Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Golygwyd y papur gan nifer o weinidogion yr Annibynwyr, yn cynnwys John Thomas, Merthyr Tydfil (1821-1892) a Job Miles, Aberystwyth. Ymhlith golygyddion eraill y papur bu H. M. Hughes, Caerdydd, Beriah Gwynfe Evans (1848-1927), John Dyfnallt Owen (1873-1956), E. Lewis Evans ac Iorwerth Jones (1913-1992). Cofnodai'r papur newyddion tramor, cenedlaethol a lleol. Yn 1936 aeth y papur i feddiant yr Annibynwyr Cymraeg, ac mae dal yn eiddo i'r Undeb sydd erbyn hyn yn ei ddefnyddio i gofnodi materion yr enwad. Cylchredwyd y papur trwy Gymru gyfan. Teitlau cysylltiol: Tyst a'r Dydd (1871-1891).

Gwylio manylion cyfan