Teitl Casgliad: Llangollen advertiser, Denbighshire, Merionethshire, and North Wales Journal (1860-1893)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

TIE 10tit 10At Made from the Entire Grain j of the Wheat. I GUARANTEED PURE. To be obtained at 1 T. M. ROWLANDS, BAKER, CONFECTIONER, &c., CASTLE STREET, LLANGOLLEN. f.r the Blood I Blood Pure. Is the Life. II Clarke's Blood Mixture | If you suffer from any such stich a medicine. II i com disca" asmentioned below. posed of ingredients which don't waste time and money quickly attack, overcome, on lotions or ointments and expel from the blood which cannot get below the all impurities from whatever Surface of the- ski" What cause arising, and by you want is a medicine that rendering it clean and pure. will thoroughly free the it never fails to effect a blood of the impure matter complete and lasting cure. which is the true cause of Thousands of testimonials. all your suffering. Clarke's Over so years success Blood Mixture is.just Pleasant to take. CURES | I ECZEMA GLANDULAR BLOOD POMOM. I SCMFULA, 8WM.?6S. PILES. | I BAD LEGS, 661L RHWMAT\SM, I ABSCESSES. PIMPLES. GOUT. I I ULCERS, SORES, &0., g I Of all Chemists & Stores, 2/9 per battle. w nnnnnaBaBHaHBaRmftsaBBraBnM

LOCAL RAILWAY TIME TABLE1 BETWEEN RUABON LLANGOLLEN and OORWEN SUSTBATS

LOCAL RAILWAY TIME TABLE, 1 BETWEEN RUABON, LLANGOLLEN and OORWEN. SUSTBATS. For CORWEN. H*m- 8p3o i 1'0+' CORWJi1N:m B,m. >'I..m. a.. ro'l am. p.m.!p.mp.IDu.mp.m.  P?-  m 28?l 4.5 155 6 l 5 58 8 55 33 KUABON dep. 7 45 8 37 9 39 10 30 12 281 45 2 40 19 5 20 6 16 7 10 8 3610 0 j *f RUABON :d  41  ?8|S kg j4 I .? z Trevor 2 53. 6 25 8 4510 8 S&S^ S8?8 S 9 10 43 12 40il 58 2 531 31 5 34 6 30 I8 5010 15 50 Sun Bank Halt  1050  15 .44 50 P,-3rwyn 8 8 lo 3 12 51 21.5  oSSESw^ U|| •» 10 12 1 02 24 ?44 44 7 5 44556 644 7 37 Carrog 8 22 10 20 1 52 29 5 5 546 50 7 42. C,O-RWEN arr 8 27 10 2 1 2 35 3 3 74 44 5 5?)? 5 55M4 6 50 7 4?l 16.. CORWEN an 8 27 10 25. 1102 35 3 374 57 5 596 55 7 fiO 1040 —?" j C

