Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardaloedd Cwm Aberdâr, Aberpennar, Merthyr Tudful, Pontypridd a Chwmnedd. Cyhoeddwyd y papur newydd rhwng 1902 a 1991 a'i brif gynnwys oedd newyddion lleol. Perchnogion y papur newydd rhwng 1902 a ca.1967 oedd W. Pugh ac J. T. Rowlands, gyda'r Gwasg Celtaidd yn berchnogion wedi hynny. Teitlau cyslltiol: Aberdare Times (1869); Aberdare post (1912-1920); Mountain Ash Post (1912-1920); Aberdare and Mountain Ash Leader (1968); Mountain Ash Leader (1971); Cynon Valley leader (1991-).

Gwylio manylion cyfan