Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cafodd ei sefydlu gan grŵp o Whigiaid a boneddigion, ond newidiodd i fod yn Dorïaidd yn yr 1820au. Gweithredai yn unol ag egwyddorion Eglwys Lloegr. Cofnodai newyddion am amaethyddiaeth a masnach, ynghyd a newyddion lleol. Fe'i cylchredwyd yn siroedd Caerfyrddin, Penfro, Aberteifi a De Cymru. Teitlau cysylltiol: Journal (1887-1910).

Gwylio manylion cyfan