Advertising

THE ARCHITECT. TO ALL INTERESTED IN Architecture, Archaeology and Building SEND FOR A COPY OF The LEADING JOURNAL 'THE ARCHITECT.' 6-11. Imperial Buildings, Ludjate Circus, London. Free by Post, 4. Subscription, 19s. per win. Instruction combined with. Amusement in a faseinating way J J The X.L. Photo Printing Outfit, Consisting of a Printing Frame, Packet of Negatives and a Packet of Photo Printing Paper, By means of which the youngest child can produce photographic print without either p?'?s knowledge of photography or the use of any chemicals. TO BB HAD AT ttOl" JONES'S "ADVERTISER OFFICE, PRICE 6*D. EACH. ? UP TO DATE ( 1 Beecham's Pills are for UY!YhÆn or wherever needed. They y (O can be taken with perfect safety at all times of the year. They never fail < V to do good. People find them equally efficacious in the hot months of ? summer and in the cold biting days of winter. No matter what the weather A } conditions are, these pills are a great help to health. Climatic changes ?/  rarely trouble the man who at regular periods uses this well-known I V corrective preparation. If you have reason to believe that your digestive 4 J powers are at fault, or if you feel below par, 3 P CO WITH THE T(,MES I ? and cure ypurself by a wise use of Beecham's Pills, following the example of an ever-increasing multitude of men and women who have found out — H their value. Beecham's Pills are a tried and tested medicine. They have y CO earned-the approval of all classes, and to-day they are far and away the V most popular family reifnedy. For all derangments of the digestive orga ns 1 such as biliousness, constipation, dizziness, headache, heartburn and the resulting trou b les, there is nothing better than V B EECH AMs 5 PILLS. ( I Sold everywhere in boxes, price I Hi (56 pills) & 2l9 (168 pills). IIIIII Visitors' Handbooks The Ladies of Llangollen By Charles Penruddocke. Beautifully Illustrated. Price, 9d. 1 In Cloth, Is. 3d. LLANGOLLEN & NEIGHBOURHOOD. What to See, and How to See It; being a Guide to the Walks, Drives, and Excur- sions to Plaoes of Interest, by JAmae CLABKB. Price 2d. PLAS NEWYDD, As It Was, and As It to with a Catalogue of its Contents, and a few BeminisoenoeB of the OIA Ladies," BY the late GHNEBAL YOKES, O.B. Price 6d. "BOROUGH" GUIDE TO LLANGOLLEN, with Map and 20 Illustrations. Price 3d. SHORT MEMOIR Of THE LADIES Of LLANGOLLEN. By the late Bev. JOHN PBICHABD, D.D. Price 2d. CASTELL DINAS BRAN, An Account of. Price 2d. VALLE CItUCIS ABBEY, An Account of. Price 2d. Heywood'. LLANGOLLEN" CORWEN, Price Id. ON BAL. AT ALL LOOAL SHOPS, J'BOII TB8 PUBLISHIB, HUGH JONES, Castle Street SEASIDE & COUNTRY APARTMENTS. VISITORS to Colwyn Bay, Llandudno, Bhyl V Conway, Bettws-y-Ooed, Penmaenmawr, Llan fairfechau, &o., seeking Apartments, should advertia in The North Wales Weekly News series of 12 paper (Messrs. R. E. Jones and Bros., Publishers, Conways largest oircula.lion, moist influential, quickest results Terms—24 words, onoe, 9d.; three times, Is. 6d Specimen oopy, post free, lid. r^lARDS and SLIPS bearing the words-House ? 7 to Let, House and Shop to Let, Boom to Let, harden to Let, Mind the Paint, Registry Office for Servan Dressmaking, An Apprentice Wanted, All Wines sold here ar" deluted, &e. on Sale at HUGH JOSES S, Castle gtreet. Also, Notice before proceeding to Oouaty G u t Will Forms, &c.

CYMROI CYMRU a CHYMRAEG

CYMROI CYMRU a CHYMRAEG. "TLWS YR EIRA" I FLODYN cynar Ionawr, Tlws yw'th hun &'th liw! Magis ernest yd wyt Daw y Gwanwyn gwiw! Gwedi gau-;f karw, Gwedi tywydd blin, Hyfryd ydyw'th neges- 'D&w cynhessch hin." Harddwyrh yw dy ddiwyg, Gwyn fel eira'r rhoa; Tysti daw o'r ddaear Fyrdd o Dodau tlosl Bhagredegydd ydw) t- ISr mwa ia yn byw- Daw Gwauwyn eto i htltrddl1 Maesydd teg fy Nuw! Tlws yr Eira. anwyl! Dysgwch wers i mi, Dylwn wenu beunydd Er ein galar gri; Canu mewn gofidiau, Dvsgu gobaith 11 n Er fod cur on owmpas, canu ya y fron. Caernarfon. J. WYNNE PABSY.

