Teitl Casgliad: Llangollen advertiser, Denbighshire, Merionethshire, and North Wales Journal (1860-1893)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

I || EVERY DESCRIPTION PRINTING I PLAIN and • I ARTISTIC. 1 FRO M A VISITING CARD to a |! BIG COLOURED POSTER, || DONE WITH DESPATCH AT THE "ADVERTISER" OFFICE, CASTLE STREET, LLANGOLLEN. 1 I GOSTYUGIAD YN Y PRIS. COFIANT A PREGETHAU T DTWEDDAB PARCH. MOSES ROBERTS, LLANGOLLEN, DAN OLYGIAETH Y PABCH. H. OBBNYW WILLIAMS, D.D., COBWBS, E. OBRI PABCH. B. CEFNI JONES, HIBWABN, GYDA DARLUNIAU. PRis, Is, 60. Ar werth gan BUGH JONES, Swyddfa'r Adversiser, Llangollen. Yon Can Rely On You Can Rely On a Safe and Sure Remedy, In either Sex, for all Acquired or Constitutional Discharges from Urinary Organs, Gravel, Pains in the Back and kindred complaints. Over 50 Years Succesr? Of C 1 8 r k e' S all Cbemists, 4/6 per box. or (;I a r ]kegs sent direct, post free. for Sixty Penny Stamps by the M?.? Proprietors The Licoln B41 Pillf; and Midland Counties Drag To. Ltd.. Lincoln. (Free from Mercury) I I $$Illuminated$* fiBSRBSSBS EXECUTED in BEST STYLE, By LONDON ARTISTS, T fiUGfi t10BS, SUPPLIED Jj ADVERTISER OFFICE, I ) I THE ADVERTISER EMPIRE WALL, TMAP OF THE BRITISH ISLES, 41 It. by Bi ft.; with insets—Map of the World (British posses- ions marked red), and environs of London, Edin- burgh and Glasgow Only a few remainders la. 6d. each. HUGH JONES, Castle Street. Make UP Your Mind J fi that you will take your place—and keep it—in the ranks of the army il «| of the fit. Let it be your firm resolve that, as far as it lies in your l| W power, you will henceforth be among those who can claim to be in fi I the possession of a clean bill of health. They are the people that I enjoy life-that best realise its possibilities. Beecham's Pills, the J I I widely known and well-trusted family medicine, will render you I valuable assistance in carrying out your resolve to realise perfect A health. You are strongly advised, therefore, A f To i ukr, m these excellent pills which act with real efficacy upon the stomach, I liver and bowels. And it is well to bear in mind that when the m digestive organs are efficient there is every reason to expect the H 1 whole bodily system to be healthy. Make up your mind therefore, ii I to be healthy hearty and able by taking W j J BEECHAM S [j PillS. ¥ Sold rrtfrwktfi in boxM, price Is 3d and 3s Od. IF Wr- -moFmopw- SNOW- CEIR Papurau Newydd Cymraeg A'R Gwahanol Grylehgropau, A NIFER FAWR 0 Llyfrau yn yr Hen faith, YN SHOP HUGH JONES, HEOL-Y-CASTELL, LLANGOLLEN. THE ARCHITECT. TO ALL INTERESTED IN Architecture, Archaeology and Building, SEND BOR A COPY OF The LEADING JOURNAL 'THE ARCHITECT.) 6.11, Imperial Buildings, Ludgate Circus. London. PAPER SERVIETTES, ld. and 6d. per pkt; j. Dish and Dessert Oovers, Id., 2d., and 6i .per pkt.; Pie Dish Frills, Id. each Ham Frills, Id. per Outlet Frills, 6d. per pkt.; Tinted Embossed Lace Shelf Papers, Id. per pkt., at HUGH JONBS'S, Advertiser Office. — ■ ■ ■ -■ ■ — f mmum Made from the Entire Grain of the Wheat. GUARANTEED PURE. *■ ?; To be obtained at ■> T. M. ROWLANDS, BAKER, I CONFECTIONER. &c., T CASTLE STREET, LLAf\;GOL E: I 1 For the Blood is the Life. I DO YOU SUFFER I I from any SKIN or BLOOD DISEASE 1 H Such as Eczema, Scrofula, Bad Legs, E |§ Abscesses, Ulcers, Glandular Swel, H lings, Boils, Pimples, Sores of any ■ £ § kind, Piles, Blood Poison, Rheuma- ■ ■ tism, Gout, &c.? If so don't waste your ■ B time and money on lotions and ointments jS B which cannot get below the surtuce ci the skin. K I What you want and what you must have is a 8 H medicine that will thoroughly free the blood of H the poisonous matter which alotie is the true ■ cause of all your suffering. Clarke s Blood Mixture is just such a medicine. It is composed of ingredients which quickly expel from the blood all impurities from whatever cause arising, and by rendering it clean and pure can be relied upon to effect a lasting cure. success. Over 50 years'  P'"sr/Clarl £ e*^ 'take.Clakci s ) Blood Ch.?.i.t. Mixture Sold by &U ?" I Refuse H Substitutes. HAS CURED THOUSANDS. WILL CURE YOU. Y Slop AM BRESANTAU PRESANTA U iln Milwyr Dewr. PRESANTA U in Ysgolion Sul. i PBESANTA U i'n Ysgolion Dyddiol. PRESANTA TJ Penblwydd. PRESANTA TJ Priodasol. PRESANTA TJ Cymwys i bob Amgylchiad MEWN Military Cases, Dressing Cases, Bagiaw, Pyrsiau, Albams, Writ- ing Cases, Treasury Note Cases, Blotting Pads, Fountain Pens (gan y gwneuthurwyr goreu), Inkstands, a chant a mwy o Bethau Defnyddiol eraill i ddewis o honynt, amryw o'r NWYDDAU LLEDR wedi en gwneuthur, nid yn Germani, ond yn Llangollen DEUWOH A GWELWCH. HUGH JONES, Swyddfa'r "Advertiser," CASTLE STREET. •; ,■ j j

