Papur newydd wythnosol dwyieithog a gylchredai yn Nyffryn Aman a dwyrain Sir Gâr o 1913 tan 1959. Dechreuodd ar y 24ain o Orffennaf 1913 a gorffennodd ar y 24ain o Fedi 1959. Ni chyhoeddwyd rhwng 28ain o Ionawr a'r 2il o Fedi 1915 oherwydd difrod tân. Prynwyd yr “Amman Valley Chronicle” gan y South Wales Guardian yn 1959. Teitlau cysylltiol: South Wales guardian and Amman Valley chronicle (1959-).

Gwylio manylion cyfan