CTSTADLEUON LLENTDDOL A CHERDDOROL W I I

CTSTADLEUON LLENTDDOL A CHERDDOROL. 'W. 'I 'I Fel y gweiir oddiwrcu ein cotoru ny D/SHUOI. bwriedir cyaal cyfarfod llany idol a charddorul mewa perthynas ac Yagol Sat Penllya yn y capel, nos lau, Mawrth 4ydd. Mae y rhaglen eisipes allan o'r wasg, a choir yaddi reatr o dea-ynao mewn rhyddiaeth, barddoaiaeth, cerddoriaeth ac amrywiaeib. a eban fod yr amaer mar far, cyng- horem y Lai sydd yn bwtiada ymgeisb yuagy i- nabyddu a'r rhaglen ynddioed. Geilir ei cuael o'r awyddfa hoa am geiniog. YMWELIAD COBDEM A LLANGOLLEN. r 0 I Yo y Tyst ApostoLaidcl a gyboeddwya yn Lilan- gollen yn 1846, gan y diw^ddar i\lr. W. Williamf, ceir a ganlyn vnqbylch y nwdiad Mr. Richard Cobden a'n dyfEry t yn y flvydtya hooo Y boneddwr hwn vw penoampwr rhyddfasnaoh- aeth. Efa a fu y p if-ofieryn i ddileu treth yr Sd. Bendithir ei enw SJ.o. lawer o galonau diolchgar, wrth gael eu porthi & digonedd 0 tardo. Aberthodd lawer o'i amaer, ei lafur a'i feddianan, am oddeutu saith mlynedd, er dileu deddf yr yd; a ba agos iddo a llwyr golli ei iechyd gan faint ei iafur. Yn awr, gwobrwyir ef yn ol ei haeddiant. Gwneir anrheg genedlaethol iddo Gwelsom fod y casgliad eisioes wedi oyrhaedd un fil a tfiTir i tgainobunaul Bwr- iedir i'r anrheg fod yn gan' mil. Hefyd, bstriedir cyfodi oof-luniau (statues) i Syr R. Peel ac yntau, ya Blackmail Point, fet y gallo y dwylaw perthynol ) bob lloag lwythog o yd di-dreih en gwelea wrth ddyfod i'r porthi add. Treuliodd Mr. Cobden ddiwr- nod neu ddau yn Llangollen yn ddiweddar, wrth fyned i Pachynlleth, i ymweied l'i deulu yn nghyfraith. Clywsom fod "awel dyner yr hen wiad anwyl," wedi adgyfnerthu llawer arno. Bwr- ia^j jyned i'r Aipbt, s. threulio y gauaf nesaf yn Thebes, er adferiad i'w iechyd. Addawodd Ibrahim Faoha roddi agerddfad at ei wasanaeth, i'w ddwyu i fynu y Nilus. Hir oes, a llwyddiant iddo. SITU GADNO TN Y DDALFA J "A LADDO A LEDDIE." Tra'r eisteddai tenlu dedwydd y Ferlas, Nant- mor, Beddgelert, nos Fercher (Chwefror 3ydd), fel arft-r wrth danllwyth mawr o dan coed, yn ymddiddan yo ddifyr am helyntion y dydd ac yn gwrando at awn a rbyferthwy y storvaor tqallan bob yn oil, a thua haaer awr wedi aa*, teimlai Mr. Owen Jones, y gwr, awydd mynd i orphv, jo, » galwodld am swper. Cododd y merched, rhsg blaen i bwylio awper tra yntau yo nyrsio yr bogyn. Heb fod nepell oddiwrth y ty y mae cwt ieir, a ffeneetf y cwt ieir gyferbya a ffdnestr y llaethdy. Ae* h Mrs. L;z i Jones,yr henVraig i'r llaethdy.i Dot ymanyo a phetbau er-till ar ybwrdd, pan aeth yno olywpi dwrw ofnadwy yn y cwt ieir. Rhoddodd y gwr y plentyn yog ngofil ei fiim a chyrhaedd- odd y gwn a gyda fiasii lamp" ya ei law. aeth tuag it yno ya ddist^w, ac edrychodd trwy dwll yu y mar, oad methai a cbaufo i dim. Aetn tua'r drws ac agorodd ychydig arno, a goleuod i y lamp, ac er ei syndod gwelai hen Iwynog mawr yn neidio o gwmpas ac yo ceisio cyfla 1 ffoi. Aeth i mewn ato a saethodd ef yn ei dalcen. Rhyfedd fod yr hen gadoo yn cadw mor agos i helgwn yr Ynys- for. Mie'n debyg ei f jd wedi peri colled i amryw o amaethwyr cyf igos, a dylent fod yo diiolchgar i Mr. Owen Jones am lwyddo i'w ladd.

I CAPEL AC EGLWYS i

I CAPEL AC EGLWYS. —.— Y prestethwyr dieithr a ddisgwylir i lanw pwl- pudau Llangollen y Saboih ydyut-Bodyddwyr CHeol-y-Cas'ell), Parch. T. Idwal Jones, Llwynpia; G an'rafon, Patch. J. W. Foulkes, Corwen. Teithiodd Higob Bangor o Aoe teifi i Gaernarfon, pallder o baner can m'lltir, ddyddGNenert ir unig amcan o roi bedydd 1 garcharpr oeid ar fin gadael carchar Caernarfon. Peuodwyd y Parch. S. L. Br own,^warden Hosfcel yr Bglwyø, B \Qgor, i F-yenung, !>I!o"eth Chelmsford. G n G >i<#g Wadham, Rhydychain, y mae yr hawl i buaodi. Hysbysir foi cenhidieth P.pyilioa Llydaw yn Ll "ucwsfi wedi ei dwy 1 i bin. Ar doriad allan y Rhlfel, ymadawodd y Ta l Trebaoi am y ffi-ynt, ac rbyn hyn y mae yssafellnedd ygeuhadaech wedi eu can. Y mae Mrs. EU;s wedi eyflwvno llyfrgell y d'waddar Barch. Griffith Eilis, M.A. Bottle, yn rhold i Athrofa Ddnwinyddol M.C., Aberystwyth. y fro l an. Fj gofir i Mr. Oynwy-a rhai miloedd o gyfrolaa. Fd goflr i Mr. Wm. Thomas, U.H., bryna llyfrgell y diweddar Ddr. Oven Thomas, a'i haufon yn rhodd i Goleg y Bala.