LLIF LLIF LLIFj

LLIF, LLIF, LLIF. (OTFIBITHlilD ). LLIF, Mif, lIH, 0 for! ar dy gerrig llwyd, A myanwn i'm tafod drsethuln rhydd T meddyliau o'm mewn a gwyd. Ha da i blant y pysgotwr mwyn Wrth ohwareu yw bloeddio'n lloo, Ha da i'r hogyn forwr glin Yw oanu'n ei gwoh ar y don. A'r llongau beiloh a ant Gyloh y bryn i'r hafan glyd; Ond, 0 I am gyfEyrddiad y ddiflan law, A sain y llais sydd yn fud! Llif, llif, Hif, 0 0 f&r I wrth dy grei lapi.di, Ond tyner swyn y dydd a ffoes Ili ddyohwel mwy attaf fi. Llangollen. R. E. ROBERTS. I

No title

NEW DDULL 0 GASGLU AT Y WEINIDOGABTH. I Brodor o Feddgelert ydyw Mr. M. W. Hum- phreys, G-arston, ac yn ei adgofion bore oes, dros haner can mlynedd yn ol, ceir y desgrifiad canly- nolo ddull syml hen flaenoriaid eglwysi'r wlad o wneyd y cabgliad at y weinidogaath:- "Dygid y llyfr mawr i'r bwrdd, a gal wair yg" grifenydd enw a phreswylfod pob aelod yn ol en trefn. Atebai pawb i'w enw gydag un gair, 'Croeawch I' Ood os na fyddent yn cofio maint en dyled, gofyaent fir goedd, Faint sydd yna V Atebai yntan, 'Pedwar' (oa pedwar fyddai). Croeswch dri," meddai'r aelod, gan adael un hyd y tro wedyn. Yr oedd swyddog arall ar endraed wrth ochr yr ysgrifenydd. a dwy fowleu wen o'i flaen, un i ddal y pres a'r Hall yr arian gwynion. Oerddai pob un at y bwrdd i gyfranu ei rodd- rhai yn dod yn araf a defosiynol, eraill yn ffwd- anllyd a thrvstiog rhai eisio newid, eraill yn obwilio'n drafferthus am y darn priodol o hen god hir oedd wedi dal gwerth llawar gyr o ddefaid." Mor blaen, dirodres, a gonest oedd ein hen dadau anwyl GWARTH Y FYDDIN: EI N.C 0.'8 RHEGLTD. I Wle gwyn Cymro o'r ranks, ac y maa'n syn meddwi fod y fath ytuddygiad darostyngol yH cael ei oddef ym Myddin Pryd nn; ond, ysywaeth, chwedl yntau, y N.C.O.'s butraf eu tafodau a werthfawrogir lwyaf. Hyd yu hyn y mae ein meibion wedi cael rhyddid ewyllys i ymuno ar fyddin neu beidio, ond Mawrth laf bydd y Ddeddf Orfodol mewn grym, a bydd yn rhaid iddynt,bodd neu anfodd, fyned yn filwyr, ac ymestyn en clus- tiau t wrando iaith aBymuuol a Uygredig y rhai anystyriol hyny 8Y wedi ei go-sod mewn awdurdod. Y mae y gwvn yn un hen a goreu po gyntaf y cymer diwygiad le yn y cyfeiriad hwnw. Bwriad uehel yr awdnrdodaa, mae'n wir, yw ein daiparu ar gyfer y gelyn, a'r effaith yw creu ynora yabryd rhyfelgar, ao mae'r ysbryd cythrejilig hwn (os goddefwon y gair) yn dod i'r amlwg gyda grym trwy gyfrwng awyddogion ieraddol- dyledswydd y rb.i yw aroljgu yr addysgiad elfenol angenrheidiol. Yr hyn a achosa flinder i ni yw è uÜ rhai o'r *i8-8wydios;ior\ hyn. Gelwir hwy 711 I Junior N.C.O.'s.' Y mae yr'araeth ddefnyddir psnddyu t ar adegau pan ar y 'drill parade' yo atBwydus anfoasol. Gresyn fod yr awdurdodal-I awcha yn caniacau v fath regfeydd ih on.fel arferir. Yn wir, yrv N.C.O, fedr ym. arllwya y llwon mwysff enbyd o'i enai gyfrifir yr I inB",at goreu ga7. penaethiaid. Rhaid ein t ø disgyblu, mae'n wir, so ardderohog yw gwld cat- rawd wedi ei llwyr ddisgyblu. Cytuna pawb o honom y dylid cosbi ya llym pan droseddir un. rhyw reol, ond yn enw pob rheawm, onid oes modd cael gweddisrwydd iaith gan ddosbarth yr N.C.O.? Mil gwell i ami un yw bod yn own rbuad y magnelau kuwya niweidiol na bod yn own araith amhnr."

