Cylchgrawn Coleg ac Ysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan a oedd yn bennaf yn cyhoeddi newyddion o'r coleg a'r ysgol, ynghyd ac erthyglau addysgiadol. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Theophilus Young Hughes, J. Anthony Powell a Stanley Thomas. Teitlau cysylltiol: St. David's College Magazine (1880; 1920); The Wasp (1935); The Lamp (1936); The Lampeter Magazine (1938); The Gateway (1947).

Gwylio manylion cyfan