Papur newydd wythnosol sosialaidd a gyhoeddwyd yn Gymraeg ar y dechrau. Sefydlwyd gan Ebenezer Rees (1848-1908) yn Ystalyfera, fel papur newydd i wasanaethu ardaloedd diwydiannol Gorllewin Morgannwg a Dwyrain Sir Gaerfyrddin. 'Roedd Ebenezer Rees yn ┼Ár blaenllaw gyda'r mudiad Llafur a bu'r papur newydd yn gyfrwng pwysig i hyrwyddo'r mudiad. Yn ogystal fe gofnodai'r papur newyddion lleol a chyffredinol ynghyd a hysbysebion. Etifeddwyd y papur yn 1908 gan feibion Ebenezer Rees, sef David James Rees ac Elwyn Rees. O dan eu dylanwad hwy, dechreuwyd defnyddio'r Saesneg yn amlach na'r Gymraeg. Newidiwyd enw'r papur sawl gwaith, yn 1915 newidiodd i 'Labour voice', yn 1927 i 'South Wales voice', yn 1964 i 'South Wales and Swansea voice' ac yn 1965 dychwelodd i'r 'South Wales voice'. Un a gyfrannodd gyfres o erthyglau a llythyrau sosialaidd i'r papur oedd Robert Jones Derfel (1824-1905). Teitlau cysylltiol: Labour voice = Llais Llafur (1915-1927).

Gwylio manylion cyfan