Papur newydd Cymraeg a sefydlwyd yn 1851 yng Nghaerfyrddin gan Samuel Evans (Gomerydd, 1793-1856). Ni lwyddodd y papur ac fe ddaeth i ben yn 1852. Yn 1856 dechreuwyd ei gyhoeddi unwaith eto o dan olygiaeth J. Emlyn Jones (Ioan Emlyn, 1818-1873). Papur pythefnosol ydoedd tan iddo droi'n wythnosol yn 1863. Cofnodai'r papur newyddion tramor, cenedlaethol a lleol, a chynhwysodd safbwyntiau radicalaidd. 'Roedd yn eiddo i' W. Morgan Evans, argraffydd y papur, tan iddo gael ei werthu yn 1880 i gwmni o Fedyddwyr. Ymhlith ei olygyddion 'roedd Benjamin Thomas (Myfyr Emlyn, 1836-1893), John Gwili Jenkins (1872-1936) a D. Eirwyn Morgan (1918-1920).

Gwylio manylion cyfan