Teitl Casgliad: Llangollen advertiser, Denbighshire, Merionethshire, and North Wales Journal (1860-1893)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

"A wado hyn a.ed a hi, A gwade(I ir Haul godi. n au go, 1. IiL fœna! m&i pnsi neu a?fermd ydyw, ond &iia'i gad Hm Tt yn un man yn debyg i Dô Pbiljips. ? ? t ? ? ?? T-.P? A-r Pn ? — 1 Pl!-l!l! Jjijii L) ? ?0., n ???? i.. ??Mf.??-fy?P??..fFiT-?/ii .jTLV? ??.Q3y J. ?. J.. 1\,11 ESTABLISHED '?'?'T''Y''?'?"r?'??'"V' y A '?.? ? Mr. T. M. ROWI.ANDS, Castle Street, Li&ngoHen. Mr. Street, Uangollen. Mr. R. DA VIES, VroncyiFyllte, Br. LIa..ngoDeiY< Mr. ELLIS WILLIAMS, Garth, near Lla-ngoRen. 1:li r. D. DA VIES, Bridge Street, Corwen. Mr. W. EVANS, Cynwyd, near Corwen. TO TRADES EN AND OTHERS. Uln IIU.1" F 8: f u Ó J I BooMier & U_ANGOLLEN. j DegK to c&U ",tten tiOIJ to his STOCK of I l Uu I L I Day Books, etc., etc, PIam & Fancy a SpeciaMty. M. t!' .,f.r C. E,.to me. Ofo îj, 1- Phetogmphssa ? Frc,m,13 4 & 5, VCTORiA S?uARE, 4 & 3, .¡ d. U H A V't Fi it J ? ???.?- ? { AM3CLLEN. Ce?w?.,R!h?., Rl'os&Rh<:syNt6'.I?t., ? Ladies Photographed ? m Wekh Costume ? (COSTUME PROVIDED). g Ficisbed ta PICTURE POSTCARDS, ? fonn & SPLENDID LOCAL GA E po F I l:i fl i! f n R I, t t i 1\; i JI V 'J Ð if- !;¡ \II "'Mif l E 'J. bo. I I LLANG CLLEN. WR f.re now opes to do s..U K!nd6 of &i li F.iEW DA?S NOT;CJ' ¥' eù. per SHIRTS & COLLARS, a SpecMt? al2it'. PLEASR G1V1£ lIS A Yrtl.A L. Miss'ORSON.

r4yN AR LLALi

r4yN A'R LLALi-. CyrhMddodd Mrs. J&ne Hinarhea, SoMier's-pJint, Caetgyoi, trigianydd hynaf Moo, ei ctmn&ocd, dydd <&weaer. Gadawodd Miss Clam Thomos. Hwya Madoc, Brecon, fa farv Mehena diweddaf, yacad gwerth A133,640 Os. 4o. M ?e dau o fechg;D L1u;faen, WilHam ac EHas 'Villiœ.s, yu C;H' I eu benftm i Raformatiofy am c.dwyu m '.ip o gae dyn da.h. Cy'A':lyddua G,dawoÔd M'. Charles Edward Alunro Elwar(Is (62), Co'sdcdyn, Dc'!geU!'u, ba,r-gyfretthiwr, Ceid- vad,,vr as Egtwyswr blaenilaw, ya:a.d gwerth 410,602. M.M Mr. John Jones, Varchoel, Trefaldwyn, wedi myBychu B wrdd GWi\rcheid, waid Linnf'ylHa yn gyaou arn hsner can' miyaedd. Mae N r. Joaes yn Bl miwydd oed. Dydd Sul bu farw Mr. Percy I!!Ingwortb, A.S., y Prif Chwip Rhyddfrydol, ar ol ood ychydiR 

IHen Gerddi Cymru

I Hen Gerddi Cymru. j CXXVI. I DEIO BACH, j neit iiii-aeth Mam ar ol ei Ma& aeth i'r America. I Ton-" MEGAis fachgen b&ch ae auwyl, Ar iy mron mewu trafferth mawr. Deio, tt yw'r bacbgen hanw, Nad wn p'ie yr wyt yu awr; M&nh yw'r amser er y'th wet' is, 'Maohgen auwyl, wyt ti'a iach? Os na. eiti ddyiod drosodd, Anfon Hythyr, Deio b&ch. Pan y gwenit yu fy ngwyneb, Fan ohwareutt gyioh fy nhraed, Codai birð yn fynghalou, Am dy an,,k y], auwyic'a.d; Do mi'tb godais da.n fy nwyfron, Y m&e hiraeth ma.wr a chiwy', Ond ma.'th oeraidd ddiofa

Advertising

'T?TAPrAU RHYFEL, Ceiniag yr Un, i'w -LJ-L cael yn Swyddfa.'r Advertiser. IN OBDEB To succEED it is necessary to be knowQ The best way to become known is to advertise. The best paper for you to advertise is the LiANQOLLEN ADVERTISER. CLARKE'S 1J41 PILLS 

I CAPEL AC EQLWYS

I CAPEL AC EQLWYS. Y prAethwyr didthr a ddisgwylir i Janw pwl- pud:).u LbtngHen yS both ydyDt—B:

Advertising

HEADACHE TOOTHACHE 6.-NEURALGIA PO"ERS Take a "JIF," the quickest and surest cure 'br Headache Toothache and Neurelgia. I Ask for "Jif" Powders- l?d. each, 1/?d. per doze or if a,ny diNicutty in obtaining them, send Id stamp for postage of sample. J. Morgan Jones & Co., 3, Rhandir House, DaneHy. ASK FOR "JIF"POWDERS ADVERTISE TouB BusiNEss.—Do not hide your light under a bushel. The great Barnnm, in recording the reasona for his aucoess in life, said I freely confess that what success I have had in life may fairly be attributed more to the public Preaa than to nearly aU other causes combined. There may possibly be occupations that 'do not require advertising, but I cannot well oonoe!ve what they are. Men in business will sometimes tell you that they have tried adver- tising. and that it did not pay. This is onty when advertising is done sparingly and grudgingly." J_ L EVERY DESCRIPTION OF PRiNTiNG I PLAIN and A ntT'S