Advertising

VEHO'S LIGHTNINC COUCH CURE HBB? The Ideal family remedy. Contains no opium, morphine, p.erlo. ?Ht other harmful drug. Cures at all agea. OUGHS.COLDS COUGHS.COLDS ?SS Veno's is the surest and speediest ) g6??M cure for these winter ills, the best pr6 ?SBj?? tection against more serious 4vgeM. ?HtLDRENS C'H'ILDREN.S 1?? Scon yield to Veno's-evn Whonpin'l I 'eoOOIi ,A J thereI8 no trouble in ???N?tB? y giving it, ch!!dren,M!?ply love Veno's. Other M

GWREICHIOM Y RHYFELI

GWREICHIOM Y RHYFEL. I Unodd mab Mr. Ellis J. Griffith, A.S., gyda'r Gatrawd Gymreig yn L'undain. Allan o 23 o bostmyn ColwIo Bay, y mae 13 wedi ymrestru i amddiffyn ei gwlad. Y mae dau o feibion Syr Henry Jones, Glasgow, ar fae-4 y gwaed,—y naill fel meddyg a'r llali fel negeseuwr. Bwriedir anfon rbagor o filwyr i OWIIbeli, a bydd yn fnan dros 2 000 o felrch-filwyr yn y dref a thua 1,200 o geffyiao* Y mae Mr. H. Morris (mab y Prifatbraw Silas Morris, Coleg y Bedydd»yr, Baogor) wodi ei banodi ya swyddog yng Nghatrawd Middlesex. Y dydd o'r blaen cyrhl,eddodd 56 o filwyr a dau swyddog i Lerpwl o Yuyaoedd i iji, er y m ladd dros y deyrnas lwn. Amcan-gyfrifir fod ar hyn o bryd, 27,000,000 o fil wyr ar faesydd y gad ar y Cyf andir, a dywedir y gyr yr Eidal 2,000,000 arall yno ar fyrder. A yw y Fyddin yn myued yn amhoblogaidd oherwydd snobbery y swyddoglon ? Oaid yr hylldrem yna ar filwriaetb. a barodd i ni fyned i'r maes i'w ysigo ? Allan o tua phnm mil o swyddoglon, o bo-b oed, ya y London City and ltIidland Bank, y mae droB an cant ar ddeg o'r gwyr ienaino wedi ytnuno a'r Fyddin i ymladd dros en gwlad. Fel yr a y Rbyfel ymlaen prinha y bwyd yn Germani. Erbyn hyn ni chanbteir y i Berlin ond p dwaur pwys o fara i bob dyn yn yr wythnos. Ei ddogn arferol oedd wytb bwya. Un Cyrôruyn wlad gwroniaid. Ymddengys mii gwlad merthyron ydyw ar hyn o bryd, 08 geilir coelio hanery c wynion a ddug y milwyr yn erbyn eu Iletywyr,-pbai y Celt. Tybed? Gadawodd y Rhaglaw H. G E. Hill-Trevor, pertbynol i'r Scots Gaards, yr hwn a laddwyd ar y Cyfandir yn ymyl La Bassee-oai Arglwydd Trevor, Btyukinal,lt,.y Waeia-eicl,io gwertii £ 280. Mae Mr. Edward H. J. Wynne, aer ystad Coed Coch, Abergele, wedi ei benodi yn awyddog gyda'r Grenadier Guards. Y mae Mr, W yuae yn un o ddiagynyddion yr enwog MMchudd ap y.l Cycan. Colledion Prydaia yn y Rhyfel byd y 4ydd o'r mis hwn yw 104,000. Y mae y rhif yna yo cyn- wya y lladdedigion, y clwyfedigion a'r carcharor- ion. Yr oil On colledionyn Rhyfel De Affric ar ei hyd, oedd 145,000. (3eir fod miloedd o'r dynion ienainc a ymnnas- ant a Byddin Kitchener wedi dadblygu cymaiut fel y mae y dillad milwrol a gawsant ar yeyntAl yn rby fychain iddynt, a rhaid eu hail-fesur am rai mwy! V Erbyn hyn y mae tafe brigade o'r milwyr Cym- relg, pob un yn rhifo rhagor na 4 0.00 o ddyoion, .mewn ymarforiadyn Rr.yl, Colwyu day a Llao. dudno. Dywed y Brigadier-General fod ym M6n 2^000 yn ychwaneg o lanciau a ddylent ymuuo. Ar hjn o biyi casha y Garmaniaid Brydain a chas perffaith. Byddai iddynt barhau i'n casao chaclw yo glir o'n gwlad o fendith f awr i'r Prydeiuwyr. Ood f 1 arall y bydd hi, mor fnln as y bydd y Rbyfel drosodd, headiant i'a gwlad, a cnaut faint a fynont o waith. Ya birod mae amryw yn gvrasatiaetba fel "waiters yn Lilun- d

