Papur newydd wythnosol Rhyddfrydol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghaerfyrddin a De Cymru. Cofnodai adroddiadau llawn o holl gyfarfodydd a materion o ddiddordeb lleol. Rhoddodd grynodeb o newyddion tramor a chyffredinol yr wythnos. Perchnogwyd gan Edward Joseph (ca. 1872-) ac M. Lawrence (ca. 1895-).

Gwylio manylion cyfan