Papur newydd wythnosol Cymraeg a gefnogai egwyddorion Radicalaidd. O 1892 ymlaen bu'n gefnogol i'r Blaid Ryddfrydol. Sefydlwyd y papur gan Hugh Pugh, Evan Jones, W. Cadwaladr Davies a John Davies (Gwyneddon, 1832-1904) yn 1877. Cafodd ei argraffu i gychwyn gan D. W. Davies, Caernarfon hyd nes prynwyd y papur yn 1884 gan Gwmni y Wasg Genedlaethol Gymreig. Prynwyd y papur yn 1892 gan gwmni a sefydlwyd gan rai o aelodau seneddol Rhyddfrydol Cymru ac fe apwyntiwyd Beriah Gwynfe Evans yn olygydd. Chwaraeuodd y papur ran amlwg yng ngwleidyddiaeth Radicalaidd yn ystod troad y ganrif ac yn yr ymgyrch i ddatgysylltu Eglwys Loegr. O 1892 ymlaen cyhoeddwyd dau argraffiad, un i'r Gogledd a'r llall i'r De. Ymhlith y golygyddion a chyfrannwyr bu John Owen Jones (Ap Ffarmwr, 1861-1899), Beriah Gwynfe Evans, John Thomas (Eifionydd, 1848-1922), E. Morgan Humphreys ac O. Llewelyn Owain. Teitlau cysylltiol: Y Genedl (1914-1937).

Gwylio manylion cyfan