UNIAD YR ENWADAUI

UNIAD YR ENWADAU. I Esgusoda Mr. Williams yr anghydwelediad sydd rhyngom ynj bresenol trwy ddyfynu braw- ddeg o eiddo Syr W. Hamilton Mjery man IsoJts at the same moon, and every man looks at his em moon." Ar ryw olwg y mae hynyna yn wir. Nid yr un olwg y mae pawb yn ei gael ar y lleuad; a pha ryfedd gan ei bod mor gyfnewidiol. Dichon mai un o'n diffygion yw edrych gormod ar lenadau cyfnewidiol, a rhy fach ar Haul mawr Gwirionedd; neu, mewn geiriau eraill, edrych gormod ar yr hyn a ddywed y tadau, a rhy fach ar yr hyn a ddywed yr Arglwydd. Ond er nad ydym wedi cyraedd undeb barn nac undeb ysbryd, credaf y sylweddolir hyny, rhyw ddydd. Mae gweddi fawr Iesu yn yr Oruwch- ystafell yn sior o gael ei hateb-11 Ac nid Vyf yn gweddio dros y rhai byn yn uaig, eithr dros y rhai a gredant ynof fi trwy eu hytmdrodd hwynt, I fel y byddont oil yn UD, megya yr wyt ti y fad ynof fi, a minnau ynotTi; fel y byddont hwythau un ynom ni, fel y credo y byd mai tydi am han- fonodd I." A pan y daw y dydd hwnw oddi- amgylch bydd geirian Paul wrtfi,yr Ephesiaid ar faner yr eglwya mewn Ilythyrenauigoreuredig- "Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Duw a Thad oil, yr hwr. sytid goruweh oil, a thrwy oil, ac ynoch oil." Ond y mae oryn dipyn o waith i gael ei wneyd cyn y gwelir y gwahanol enwadau wedi eu buno. Garaswn wybod pwy sydd i fod yn yr undeb. Y mae Mr. Williams am gael Eglwys Loegr i fewn iddo; ond beth a„ip y Pabyddion, y Mormoniaid ac eraill ? A ydynt hwy i gael eu cau allan ? A yw yr undeb i fod yn gruglwyth crynhoawl o yspwrial y byd crefyddol, ynte yn gydgasgliad o ddynion nniongred a bucheddol P Undeb yr Efengyl yw undeb yn y gwirionedd ac er mwyn y gwirionedd; ae os na fydd yr undeb y dyheir am dano yn undeb felly, mi wn i am un na fydd yn perthyn iddo. Os myned i undeb a'n gilydd, gadewch i ni fyned iddo gyda llygaid agored, ac nid a mwgwd ar ein llygaid. Eto, carwn wybod pa faint o aberth fydd raid i ni ei wneyd. A yw y Methodistiaid Calfinaidd a'r Wesleyaid i wneyd i ffwrdd a'i ffurf lywodr- aeth eglwyaig, y Cynulleidfaolwyr i roi i fyny eu, hanibyniaeth, a'r tri enwad parchus i roi i fynu daenellu, a tbaenellu babanod ? Ac a yw y Bed- yddwyr i roi i fyou yr hyn a gamenwir yn "gymundeb caethV" Os nad ydynt, bydd yr undeb yn ammhosibl. Gallaf ateb droa y Bedydd- wyr na rhoddant hwy ddim i fynu. 0 gydwybod nis gallwn gydgymuno a dynion difedydd; Did am y credwn nad oes dynion duwiol gyda phob euwad, ond am y Otedwn mai yr unig ffordd i'r eglwya ar y ddaear yw trwy y geni o'r ysbryd ac o ddwr. DywetWd awdwr Americanaidd gyda golwg ar y gaethfasnacb-" I will figkhlavery till hill will freeze, and will continue the fight after- wards on the use. "—Dywedaf finau-Bydd i mi lynu wrth y gwirionedd fel y mae yn yr lesu pe syrthiai colofnau'r nefoedd. Ofer, gan hyny yw y waedd bresenol am undeb yn ei pherthynas a mi ac a miloedd.-Y Dr. Harries, Treherbert, yn Y Geninen am Ionawr. >

