Teitl Casgliad: Llangollen advertiser, Denbighshire, Merionethshire, and North Wales Journal (1860-1893)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

"A wado hyn aed a hi, A gwaded i'r Haul godi/1 "I. j' 'J$:: r .) l' JJ 1'1, It e¡L:í am afetiai y.yv-. gaol ¡1m T £ Y u an ffi Kn ye debyg i D6 Phillips." W. PHILLIPS & Co., LIMITED, TEA MERCHANTS, WREXHAM. DISTRICT AGENTS Mr. T. M. ROWLANDS, Castle Street. Llangollen Mr. E,, I.,LIS EVAPI Mr. ELLIS EVANS, Chapel Street, Llangollen. Mr. R. DAVIT S, Vroncysyllte, nr. Llangollen j • Mr. ELLIS WHLIAMS, Garth, near Llangcilen. I, Mr. D. DAV?ES? Bridge Street, Corwen. I Mr. W. EVANS. Cynwyd, nea, Corwen. TO TRADESMEN AND OTHERS. HUGH JONES, Bookseller & Stationer, LLANGOLLEN, Begs to call attention to hie STOCK of LEDGERS, Cash and Day Books, etc., etc. Plain & Fancy STATIONERY, a Speciality. M. J. feets confident that he Has never shown Better Assortment nor Better Value. HUGH JONES. I Advertiser LLANGOLLEN. RE W A R D TICKETS.—The "Scripture L Jewels," containing 4b Tickets, arranged on perforated Penny Sheets. Also, Larger Size Cards 82 for One Penny, and 24 for One Penny, Scripture Text Cards for Walls, beautifully coloured, Id., 2d. 3d. and 4id. each-endless selection, 'HUGH Jonss's "Advertiser Offioe, Llangollen. J. ELLIS (Late BEN BOW)' Gunsmith and Fishing Tackle Dealer. SPORTING AMMUNITlON- A SPECIALITY. ItAIMilT CARTRIDGES, 7s. per lOO. GRANJ) PBIX, Do., 8s. per lOO. THE ARROW, Do., 8s. 6d. per lOO. The!above cannot be beaten for Reliability. fir When you want a Gun, inspect my stock before purthasing elsewhere nf FARMERS' GUN-D.B. HAMMER, R3 3s. (The All.British, Strongly Recommended) D.B. HAMMERItBSS GUNS, from, £ 5 8s. A Good Selection of SECONG-HAND GUNS always in Stock, at Low Prices. Rabbit Rifles from 12/6. Revolvers from 10/6- TAYLOR'S "EYE-WITNESS" CUTLERY. REPAIRS AND GRINDING-ALL RECEIVE PROMPT ATTENTION. 25, BAILEY STREET, OSWESTRY. (m594) CAEFELIi LAUNDRY, LL AKGOLLEH. SEASONS SPECIALITY. WT snow opn to do ALL Kinds of CUJUTAJN8, S DATE; NonCE. AT ed PER pair. iHIETS & COLLARS, a Speciality also. PIMASM V-'V? US A TBIAL. Mias ORSON. ARE YOU IN NEED OF MONEY? MR. F. W. HUGHES makes confidential cash L M- advances to responsible persons, male or female, upon Note of Hand alone, without securities, and upon Life Policies, &c. Prompt attention, strict privacy. Interest in the ? for an agrocd period Write for torms, free of charge, to F. W. HCJHES 36, Church Road Moseley, Birmingham. [111 7 Visitors' Handbooks The Ladies of Llangollen I By Charles Penrtiddocke. Beautifully illustrated. Price, 9d, j In Cloth, Is. 3d. I I' LLANGOLLEN & NEIGffBOURHOOD I What to See, and How to See It being a Guide to the Walks, Drives, and Excur- sions to Places of Interest, by JAMS A CLAKKB, Prioe 2d. PLAS NEWYDD, As It Was, and As It is; with a Catalogue of its Contents, ai)d o few Reminiscences of the Old Ladiee," by the late QENHBAZ. YOBKH, O.B. Price 6d. "BOROUGH" GUIDE TO LLANGOLLEN, with Map and 00 Illustrations. Price 2d. SHORT MEMOIR OF THE LADIES Of LLANGOLLEN. By the late Rev, JOHN PBICHABD, D.D. Price 2d, CASTELL DINAS BRAN, An Account of. Price 2d, VALLE CRUCIS ABBEY, An Acoooni of. Price 2d. Hey wood's LLANGOLLEN & CORWEN Pnoe Id. { —.——.—— ( ON SALZ AT ALL LOCAL SHOPS, THOM TEN PUBHSHKB, HUGH JONES, Castle Street. Newyddbeth Owir Angenrheidiol. CARDIAU DYDD PENBLWYDD ARDDUNOL, 2g. yr un. I n HUGH JONES, Swyddfa'r Advertiser, Llangollen.

