Papur newydd wythnosol dwyieithog. Sefydlwyd yn 1906 gan Hugh Evans (1854-1934) ar gyfer Cymry Lerpwl, nes i'w gylchrediad ledaenu trwy Gymru gyfan. Prif gynnwys y papur oedd newyddion yn ymwneud â Chymru, yn ogystal â newyddion yr wythnos. Y golygydd cyntaf oedd John Herbert Jones (Je Aitsch, 1860-1943). Cafodd ei olyni gan Gwilym R. Jones (1903-1993), a fu'n olygydd tan i'r papur ddod i ben yn 1939. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am roi naws mwy gwleidyddol i'r papur. Bu rhai o lenorion amlycaf y dydd yn gyfranwyr cyson, ymhlith y rhain oedd ei sefydlydd Hugh Evans, Griffith Roberts (Gwrtheyrn, 1846-1915), William Albert Williams (1909-1946) a Kate Roberts (1891-1985). Perchnogwyd y papur gan Evans & Sons, & Foulkes (1906-1909) a Hugh Evans & Sons (1909-).

Gwylio manylion cyfan