Papur newydd wythnosol dwyieithog yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan. Cofnodai newyddion lleol, cenedlaethol a thramor, trafodaethau gwleidyddol ac adroddiadau ar faterion crefyddol. Cynhwysai hefyd lythyron gan ddarllenwyr a hysbysebion lleol a chyffredinol. Teitlau cysylltiol: Y dywysogaeth (1870-1881); Y llan a'r dywysogaeth ([1884]-1955).

Gwylio manylion cyfan