i HYN AR LLALLI

i HYN A'R LLALL. I I Costiodd y rhyfel i Lywodraeth De Affrig hyd i y?ayowme&18,5T6,986. Y dydd o'r blaen Uaddwyd bustach ger Dol- j } [' hrrog, ar y Gonwy, drwy iddo fyned i gyffyrddiad gwifron ryw drydanol. L Ya yatod y pymtheg mia cyntaf o'r rhyfel talodd WwodrMth AwBtralia y swm o 975,000,000 at Qalllad* a ohadw milwyr. Credir y bydd i'r holl ddynion sengl sydd wedi rrnuua dM Gynllnm Arglwydd Derby gael eu galw Jyny eyn mia GorSenaf. "Sut y cawsooh eich anafu?" gofynodd gwraig gar i filwr elwyfedig. 0, ymyryd a'r rhyfel )11180 wnaethum I" ebai yntau. Am yagrifenu brawddegau teymfradwrua gyda Obalk mewn lleoedd amlwg yn y dociau ym Mhorts- mouth dirwywyd dyn o'r enw Lynch i £ 20. Ya Nhy'r Cyffredin dywedodd Mr. Montagu fod y mater o roddi 7s. So. yr wythnos i hen bob! yn lie 5s, fel yn bresenol o daa ystyriaeth y Llywodraeth. Derbyniodd Mr. Joseph Hayes, 14, Gronant- street, Rhyl, lythyr oddiwrth y Brenin y dydd o'r blaen yn ei longyfarch fel tad i chwech o feibion By'n y fyddin. Dywedodd Mr. R. L: Archer, proffeswr yngholeg y Brifysgol, Bangor, wrth awdurdodaa y coleg, ei tod am wneucl ar chwarter ei gyflog yn yatod y thyfel. Btagwylir y diiyair ei eaiarnpl gan eraill. Daeth casgen chwisgi lied fawr i'r lan ger Craig- ydon Penrhyndeudraeth, y Sadwrn diweddaf. b? g ydyw mai rhan o lwyth rhyw long aeth yn dd,? !Uaa yn yr ystorm fawr ddechrea y mis hwn ) ydccdd. Y ajae y streic yn e.byn codiad o geiniog y chwart (0 4o. i So. y chwart), am laeth yn Mhenmaenmnwr, edi terfyntt yn ffafr y prynwr. Ffaith arali ydyw t od yno wertbwr llefrith rewydd wedi ymsefydlu, c yn cael madael a thua 36 o alwyni y dydd o hono. ylai hyny fod yn rhybydd i werthwyr rheibus era ill. O'r diwedd y mne yr Arlywydd Wilson, ar ran tlYwodrae,h Unol Dalaethau'r America, wedi daru gfirieu eglur a diamwys wrth yr Almaen, ?wy ei obynrychiolydd yn y wlad hono. Os na bycld i'r Almaen, hyd ddydd Sadwrn neaaf, gon. Qemuio suddiad y Lusitania gan yr Almaen, ac ym- cyfrifoldeb am ei auddiad, bydd i'r ^wica gymeryd camrau difrifol yn y mater. -OynhaHwyd yr hyn a elwid yn Eisteddfod 44deiriol y Marconi yn Waecfawr, yr wythnoa Iddivteddaf, sef oyfarfod cystadleuol a drefnwyd Y ^Iy° &'r milwyr sy'n gwylio yr oraaf ddiwifrau. 'Y  Cape! yr Anibynwyr yn orlawn. Pryddest  T A Roberts, Penisa'rwaen (yn dilyn ei dd? t ?-?yddMt ar h?a 0 bryd yn Norwich), enill- 0t,?y gadair, allan o dair'ar-ddeg. Y teatyn oedd, v 1 deuddeg diegybl."  ?s'n dirwg genym i Lieut. W. Dyfed Parry,  .W.F. (mab Mr. Wm. Parry, yagolfeiatr, Atrf *)* ei glwyfo Ion. 20fed, yn ei fron a'r ■ft, fn" Ymidengys mai hyfforddi ei ddynion rn "?'oo syt i dana y grenadea yr oedd, a ffrwd- t Odd un yrl anml'ero)f gan ei glwyfo ef ac eraill. ly Q .wyd!i dÍ\9tddaraf yr oedd yn ddifrifol o *»ol ysbytty ar y godre. Y mae i Mr.  LI' *?'*? ya ymhdd droa ei wlad—Loe.-Oorpl. C?H? ord Pa.ry..?? oedd gwir yn y ? ei fod ar

