Teitl Casgliad: Llangollen advertiser, Denbighshire, Merionethshire, and North Wales Journal (1860-1893)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

M!m MM! Made from the Entire Grain of the Wheat. GUARANTEED PURE. To be obtained at 1. M. MWLAHnS, BAKER, C ON.FEC.TZONEkt &c.10 OASTUE STRSET, LLANGOLLEN. ?. i; II For the Blood is tile Life." BBHMSUFFK &'

CYMRO CYMRU a CHYMRAEG

CYMRO. CYMRU a CHYMRAEG. 11 RWY N ANfON FY MEtBt- ADREP" I Dydd Mereher derbyntais barael gyda'r post eddiwrth Tom 

IYR EISTEDDFOD SENEDLAETNOL

YR EISTEDDFOD SENEDLAETNOL. Trodd yr Eisteddfod Genedlaetbol ym Mangor allan yn Mawer gwelt na'r disgwyliad ytn mhf)b yatyr. O'r £2,700 costau, aid oes ond £986 ya aMB o ddyled. Lladdiwyd yr Arcbddetwydd Dyfed i fod yn bMsenol gan a&echyd, a chymMvyd ei Ie gan Cadfao, yr is-aKH- dderwydd. Ni thyowyd y cieddyf o'r waQn. Enillwyd y bine ribbons gan yr un prifardd 6C a eaniodd y gadair a'r goron yog NRwreesam 'dwy ftyoedd ya oi, Mf y Dr. i*. H. Pacry- WUUams, mab ysgolfeistr Rhyd Dda. Ymhlith y rhai y cySwynodd yr orsedd iddyot urdd an- rbydeddus yr oedd y Parch. E. Btrrwyu Roberta, yr hwn a adweinir bbllach yn y cylch cyifin wrth yr enw "Berwya.' Y BRENIN A'R GARB CYMREIG. I Ym mbreaenoldeb y Frenhines, y Freobinea Alexandra, yDywyaogea Victoria, y Tywyaog George, larll Kitchener, Mr. Lloyd George a'r Maeslywydd Syr Francis Lloyd, ym Mhalas Bnokingham,bu yBrenin yn cynwyno ei faner i'r Gard Cymreig, wythnos i ddydd Mawrfh. Wrth ei chyilwyno dywedai y Brenin fod yn Ilawen ganddo feddwl fod yn bosibl ychwanega catrawd at ei Card wedi ei chodi yn NhywytMg- aeth Cymra. Gyda pbryder neilldaol yr oedd wedi eymeradwyo i gwmpeini pertbynol i Dy- wysog Cymm ya y fataliwn, a bod ei fab hynaf yn cael ei gysyllta a.'r gatrawd." Dymnoai Ddow yn rhwydd iddyat. Y mae yn sderol myned trwy'r aoremoci hon yng ogardd y BreDia, y tu ol i't PaIsa, uo o'r llanorchau mwyaf neill- doedig o gwmpaa yPalaB. Trwy hyn aiomWyd y dytfa fawr, yn cynyslliaws o Gymry, poddynt wedi ymgasgia i ffryat y Palas, ao a safant yn dyrfa fawr yn y taranan a'r gwlaw. Ond caw- sant olwg ar y gatrawd wrth ddyfod allaa, a chlywsant hwynt yn canu "T6Q y Botel" a Hen Wlad fy Nbadan." Cysegrwyd y faner gan Eagob Llanelwy. WLUAM JONBS, TR HBN BDMEm." Adroddir yr hanesyn tarawiadol cantynoi gan Tawelfryn, yn OgJiH'lf y miabwn, amyr Hybaroh William Jocea, Penybont-or-Ogivr, awdwry "Geiriadar Yagrytbyrol," un e dduwinyddion amiycaf Cymra yn ei ddydd:—Broddro'r Bala ydoedd William Jonea, addolai ei tieni gyda'r Metbodiatiaid, end eoHlwyd ef at grefydd o dan weinidogaeth