Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion cyffredinol a lleol, ynghyd a rhestr o ymwelwyr yr haf. Cafodd ei gylchredeg yn Sir Ddinbych, Sir Feirionnydd, Gogledd Cymru a siroedd cyfagos Lloegr. Teitlau cysylltiol: Llangollen advertiser and North Wales journal (1893-1920).

Gwylio manylion cyfan