I HYN olALL I

I HYN o-l-ALL I Tra ei period, Mr. Alfred Williams, yn garoharor yn Holland, bu farw Mrs. Jannet Williams, Garth- r a-i, Bangor, y nawn Sal olaf o Ionawr, ar enedig- aith plentyn. Enillodd Mr. Tom Wynne, mab Mr. John Wynne. Pendre, Llanrwat, £ 500, a gynygid gan berchenog- ion Tid Bits yr wy thnos ddiweddaf. Bydd Mr. Lloyd George yn traddodi ei barawadio rbagor o ddynion ienainc cyinwys i uno ar Fyddin, ym Mangor, dydd Sadwrn, Chwef. 27ain. Mae Arglwydi Howard de Walden wedi rhoi ei fad ystafejlog (yaoht) I', Bran wen" at wasanaeth y Llywodraeth i gylch-ymdeithio agwylioein glanau. Yfwyd llai o 949 8 tl o farilau ogwrw yn Lloegr ym mis Rhagfyr, 1914, nag a wnaed yr un mis yn 1913; llai yn yrYsgotland o 78,4:99; a'r Werddon o 178,941. E :holodd y Blaid Saneddol Gyihreig, yr wythnos ddiweddaf, Syr J. Herb-rt Robots yn gadeirydd yn lie Syr Brynmor Jonea, yr hwa a benodwyd yo swyddog dan y Lly wo iraeth. Y mae cyfl)gan y glowyr erbyn hyn yn en gallnogi i roi cipyn o'r neilldu ar gyfer y dydd bUn. Bu farw un o honyntyn Aberdare yn werth 91,874, ac un arall yn Ynyshir yn wercb £ 1,467, Ceir y prif gylohgronau Cvm'e'g, megya y Beirniad, Welsh Outlook, y Geniiien, etc., yn y liyfrgell dderpyr Mr. Watts, Compcon Houae Lerpwl, gogyfer a'i ganoedd g waaanaethyddion. I laaw sedd Seneddol Rianbarfcb Aberfcawe, a aeth yn wag trw? b?n°diad Syr Brynmor Jones yn Feiiatr glewo Lloerig^wydd, etholwyd Mr. T. J. Williams, boneddwr o'r ardal, yn4diwcthwynebol, ddydd Sadwrn, Bg Mr. Charles William TownBhend farw y dydd o'r blaen yn Cheltenham. Yr oedd yn nai ïr diweddar Gadfridpg H. D. Townahend, Trevallya, air Diinbych, a bu yn ynad heddwch aa yn ddir- prwy raglaw air Ddinbyoh, lie yr oedd yn nchel airydd chwarter cantif yn ol. Pan aeth Mr. Gaorge Pareon8, clerc yog Nglofeydd Ynyaarwed, Resolven, adref i Gaetell Nedd, y dydd o'r blaen, cafood ei wraig yn eistedd yn farw yn ei chad air, a'i ph.lentyn wytb mia oed yn gorwedd ar lawr. ao yn crio. Galwyd meddyg i mewn, a thys- iodd liddi farw o anhwyldeb y galon. Yr oedd Wilie John, jgaib s»ith mlwydd i Mra. Wilapn, Bridge Bad Plisce, Aboryetwytb.Yit obwarea yn ddifir ar y traetb dydd Badwrn,adketh,bi fa'W' r ac al yagubodd ef i'r mor. Gwnaed ymdpiCb gan- molaidwy gan nifer o'r Territiorials i ac y bychfa i drwy fynd i'r dire law yn llaw, oad yn olta. Un o fechgyi ardal Llwchwryd yw Syr Daniel Morria, D.Se., K 0-M K,, y gwr sydd wedi enwogi ei han fel yr awdurdod uchaf heddy w ar blanhig- fe/dd yr India Orliewinol, ao ar feuaydd cotwm yo ein trefediajaathau. Gauwyd ef yn 1844, ond y mae, odi trealio y rhan fwyaf