I CYMDEITHAS LENYDDOL LLANGOLLEN I

CYMDEITHAS LENYDDOL LLANGOLLEN. Nos Wener cafodd y gymdeithas wledd flasus a maethlon yn gwrando ar Mr. Pencerdd Willis ma, U.H., yn traethu ei len ar y telynorion John Parry a Bardd y Brenin Profodd fy darlithydd iddo ddarllen ac astudio y cyfnod yn drwyadl, a cbaed ganddo ambell awgrym ddarluniai gyflwr y wlad yn glir iawn. Sylwodd ar gyfoeth yr alawon cenedlaethol, ac ar geidwadaeth y Ormro ynglyn a hwynt. Bu amryw yn gweithio yn ddyfal a diflin i grynboi yr hen alawon a'i cadw rhag myned o honynt ar ddisperod, a gresyn na fuasai eu henwan yn fwy adnabyddus ar aelwydydd Cymru heddyw. Sylw arall dafiai oleuni ar agwedd meddwl yr oes ydoedd Da oheid geiriau Cymraeg mewn llawer o'r oasgliadau o'r alawon, dim ond miwsig yn unig. Yr adeg hon yr oedd pendefigion Cymru, fel ei hoffeiriaid, yn gwneyd popeth er lladd yr iaifeh Gymraeg; teimlent rbyw swyn yn yr hen alawon, ond ni welent onrhyw hawddgarwch yn yr hen iaith, felly ceisient gadw y naill yn fyw tra yn gwneyd a allent i ladd y Hall. Perthynai John Pary-Pafry ddall o Riwabon —i'r ddeunawfed ganrif. Credir iddo farw yn 1782, a'i fod wedi cyraedd blynyddoedd yr addewid. Bu Lewis Morris (Llewelyn Ddn o Fon), a Syr Watcyn yn noddwyr earedig iddo, a thrwy eu dylanwad cafodd fynediad helaeth i mewn i lysoedd uwchaf y tir. Ymhlith ei edmyg- wyr yr oedd y cerddor Handel, a gwrando arno ef yn canu gyda'r tanau yng Nghaergraarnt symbyl- odd y bardd Gray i gyfanaoddi Tlie Bard." Tra yn y brifddinns yn diddori uchelwyr a phen- defigion cadd hamdden i gasglu a cbyhoeddi amryw gyfrolau o alawon a llyfrau ar y delyn a cherddoriaeth Gymreig. Mab i John Parry, Rbiwabon, ydoedd William Parry yr arlunydd. Bu am gyfnod o dan Syr Joshua Reynolds, a dan- fonodd Syr Watkin ef i'r Eidal i astudio gweithiau clasurol. Tra yn yr Eidal tynodd gopi o'r w Gweddnewidiad," gan Raphael, fel anrheg i'w noddwr o Wynnstay. Yn 1776 gwnaed ef yn "Associate of theRoyalAcademy,"a throdd ei olwg eilwaith tea r Eidal. Ymsefydlodd yn Rhufain mewn safle o anrhydedd a bri nid bychan. Perthynai Edward Jones, Bardd y Brenin, i gyfnod ychydig diweddaracb. Brodor o