Papur newydd Cymraeg a gyhoeddwyd ym Mhatagonia (Arianyn). Sefydlwyd gan Lewis Jones a fu hefyd yn olygydd tan 1893 nes iddo gael ei olynu gan ei ferch Eluned Morgan. Cofnodai'r papur newydd ysgrifau ar bynciau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, ynghyd a newyddion o'r Wladfa, Buenos Aires ac o Gymru. Cyhoeddir yn bresenol yn Rawson, Ariannin gan y Secretaría de Cultura del Chubut. Bwriad Y Drafod oedd cefnogi diwylliant Cymreig yr ardal.

Gwylio manylion cyfan