o'i oea mewn gwledydft ri nor. Y mae Mr. Janea Clarke (I tgo Eivion) wedi ym* ddiawy ido o fol yn gofreatrydd genedigaethan, etc., dros ddoifi iid ymhlith y rhai a roddodd gyolkwyn i!r ymdrochle. Fel yr oedd Mra. Thomas (pripd M*. Roberfr Thomas, 2, Rhosygaer-avenue), yn maanachu yli Loudon-road, Caergybi, nos Wener, cyfarfyddodd » damwain Bngenol. Gwlawiai yn drwm at y prydl a daliai Mra. Thomas wlawlen oadd yn ouddio ei gwyneb. Rhedodd i gerbyd perthy"ol i'r Aoglo- American Oil COÍnpny. Auafodd aagwrn ei phea mor fawr fel y ba f arw, bo; 811 Sadwrn. y mwelddcyfam a'r d-.weddar Gwrtheym ych- ydig cyn y Nadolig, ond yr oedd y l^ardd yn rhy lesg iido ei weled. Fodd bynag, oyflwynodd iddo ei broflad mewn englyn- Yn fy ngwely 'rwyf, ingawl raik-syl imi, Dim symud o'm hunfan; Trwy gystudd hir 'wyn'n wir yn wan, Rwy'n llesgol, 'rwy'n liosgi allan { Yn ol y Tyst Apostolaidd (eyttoeddiad miiol yr Badyddwyr am 1846), bu taran-dymbeatloeld arawydfawr" mewn amryw fanau ym Mhrydain. Gwnaed o £1,800 i A2,000 o golled yn un o balssaf y Frenhinea. "Awst 3, gwnaed galanastra mawr yn Nghor wen, Cynwyd, & i. Anichonadwy i; UE ddarluoio y golygfeydd na dirnad maint y colledion. Yr oedd nentydd y Berwyn yn ohwyddo mor ddiay nwth, ao yn rhathro mor chwyrnwy lo, fd pw buaSll liyaoedd yn oael eugoll wng ar unwaith. Yn Liangar, collodd gwraig, mam i bump o blant, ei bywyd," Ymwelodd Mr. Abraham Garfield, mab ieuengaf yr Arlywydd J- A- Garflild, U.D.A., a lofruddiwyd yn 1881, a Newark, Del., yr wythnos or blaen, j waeyd ymohwiliad i hanes y teulu o du ei dad, ymhellach na'r ffaith i nain yr Arlywydd, y Gym- raes, Sa sinna Grtffith, gael ei bedyddio yn bea crapel Bedyddwyr Newark rywbryd rhwng 1787 » 1793. Llwyddodd trwy Mrs. Agiies Miller, ysnam mam yr hon oedd hefyd yn Griffith, i gasglu amrywr o ffeithiau dyddorol. Yrnddeaey3 fod Garfield yet un o ddiagynyddion Lly welyn ap G■ uifydd,Ty wyaog O,af Oymrn. Yr oedd y teulu Griffith yn un 0 r ytnfudwyr cyntaf i setlo yn rhanbartn Newark. Cofnodir marwolaeth oybydd yn Vienne. Aw»triar adawodd aloo,ooo yn ei ewyllus i eefydtu ysoyty i blant Gallodd fyw ar £ 8 yn y fl wyddyn, a ba faror yn 87 pilwfydd oed. Prynai ben, iore yn ..r"acJ.. Ymhyfrydai mewn byw yn or-gynil. Gainu wneycl ar IWdrth 4s. o de ya y flwvddyn a gwnai iddaU te i bajfa am wythnosau. Ni phtytt.al ddillad onet gwisgai hen rat roddid iddo. Tfigat mfwa garret am 4s. o rent y mis. Nid oedd ya oredu mewn tair na goleuni. Pan dywyllai eibi t'w wely, a phan yo: oer ai i ryw et fydliad cyhoeddus i yMd wymno. Nil phtynodd eeioed. bapnr n^wydd. Ni fu mewa beam cbwarendy