwyddo i ennill prif-ffyrdd y wlad with sicrhau Menin, ac i'n byddin 111 orfod dal ei thir yn hytnach nag ennill peth. Gellir gweled y, bu amser ofnad wy. ar ein milwyr yn ystod y mis diweddaf, a buont nifer o weithiau ar ddibyn colledig- a,eth, ond drwy. eu gwroldeb diderfyn, eu dyfalbarhad yn eu gwarch-ffo sydd, a'u par- odrwydd i fyw am ddyddiau ar ol ei gilydd heb gwsg nac ymborth troisant y fantol o'u plaid. Rhifiai'r gelyn dri am bob un i'r Prydeinwyr, a derbyniodd golledion deir- gwaith yn drymach na'n byddin hi. Cyffelyb oedd cyflwr y Belgiaid, ond er clod diddar- fod iddynt hwy a,'n milwyr ni yr oeddynt yn drech yn eu blinder na'r gelyn yn ei nerth ,a'i hoywder. Wyth gant o filoedd oedd rhif y gelyn yn ein herbyn ni. Mae'r frwydr arall wedi dechreu o gylch Ypres, gyda'r am can o gyrraedd Calais a chael porthladd i oresgyn Lloegr o hono. Credwn na lwyddant, ond' os gwnant gwae ni. Ymddengys fod yr Aifft mewn gwir ber- ygl o'i goresgyn, a gwyddys mai triniaetli greulaAvn ga'r Prydeinwyr sydd eisoes yn nwylaw Twroi. Yr oedd y gwrthryfel yn Neheudir Afrig yn llawer mwy peryglus nag a "dybiodd llawer, ond erbyn hyn mae gobaith y llwydda Botha i'w ddarostwng. Nid oes gwybodaeth sicr beth gymer le yn y gweddill o'r maes nac ar y m6r. Coll- aisotn long bwysig pan chwythwyd y Bul- wark yn ddrylliau gyda wyth gant o ddwy- law. Haera'r gelyn mai Hong tanforol iddo ef wnaeth hyn. Cwynir yn Llundain mai araf yw Cymru ar y cyfan i gydnabod ei dyledswydd i'r wlad drwy ymuno a'r fyddin. M. B. O.

CAERSALEM ABERGWYNFI

CAERSALEM, ABERGWYNFI, Cyfarfodydd Pregethu. Cynhaliwyd ein gwyl hanner blynyddol Sul a'r Llun, Tach. wedd 1 a'r 2, pryd y cawsom i'n gwasan- aethu y !brodyr W. Hill, Penyfai; ac E. Gwynhefin Thomas, Cwmparc. Daeth y brodyr yma yn llwythog o gyfoeth yr efengyl, a chafwyd cyfarfodydd ag mae son am danynt. Bedydd. Bore Sul, Hydref 25, cawsom y fnaint o weled ein gweinidog yn arwain trwy ddyfroedd' y 'b,edydd, ae ar eu proffes o'i ffydd yn Iesu Grist, bed war o ddynion ieuainc, sef dau frawd a. dwy chwaer. Daeth un o'r brodyr ymlaen ar y pryd, yr hyn a greodd wir yshrydiaeth a llawenydd i'r eglwys. Cyfarfodydd Chwarterol. Sul, Tach. 8, cynhaliodd ein Hysgol Sul ei chyfarfodydd chwarterol drwy.'r dydd. Yll y boreu caw- som adroddiad helaeth o Air Duw gan y bnawd Wm. Davies, a darllenwyd papur rhagorol ar y Groesi gan y brawd William Jones yr arolygydd. Cafwyd inwynhad a phleiscr wrth ei wrandaw. Llywyddwyd y cyfarfod hwn an Llwch Arian. Yn y prynhawn a'r hwyr fe wnaeth y plant a rhai mewn oed eu gwaith yn gan- moladwy. drwy rodidi i ni adroddiadau, un- awdau, a deuawdau, &c. Hefyld cafwyd dwy gydgian gan gor y plant. Teimlad y dorf ydoedd, ma.i da oedd bod yno. Llywyddwyd gan y brawd W. Jones, yr arolygydd, mewm modd deheuig. Cyflwynwyd gofial y rhaglen i'r hrawel Dd. Williams; ac yr oedd y cwrdd yn enghraifft amIwg o'i fedrusrwydd. Oaf- wyd oasgliadau da at Dryjsorfa yr ysgol. -I\- D. T. J.

No title

Bethel, GInnedd. Y Sul a'r Llun, Tach 22 a'r 23, cynhaliwyd ein cyrddau pre- gethu hanner blynyddol. Pregethwyd gan y Parchn. 'J. Lee Davies, Brynaman a, B. HowelLs, Abercynnon. Yr oedd y d;d,au o dan yr eneiniad a Duw yn benditliio.