Henblas, Llandderfel, ydoedd efe, a hanai o deulu bynod gerddgar. Aeth yntau i Lundain o dan nawddog- aeth gwyr ucheldras, ac yno gwnaed ef yn delynor i Dy wysog Cymru. Teitl o anrhydedd yn unig ydoedd hwn, ac aid awydd fel "Poet Laureate. Bu" fel' ei ragflaenydd yn brysur yn casglu a chyhoeddi llyfrau yn dal perthynas a cherdd a chin y Cymro, ac mae y eyfrolau heddyw yn drysorau cyfoethog yn y meusydd hyn o lenydd- iaeth. Cafod yntau hefyd, fel Mr. Parry, groeai fen blynyddoedd yrladdewid,ond tywyll a niwlog fu dyddiau olaf ei fywyd. Am ryw resymau, anghofiwyd ef gan rai fn gynt yn hael tuag ato, ac felly syrthio i ddygn dlodio ae- angen a wnaeth. Cyn ei farw cafodd sylw The Royal Society of Musicians, a phendeifynwyd rhoddi blwydd-dal o £50 iddo, ond daeth y swcwr yn rhy ddiweddar, oblegyd cyn derbyn ohono gyfran o'r blwydd-dal croesodd at ei wobr. Llainriodd yn ddyfsl am ddeugain inlynedd a sajf ei waioh yn dyat teilwng o'i allu a'i ymroddiad. Yn dilyn y ddau delynor a enwyd yr oedd un arall o'r enw John Parry. Brodor ydoedd efe o'r Aipht, ger Dinbych, ac adnabyddir ef yn Kyffredin j fel "Bardd Alaw." Dringodd yntau yn uehel, ac ymgyfathrachai a phrif gerddorion a llenorion y brif-ddinas. Mae'n debyg iddo gyfansoddi mwy na'i ragflaeniaid Dawn i delyna ac i drysori cynyrch eraill oedd en heiddo hwy yn fwyaf arbenig, ond gallu y Bardd Alaw greu yn rhwydd, a cbyfrifir ei gyfansoddiadau wrth y I canoedd. Ym myd y gerdd yr oedd yn adna- byddua i bawb yn Llundain,ac nid oedd pall ar ei I weithgarwch a'i gymwynasgarwch. Bu farw yn 1851. Gofoil a balla i ni sylwi ar eaaill soniwyd am danynt gan Mr. Pencerdd Williams, ac befyd ar y sylwadau addysgiadol ynglyn a gwneuthuriad a rhagoriaethau y gwahanol fathau o delynau. Hyderwn y bydd i'r darlithydd gyhoeddi y papur, oherwydd cynhwysa ffrwyth ymchwiliad a myfyr ddylid ei sicrhau yn arhosol. Da fuasai medru ychwanegu ychydig o sylwadau y cadeirydd hynaws, Mr. J. R. Humphreys, a'r Mri. Dewi Clwyd, Jesse Roberts, R. E. Roberts ac E. R. Parry; ond mae amser yr yegrifenydd, fel gofod y golygydd, yn ddarostyngedig i alwadau y cy- hoedd, ac felly rhaid cloi i fyny yn ddiymdroi.