Hen Gerddi Cymru

Hen Gerddi Cymru, BHIF CXXXVII. Y WIDW IFACH LAN. I LIYE in Llandyssul yn shir Aberteifi, A letter inform me my nwoowl was dead- To ask me in a minet to go up to Llanden, As canoedd o bunau wass left me 'twass said; So I wass determin to go on my shwrne And books my ticket, first class I wass fain, But if I wass go third class I wass never encounter The widw fach lan I wass see in the tren I Y,widw and me side by side sit together, In the caridj was no one but us and no more, Dystawrwydd wass broken by my purty companion, Who ask me the time by the watsh I wass frore; Wrth gwrs I wass tell her, and then conversashwn Wass speakin between us, yndeed, till my brain Wass go on the pendro, ro'wn i bron mynd yn waligo Gyda'r widw faoh lan I wass see in the tren. Shi wass so Uariedd I ventur to ask her How old wass the child shi wass have on her brest Oh! syr," shi wass say, and shi did llefain shocin,. And the plentyn shi carry to her bosom she prestrl "When you speak of my child I'm quite broken- hearted- His father, my husband, Oh! my heart breaks with pain; And what shi wass do shi lean her head on my wasgot [Nice silk wasgot, too, John Jones, teiliwr, make before I wass go from home, ies yndeed, there you.] Did widw faoh lan I wass see in the tren. By this time the tren it wass cum to the stashon, A cwpwl of miles from big big one in town, When the widw wass say as shi look thro' the windo' "Good graoious alive! why?—there goes Mr. Brown. He's my late husbands's brother—Dear Syr, would you kindly Take hold of my babby ? I'll be back again," Wrth gwrs," I wass say, ac allan i'r platform Aeth y widw faoh lan I wass see in the tren. Three minutes was go by, the guard whistle blowing The tren wass a moving, but no widw appear, With a pwff and a pwff it was off I wass fear; My watch !-ha! where was it, and where was my chain ? My pwrs and my tioket, loose tooins, wass ole gone I 0 drato'r hen widw I wass see in the tren. When I find out my oolled, yndeed, I was crying, 10 dear, dear, O mam anwyl, beth fDnaj if Or un dwl shied ag o'wn i); The tren did gen stop, and "Tickets pless I heard I So I tell the codduotor, while shiggling the baby The loss I wass lost, but he dowted my word; So he col the polistman, and a lot oum about me, They take from me the babby-how shall I explain? For, indeed, twas no babby, twas a dolbren- a dummy, That villain o widw I wass see in the tren I They let me go when they see I had no money, < And I wass wÔk home for many a day; When I oum to Merthyr, I saw Dai Llanybyther, And in his ol cart I come home 81 the way; Now boys o Llandyssul, now mind you take warnin, Mind you the wiws who do ory like rain, For they sure to rob you of your purse and your pocket Like the widw faoh lan I wags see in the tren 1

No title

T Llwyddodd meistr Tlotty Llanelwy i berawadio amryw o "dnmps a alwaaant yno i fyned i Wer- ayllfa Kinmel i atestio.

