Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol. Cylchredwyd yn ardaloedd Dinbych, Rhuthun, Dyffryn Clwyd a thrwy siroedd Dinbych a'r Fflint. Bu'r papur yn eiddo i Charles Cottom & Co. Teitlau cysylltiol: Denbigh, Rhuthin and Vale of Clwyd free press, Denbighshire, Flintshire and Merionethshire news (1881-1887); Denbighshire free press and North Wales times (1957- ).

Gwylio manylion cyfan