CAPEL AC EGLWYS

CAPEL AC EGLWYS. Mae Mr. D. W. Thomas (Cwmyglo), o Goleg Duwinyddol y Bala, ar gymevyd gofal feglwyei Llanddulas a Llusfaen. Y pregethwyr dieithr a ddisgwylir i lanw pwl- pudau Llangollen y Saboth nesaf ydynt --Glan- 'rafon (A.), Mr. D. W. Evans, Coleg Bala-Bangor Rehoboth (M.C.), Parch. J. O. Jones, B.A., Bala. Gweinidog gyda'r Bedyddwyr, Parch. J. Jenkins, golygydd y Screti, ond yn fwy adnabyddus dan ei deitl barddonol, Gwili, yw "Y Gwyngyll," cyfan- soddwr y gan fnddugol sylfaenedig ar apel y Cadfridog Owen Thomas. Yn Rhyl cymerodd parade cymtaf y gweinidogion le. Daeth 240 o efrydwyr ymlaen i gael eu profi. Perthynant i'r R.A.M.C. Cyniychiolid pob enwad yn y jaifer ddaeth ynghyd. Erbyn hya y maent wedi gadael Rhyl am Sheffield. Y mae y Rhyfel wedi setlo ciadl hir ymblith y Methodistiaid, sef uno y ddan goleg" Ouwinydiol,un t y De ao nn y Gogledd. Ar hyn o bryd yo y Bala y sefydlir y colegau unol, ac am y tymor presenol 23 fydd nifer yr afryd wyr-14 o'r Gogledd a 9 o Aberystwyth-y gweddill wedi ano a'r Fyddin. Penderfynodd Eglwys Rehoboth, Llangollen, nos Sul, anfoa ei llongyfarchiadau i'r Parch. John Pengwern Jones, oanhadwr yp Syihet, India, ar ei waith ya dertyri medal gan y Llywodraeth, fel dangosiad o'i gwerthfawrogiad o'r gwaith da a wna yn y w lad bell hono. Dro yn ol, mewn cyfarfod gweddi yn y wlad gwtddiai un hen frawd yn daer. iawn am i'r Arglwydd ymweled a'r Senedd. "Baost yrw.,gynt, 0 Arglwydd 1" meddai, ond ofnwn dy ioa wedi ei gadael ers llawer dydd. Dynion drwg sydd yao." Yna cofiodd fod yn y oapel bertbynasau agos i un Aelod Seneddol, ac ychwanegod i, Bfallai fod yno un neu ddau go lew hefyd." Mewn llythyr o Ffrainc dywed y Pfrch. Oscltoen W. Llewelyn Lloyd, C.F., 16eg Bataliwn R.W.F.— "Y mae yn dda iawn genyf gael dwyn ;tystiolaeth i ymddygiad ardderebog beobgyn M6n, ao y mae Uaweroedd ohonynt wedi oael gaiael sicraoh ar yr Anweledig er pan y maent yma nag a gawsant erioed o'r blaen. Ni fu genyf eglwys mor fawr erioed o'r blaen, a rhaid i mi gydnabod na ohefais erioed fwy o flas ar geisio gwneud fy rhan fechan i sirioli bywyd y dynion dewr. Y nefoedd yn unig wyr faint yr aberth y maent yn ei wneud, ao fe roddwn lawer am gael dod i ambell bwlpud ym Mon i ddweyd yr hyn a welais ac a glywais ya ystod yddau tis ddiweddaf."