Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol, hysbysebion, chwaraeon ac erthyglau Cymraeg. Ymhlith ei olygyddion bu Syr John Gibson (1841-1915) a Dewi Morgan (Dewi Teifi, 1877-1971). Yn ystod ei anterth bu iddo gylchrediad wythnosol o dros 25,000 o gopïau. Bellach fe'i perchnogir gan y Cambrian News Ltd. Teitlau cysylltiol: Merionethshire Standard and Mid-Wales Herald (1864-1868).

Gwylio manylion cyfan