Cylchgrawn dwyieithog myfyrwyr Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion o'r brifysgol a'i chymdeithasau ac erthyglau ar faterion cyfoes, addysg a phynciau mwy cyffredinol. O'r 1950au ymlaen daeth yn gylchgrawn llenyddol gan gyhoeddi storiau, barddoniaeth a dramâu, ynghyd a erthyuglau ar y celfyddydau. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd William Jethro Brown (1868-1930) a John Davies.

Gwylio manylion cyfan