Advertising

IN OBDEB -VO scccsstf it da semeary, to be known The best way to become known is to advertise. The best paper for you to advertise is the LrA*Gomzx ABVEBTISBB The London City and Midland Bank, Ltd. ESTABLISHED 1836. SUBSCRIBED CAPITAL X22,947,804 Os. Od. PAID-UP CAPITAL. £ 4,780,792 10s. ed. I RESERVED FUND £ 4,008,000 Os. Od. DIRECTORS. Sir EDWARD H. HOLDEN, Bart., Chairman and Managing Director. WILLIAM GRAHAM BRADSHAW, Esq., London, Deputy-Chairman. The Right Hon. LORD AIREDALE, Leeds. Sir PERCY ELLY BATES, Bart., Liverpool. ROBERT CLOVER BEAZLEY, Esq., Liverpool. DAVID DAVIES, Esq., M.P., Llandinam. FRANK DUDLEY DOCKER, Esq., C.B., Birming- ham. FREDERICK HYNDE FOX, Esq., Liverpool. Sir GEORGE FRANKLIN, SheiMeld.) M. SIMPSON GEE, Esq., Leicester. &JOHN GLASBROOK, Esq., Swansea. ARTHUR T. KEEN, Esq., Birmingham. FREDERICK WILLIAM NASH, Esq., Birmingham' The Right Hon. LORD PIRRIE, K.P., London. The Right Hon. LORD ROTHERHAM, Manchester THOMAS ROYDEN, Esq., Liverpool. Sir JOSEPH WESTON-STEVENS, Bristol. The Right Hon. Sir GUY FLEETWOOD WILSON K.C.B., K.C.M.G., G.C.I.E., London. WILLIAM FITZTHOMAS WYLEY,Esq., Coventry. Head Offioe: 5, THREADNEEDLE-STREET, LONDON, B.C. Joint General Managers: J. M. MADDERS, S. B. MURRAY, F. HYDE, E. W. WOOLLEY. Secretary: E. J. MORRIS. Welsh Distriot Manager: JOSIAH E. JONES. Welsh District Assistant Manager: W, R. OWEN. LIABILITIBS ND ASSETS, 31st DECEMBER, 1915. Dr. LIABILITIES. £ s. d. To Capital Paid up-via., A2 Ift. per share on 1,912,317 shares of Z12 eaeb .J 4,780,792 10 0 II Reserve Fund 4:000,000 0 0 „ Dividend, payable on 1st February, 1916 360,352 4 8 Balance of Profit and Less Aocopnfc 113,597 15 2 Zg,264,742 918 Current Deposit and other Accounts 147,750,702 9 6 Aecaptanoes on account of Customers. 9,157,601 11 9 t P,166,163,046 2 1 ASSETS. Cr. 4 S. d. 4 S. d. By Cash in hand (including £ ?' d g d Gold Coin £ 7,000,000, and Cash at Bank of England 30,881,200 14 6 „ Money at call and at short notice and Stock Exchange Loans 8,651.S5717 9 iKSLSK.-p • War Loans, at cost (of which P-1,490,000 is lodged for Public and other Accounts) and other British Govern- ment Securities. 33,946,384.. 8 2 Stocks Guaranteed by the British Government, In- dia Stocks, Indian Rail- way Guaranteed St cks and Debentures 481 040 5 8 British Railway Debenture & Preference Stocks, British Corporation Stocks 2,400,295 19 9 Colonial and Foreign Govern- ment Stocks and Bonds 902,062 7 6 Sundry Investmrnts 1,039,650 15 7 „ Bills of Exchange 9,961,545 13 9 LSS,823,438 2 8 „ Advances on Current Accounts, Leans on Security, and ether Aooouats 85,921,541 11 9 „ Liabilities.1 Customers far Aeeeptaaees as per contra 9,157,601 11 9 I „ Bank Premises at Head Offioe & Branches 2,760,414 15 11 R166,163,046 2 1 EDWARD H. HOLDEN, Chairman and Managing Director. P. D. DOCKIN, f Directors. rectors' W. G. BRADSHAW, Depn? Chairman. GUY F. WILION, I Directors, Report of the Auditors to the Shareholders of the Louden City and MMland Bank, Ltd. In accordance with the provisions of Sub-Section 2 of Seotion 113 of the Companies (Consolidation) Act, 1908, we report as follows:- We have examined the above Balance Sheet in detail with the Books at Head Offioe, and with the certified Returns from the Branches. We have satisfied ourselves as to the correctness of the Cash Balances and the Bills of Exchange, and have verified the correctness of the Money at Call and Short Notioe. We have also verified the Securities representing the Investments of the Bank, and having obtained all the information and explanations we have required, we are of opinion that such Balance- Sheet is properly drawn up so 1 as to exhibit a true and correct view of the state I of the Company's affairs according to the best of rar information and the explanations given to us and as shown by the books of the Company. I WHINNEY, SMITH and WHINNEY, Chartered Accountants, London, 10th J, anuary, 1916. Auaitors. (1021) ■\ cI\ R M. ROBERTS, PIANO SHOWROOMS, m* Exchange Buildings, OSWESTRY. TEL. No., 82. SOLE AGENT FOR "CHAPPELL"- PIANOS GEO. ROGERS, ALLISON, PAYNE, COLLARD, MORNINGTON & WESTON. r- The Pick of English Makers. [English Pianos from 920. Amerisan Organs from £ 12. AGENT FOR 1 "His Master's Voice" Gramophone# and Records. « 'Phone or Call for Price Lists, etc. NQTB TIRI ADDBE88— EXCHANGE BUILDINGS, OSWESTRY. (h831 HUGH JONES, ADVERTISING AQjENT, CASTLB STBBBT, LLANGOLLEN. n j J —————————— Advertisements inserted in all Newspapers and Periodicals. — — — 0