gref a goleuedig Dr. PMHips, Nenadd Lwyd, pryd y bwriodd ei goelbren gyda'r Anibynwyr. Ba yn cadw yagol am dymor mewn lie ddiarffordd a gyfenwir Pentrellyncymer. ger- Haw Myoydd Hiraethog. Pan yn 22 mlwydd oed aeth i'r Athrofa yn Wrexham, at y Dr. Jeokin Lewis, un o gedrwydd talaf mynydd Daw. Tra yn y coleg daeth cawod o ddigalondid droa ei ben, a phenderfynodd gi!ip i gylch estronol, gan beidio son "am ei enw Ef mwyach "—cerdd- odd i Groesoawallt, a Hwyddodd i gael noaon o lety gyda rhyw hen Gymraes ddowiolfrydig, ac ebe hi wrtho cyn croeai y fhiniog y bore dilynol. Nid wyf n byth yn cadael i neb i fyned o'r ty yma yn y bore, heb ddarllen peaod a gweddio; oa. ydych chwi yn aelod eglwyaig, hwyrach y gwnewch chwi gynfH y gwaaanaeth; onide bydd yn rbaid i mi vneud hyny." Addofodd yntau ei fo<9, darUenodd yebydig o adnodau, plygodd ar ei ddeulin, ymddrylliodd y llifddoran, ac "mown gweddi, efe a weddiodd." "Fy macbgien i," ebui yr hen fam, "ai nid Jonah yn ffoi i Taraia ydych ?" Gwnaeth yntan gyfaddenad goneat. Ewch yn eich ol—ail gydiwoh yn eich gwaith- ac fe'ch benditbia Duw!" ohwanega hithau; ao ni chymerai ddimen'r delyn am ei !ety. Dyna y Uaow i'r Ilacc ag y aoniai y prif fardd Seiaoig am dano, ag aydd yn dylanwadu am byth, er Mea neo er niwed. i'r sawl fo'n cwrdd ig cf. A gwelwyd y gwf ifanc hwnw wedi hyny, ys dywedai Williams or Wern, yn yatormio y ddioaa," yn enw leau o Nazareth. Bo farw fei y bu fyw—yn dawel—yn gryf-ac yn faddagoliaethus—" Ac ni frysia yr bwn a gredo." &an fod Letpwl, fel manau ef&iH, ar hyn o bryd o dan awdnrdod y Bwrdd Canolog ynglyn ag oriao ymyfed, pendetfyaodd y Bwrdd fod i'r oriaa oan- lyaol ddyfod i rym yn Lerpwt dydd Hum aeeaf :— Agored 12 p'r gloob i 2 30 p.m. ac o 6 30 i 9 30 p.m. Birkeahead—12 i & 30 p.m.; 6 i 9 p.m. Dyma'r orian am ddydd Sul yBL y ddau le-12 SO p.m. i 2 30, a 6 30 i 9. HYN A'R LLALL Diwrnod Croee Goch Belgium oedd Linn Gwyl y Bane yn Llandndno, a ahaaglwyd £526. Dywedir fed Ymherawdwr Awetfia yn wael. Bydd yn 85 mlwydd oedjwythnoa i ddydd Matcher. Y mae glowyr PIae Power, ger Gwrecsam, crya l,t00 mown cifer, ar atreie, am Bad aHant gydwei'd ag un o'r awyddogion. Ymadawodd amryw draffta perthyaol i'r iwgi- menta Cymreig sy'n ngwareyll mawr Pare Kinmel am rhywie yn FfraiBO y dyddian diweddaf. Dechrenir gw.,eitbis pedwar niwrnod yr wythnoa yn Chwarelan Oakeley, Btaenan Tfeabiniog, yr wythooa hon, yn lie tri. Par hyn oryn lawemydd yn y* ardal. Gadawodd Lieut. NaytorLeylaad, 23 mlwydi oed, o Bare BrynySyoon, ger Rh

Advertising

MAPIAU RHYFEL. Ceinjog yr Un, i'w I oitel yn Swyddfalr "Adv"ser."